Table of Contents
Table of Contents

กองทุน SPDR คือ อะไร? สายเทรดทองห้ามพลาด!

SPDR

หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า กองทุน SPDR ตามข่าวเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับทองคำที่เป็นสินทรัพย์ยอดนิยมตลอดกาลของนักลงทุน รวมถึงยังเป็นสินทรัพย์ที่ธนาคารกลางถือครองเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศ ซึ่งความต้องการของธนาคารกลางคิดเป็นประมาณ 1 ใน 5 ของความต้องการทองคำโลก

รู้หรือไม่? กองทุน SPDR มีการซื้อขายทองคำเป็นจำนวนหลายตันต่อวัน ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้ส่งผลต่อราคาทองคำโลกโดยตรง

ดังนั้น บทความนี้ Gotradehere จึงจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ “กองทุน SPDR” กองทุนที่มีการซื้อขายทองคำสูงที่สุดในโลก และมีทองคำในครอบครองมากกว่าเงินทุนสำรองในบางประเทศเสียอีก

  • กองทุน SPDR คือ อะไร?
  • ทำไม “เทรดทอง” ต้องให้ความสำคัญกับกองทุน SPDR ?
  • การซื้อขายทองคำของ SPDR ส่งผลต่อราคาทองคำอย่างไร?

หากคุณต้องการทำความรู้จักกับ กองทุน SPDR คือ อะไร? และมีความยิ่งใหญ่มากเท่าใด คุณควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของกองทุน ETF และหลักการทำงานของมัน เนื่องจากเป็นประเภทของกองทุน SPDR เพื่อการทำความเข้าใจที่ง่ายและละเอียดมากยิ่งขึ้น

กองทุน ETF คือ อะไร?

กองทุน ETF (Exchange Traded Fund) คือ กองทุนรวมดัชนีที่มีการซื้อขายแบบกองทุนรวมทั่วไป แต่ ETF จะสามารถซื้อขายได้อย่างเรียลไทม์เหมือนกับหุ้น ทำให้กองทุน ETF มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ยังให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป

——————————🐣——————————-

กองทุน SPDR คือ อะไร?

SPDR

กองทุน SPDR คือ กองทุนทองคำประเภท ETF ที่มีชื่อว่า SPDR Gold Shares ซึ่งลงทุนเฉพาะทองคำแท่งเท่านั้น โดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง ได้แก่ นิวยอร์ก, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ และฮ่องกง

ชื่อในวงการการเงินของ “กองทุน SPDR”

กองทุน SPDR มีชื่อในวงการการเงินว่า Spider หรือ Standard & Poor’s Depositary Receipts เปิดซื้อขายครั้งแรกในปี 2004 บน New York Stock Exchange โดยมีผู้จัดการกองทุน คือ World Gold Trust Services ซึ่งถือหุ้นโดย World Gold Council หรือ WGC เป็นองค์กรร่วมระหว่างบริษัทผู้ผลิตทองคำของโลก

ความจริงของกองทุน SPDR ที่คนไม่ค่อยพูดถึง

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า แท้จริงแล้วกองทุน SPDR นั้นเป็นกองทุนแบบเปิด และลงทุนในหลายสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น, ตราสารอนุพันธ์ รวมไปถึงทองคำ ซึ่งกองทุนที่ลงทุนในทองคำมีชื่อว่า ““SPDR Gold Shares” แต่เป็นการลงทุนในทองคำที่ไม่เหมือนกับกองทุนทองคำอื่น ๆ เนื่องจากกองทุน SPDR ลงทุนในทองคำแท่งจริง ๆ (100% Gold Bullion) ไม่ใช่การถือครองโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ ซึ่งทองคำแท่งหลายร้อยตันจะถูกเก็บรักษาไว้ที่ HSBC Bank ประเทศสหรัฐฯ ทำให้ทองคำกลายเป็นจุดเด่นของกองทุน และคนส่วนใหญ่จึงรู้จัก SPDR ในนามของ “กองทุนทองคำโลก”

ความยิ่งใหญ่ของกองทุน SPDR Gold Shares

หากเปรียบเทียบความยิ่งใหญ่ของกองทุน SPDR Gold Shares แบบง่าย ๆ ดูได้จากจำนวนการถือครองทองคำ โดยปัจจุบันกองทุน SPDR มีทองคำแท่งในครอบครอง 942.74 ตัน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 66) ซึ่งมากกว่าประเทศญี่ปุ่นที่เป็น Top8 ของประเทศที่มีทองคำเป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมากที่สุดในโลก และแน่นอนว่า กองทุน SPDR สะสมทองคำไว้มากกว่าเงินทุนสำรองของประเทศไทยด้วยเช่นกัน

ทำไม “เทรดทอง” ต้องให้ความสำคัญกับกองทุน SPDR ?

การซื้อขายของกองทุน SPDR สะท้อนความเป็นไปของตลาดทองคำ

ประเด็นแรก การซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR Gold Shares เป็นการใช้เม็ดเงินจริง ๆ จำนวนมหาศาล โดยมีทั้งนักลงทุนรายย่อยที่ลงทุนกับกองทุน SPDR ผ่านกองทุนรวม FIF (Foreign Investment Fund) และยังมีกองทุนอีกจำนวนมาก ดังนั้น ความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายทองคำ จึงกระทบต่อปริมาณทองคำที่มีอยู่ในตลาดโดยตรง ส่งผลให้การซื้อขายของกองทุน SPDR Gold Shares เป็นปัจจัยที่สะท้อนต่อความเป็นไปของตลาดทองคำค่อนข้างดี

ผลตอบแทนของกองทุน SPDR ใกล้กับราคาทองคำใน LBMA

ประเด็นต่อมา มีความเกี่ยวเนื่องมาจากประเด็นแรก โดยกองทุน SPDR Gold Shares ลงทุนในทองคำแท่งบริสุทธิ์ 100% โดยไม่ใช้ตราสารอนุพันธ์ ทำให้ผลตอบแทนสุทธิใกล้เคียงกับราคาทองคำแท่งในตลาดลอนดอน LBMA Gold Price PM มากกว่ากองทุนทองคำทั่วไปที่ซื้อขายด้วยตราสารอนุพันธ์

SPDR Gold Shares เป็นสินทรัพย์ที่กองทุนส่วนใหญ่ลงทุน

ประเด็นที่สาม กองทุนรวมที่มีการลงทุนในทองคำส่วนใหญ่ นิยมเลือก SPDR Gold Shares เป็นสินทรัพย์หนึ่งในหลักทรัพย์ที่ต้องการลงทุน เนื่องจากนักลงทุนค่อนข้างให้ความเชื่อมั่นสูง

ราคาเสนอขายของกองทุน SPDR และราคา Gold Spot เป็นเชิงบวก

และประเด็นสุดท้าย ราคาเสนอขายของกองทุน SPDR Gold Trust มีความสัมพันธ์ไปในเชิงบวกกับราคา Gold Spot จากการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยจำนวนทองคำในการวิเคราะห์ครั้งนี้ คือ จำนวนที่กองทุน SPDR Gold Shares เข้าซื้อเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรง ที่สำคัญมันยังเป็นปริมาณที่มากที่สุดตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมากว่า 355 ตัน

ความสัมพันธ์ของกองทุน SPDR และราคา Gold Spot
กองทุน SPDR คือ อะไร? สายเทรดทองห้ามพลาด! 3

ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคา Gold Spot และราคาเสนอขายของกองทุน SPDR Gold Shares จาก Tradingview

กองทุน SPDR ส่งผลอย่างไรต่อตลาดทองคำ?

สืบเนื่องมาจากกองทุน SPDR เป็นกองทุนที่มีทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนรายใหญ่ และกองทุนด้วยกันเองเข้ามาร่วงลงทุน ทำให้คำสั่งซื้อทองคำแท่งของ SPDR นั้นมีจำนวนมหาศาล อาจพูดง่าย ๆ ว่า กองทุน SPDR ได้รวบรวมความต้องการซื้อทองคำแท่งของทั้งโลกไว้แล้วนั่นเอง ดังนั้น เมื่อ SPDR เคลื่อนไหวไม่ว่าจะซื้อหรือขายทองคำแท่ง จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อราคาทองคำโดยตรง

  • ถ้า SPDR มีการซื้อทองคำ อาจบ่งชี้ได้ว่า ความต้องการทองคำของคนส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น

  • ถ้า SPDR มีการขายทองคำ อาจบ่งชี้ได้ว่า ความต้องการทองคำของคนส่วนใหญ่ในทองคำลดลง

สรุป กองทุน SPDR

กองทุน SPDR คือ กองทุน ETF ที่มีการซื้อขายทองคำมากที่สุดในโลก และเป็นการซื้อขายทองคำแท่งแบบใช้เงินจริง ๆ โดยไม่มีตราสารอนุพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงทำให้ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวซื้อหรือขาย จำเป็นต้องใช้เม็ดเงินมหาศาล นอกจากนี้ มีทั้งนักลงทุนรายย่อย และกองทุนรวมด้วยกันเองเข้ามาลงทุนกับ SPDR เนื่องจากให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับราคาทองคำใน LBMA ดังนั้น กองทุน SPDR จึงเป็นศูนย์กลางในการรวมคำสั่งซื้อหรือขาย ซึ่งทำให้ SPDR นั้นส่งผลต่อราคาทองคำโลกโดยตรง

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ความเคลื่อนไหวของกองทุน SPDR จะสามารถสะท้อนแนวโน้มของตลาดได้ระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีปัจจัยอีกมากมายที่ส่งผลต่อราคาทองคำ ซึ่งนักลงทุนควรศึกษาเพิ่มเติมอย่างละเอียดก่อนลงทุน


อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –