Privacy Policy
Policy Gotradehere
การใช้เว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์ www.gotradehere.com (เรียกว่า “Gotradehere” หรือ “เว็บไซต์” หรือ “เรา”) ซึ่ง Gotradehere เป็นช่องทางในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและบทความเกี่ยวกับตลาด Cryptocurrency, Forex, Stock และ Commodity ดังนั้นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อการใช้ข้อมูลที่นำเสนอไม่ว่าจะผ่านเว็บไซต์หรือระบบการติดต่อสื่อสารของเรานั้น จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นข้อกำหนดในการใช้งานเพื่อควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ อาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตและใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของเราเท่านั้น ทั้งนี้เว็บไซต์จะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของเรา กรณีที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยได้แจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดไว้
จุดประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อการวิจัยและวัตถุประสงค์ทางสถิติ เพื่อให้เราสามารถพัฒนา ปรับแต่ง และปรับปรุงบริการ ตามความชอบของคุณ การใช้งาน และการมีปฏิสัมพันธ์กับบริการ เพื่อดำเนินการตามคำขอข้อมูลของคุณ และเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุด บริการและข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่คุณ (รวมถึงการตั้งค่าบัญชีของคุณ) เพื่อส่งข้อเสนอทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราคิดว่าอาจเกี่ยวข้องกับคุณ และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบาย
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลสำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์ www.gotradehere.com เท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก ที่กระทำโดยบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ (Link) กับเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน, โซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือช่องทางในอนาคตของบริษัท การเชื่อมโยงระบบโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อแชร์เนื้อหาในช่องทางของบริษัท หากการกระทำใดๆ ก็ตามที่ขัดต่อกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ทางเราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก
การจัดการคุกกี้ (Cookies)
คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่รวบรวมข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ อุปกรณ์อื่นของผู้ใช้งาน คุกกี้ทําให้บริษัททราบถึงบริการหรือสินค้าที่ท่านชื่นชอบ รวมถึงบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน ท่านสามารถเลือกเปิดหรือปิดการทำงานของคุกกี้ได้ทุกประเภท ตามความต้องการของท่านผ่านทางการตั้งค่าบนบราวเซอร์และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการเก็บข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต เมื่อท่านเลือกปิดการทำงานของคุกกี้ ท่านจะยังสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้
ข้อกำหนดการใช้งานและการจำกัดความรับผิดชอบ

Gotradehere จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไร รายได้ หรือข้อมูล การสูญเสียทางการเงินหรือทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ผลสืบเนื่อง ความเสียหายที่เป็นข้อยกเว้น หรือความเสียหายเชิงลงโทษ
ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดทั้งหมดของ Gotradehere สำหรับการเรียกร้องใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ในทุกกรณี Gotradehere จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล

การใช้งานเว็บไซต์ Gotradehere
 • โปรดทราบว่า Gotradehere เป็นเพียงเว็บไซต์ให้ความรู้, ข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาด Cryptocurrency, Forex, Stock และ Commodity เท่านั้น ซึ่งเป็นการให้บริการฟรีและไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจทั่วไป มิได้เป็นการโฆษณาหรือชักชวนเข้าร่วมการลงทุนแต่อย่างใด
 • โปรดทราบว่า Gotradehere ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องทั้งหมดของข้อมูลได้ และทางเราไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 • โปรดทราบว่า Gotradehere ไม่มีบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนหรือบริการรับลงทุน, บริการรับฝาก-ถอน, การระดมทุนใด ๆ และไม่มีการบริการรับสอนเทรดทุกรูปแบบ
 • โปรดทราบว่า Gotradehere ไม่รับประกันความแม่นยำหรือผลลัพธ์ในการลงทุนใด ๆ ทั้งสิ้น
 • โปรดทราบว่า Gotradehere ไม่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแชร์ลูกโซ่ หรือการระดมทุน
 • โปรดทราบว่าการลงทุนในตลาด Cryptocurrency, Forex, Stock และ Commodity หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Leverage นั้นมีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคล ทางเราไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์ Forex และการจัดอันดับโบรกเกอร์ Forex
 • โปรดทราบว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์บนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงบทความรีวิวโบรกเกอร์ Forex ทั่วไป และเป็นตัวช่วยในการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้น มิได้เป็นการโฆษณาหรือชักชวนเข้าร่วมการลงทุนแต่อย่างใด
 • โปรดทราบว่าการตัดสินใจเลือกใช้งานโบรกเกอร์ใด ๆ นั้น ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และการตัดสินใจส่วนบุคคล ทางเว็บไซต์ Gotradehere ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 • โปรดทราบว่าข้อมูลที่ทาง Gotradehere นำเสนอนั้น ไม่สามารถใช้เป็นตัวตัดสินว่าโบรกเกอร์ Forex ใดดีกว่ากันหรือโบรกเกอร์ Forex ใดดีที่สุด ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และตัดสินใจส่วนบุคคล ทางเว็บไซต์ Gotradehere ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
การอนุญาตให้นำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของ Gotradehere ไปเผยแพร่

เกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่แสดงบนบริการ คุณไม่ได้รับอนุญาตและขอรับรองและรับประกันว่าคุณจะไม่:

 • คัดลอก จัดเก็บ ขาย ออกใบอนุญาต แจกจ่าย ส่ง หรือทำซ้ำให้กับบุคคลที่สามหรือบุคคลใดๆ ข้อมูลการตลาดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ
 • ทำให้ข้อมูลการตลาดมีอยู่บนเว็บไซต์หรือในแอปพลิเคชัน หรือเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรืออื่นๆ
 • ใช้ข้อมูลตลาดเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างและ/หรือดำเนินการ (โดยตรงหรือโดยบุคคลที่สาม) ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ดัชนี หรือบริการใดๆ หรือในลักษณะอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Gotradehere หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้เครื่องหมายการค้า โลโก้ ชื่อแบรนด์ หรือเครื่องหมายระบุตัวตนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน หรือลบประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ใดๆ ที่รวมอยู่ในข้อมูลการตลาด (“เครื่องหมาย”) และคุณรับทราบว่า  Gotradehere เป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในและที่เกี่ยวข้อง ถึง ข้อมูล เครื่องหมายใด ๆ
 • นำเนื้อหาไปใช้ในทางการค้าหรือกิจกรรมใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการแสวงผลกำไร
ติดต่อเรา
หากคุณมีคำถาม หรือข้อสงสัย เกี่ยวกับนโยบายนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่: [email protected] เราจะพยายามตอบกลับอย่างรวดเร็ว โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราได้ตลอดเวลา