ความหมายของ SWIFT Code

List of Contents

SWIFT Code

SWIFT Code ย่อมาจาก Society for World-Wide Interbank Financial Telecommunication เป็นรหัสของทางธนาคารหรือของสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ถูกยอมรับทั่วโลก ใช้สำหรับการรับและส่งข้อความระหว่างกัน ตัวอย่างเช่น คำสั่งเพื่อโอนเงินระหว่างประเทศนั่นเอง

SWIFT Code มีความยาว 8 – 11 ตัว และประกอบไปด้วยตัวอักษรกับตัวเลข เช่น BKKBTHBK และมีความหมาย ดังนี้

 • อักษรตัวที่ 1 – 4 หมายถึง รหัสของธนาคาร เช่น BKKB = Bangkok Bank
 • อักษรตัวที่ 5 – 6 หมายถึง รหัสประเทศ เช่น TH = Thailand
 • อักษรตัวที่ 7 – 8 หมายถึง รหัสบอกเมือง เช่น BK = Bangkok
 • ส่วนตัวเลข 3 ตัวสุดท้าย หมายถึง รหัสของสาขาธนาคาร และหากเป็นสำนักงานใหญ่จะเป็น XXX

SWIFT Code

โดย SWIFT ก็คือ องค์กรที่รับผิดชอบการลงทะเบียนรหัส หรือ Code รวมไปถึงการโอนเงินไปยังธนาคารต่างประเทศ ในปัจจุบันนี้มีธนาคารมากกว่า 8,000 แห่ง กับอีก 200 กว่าประเทศที่กำลังใช้มาตรฐานSWIFT Code

 • ธนาคารกสิกรไทย: KASITHBK
 • ธนาคารนครหลวงไทย: SITYTHBK
 • ธนาคารกรุงเทพ: BKKBTHBK
 • ธนาคารไทยพาณิชย์: SICOTHBK
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา: AYUDTHBK
 • ธนาคารกรุงไทย: KRTHTHBK
 • ธนาคารไทยธนาคาร: UBOBTHBK
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต: TMBKTHB
 • ธนาคารยูโอบี: BKASTHBK 
 • ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์: SCBLTHBX


ประเทศไทยใช้มาตรฐานSWIFT Code เช่นเดียวกับ 200 ประเทศทั่วโลก เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐาน ISO ขององค์การระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ในบางครั้งการถอนเงินจากโบรกเกอร์เข้าทางบัญชีธนาคารประเทศไทย โบรกเกอร์จะขอรหัสSWIFT Code ผมหวังว่า หลังจากเพื่อน ๆ ได้อ่านบทความข้างต้นไปแล้ว จะเข้าใจความหมายSWIFT Codeมากขึ้นนะครับ

———————————————————————————————————————————————————————————————

Source: Swiftcode

อ่านบทความเพิ่มเติม: GoTradeHere

nasdaq

Nasdaq เตรียมเปิดศูนย์ซื้อขายคริปโตเป็นของตัวเอง

ตลาดหลักทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา Nasdaq ออกมาประกาศว่า จะมีการเปิดตัวศูนย์บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นของตัวเอง! โดยเหตุผลที่ Nasdaq ต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการซื้อขายคริปโต เพราะทางตลาดหลักทรัพย์อ้างว่า ต้องการที่จะซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนสถาบัน

binance

Binance จดทะเบียนและเปิดตัวสำนักงานในนิวซีแลนด์แล้ว!

Binance บริษัทซื้อขายคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เข้าจดทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศนิวซีแลนด์กับกระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม และการจ้างงาน (MBIE) ของประเทศเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งยังได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว CZ ที่เป็น