Table of Contents
Table of Contents

ตัวเลข CPI คืออะไร? ดัชนีราคาผู้บริโภค “ข่าวแรง” ที่ต้องระวัง!

CPI คือ

การลงทุนในตลาดต่าง ๆ กำลังเป็นที่นิยมในคนกลุ่มใหญ่ เนื่องจากคุณสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว โดยเฉพาะประเภทการลงทุนที่เราเรียกกันว่า “การเทรด” ไม่ว่าจะเป็น เทรด Forex, เทรดหุ้น หรือแม้แต่เทรด Crypto โดยคุณอาจสังเกตเห็นจากครอบตัวว่า เด็กอายุเพียงไม่กี่ปีก็เริ่มสนใจที่จะออมเงินด้วยการลงทุนแล้ว

แต่หากคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จ หรือแม้แต่ต้องการหารายได้เสริมเพียงเล็กน้อย เพื่อเป็น Passive Income รองจากเงินเดือนประจำที่คุณได้รับ จำเป็นต้องศึกษาและฝึกฝนการเทรดให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลอย่างรุนแรงต่อสินทรัพย์ที่คุณกำลังลงทุนอยู่ด้วย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญเหล่านั้น คือ “ข่าว”

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเทรด Forex คุณอาจต้องทำการติดตาม Forex Factory ซึ่งเป็นเว็บไซต์นำเสนอข่าวสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาด Forex และส่งผลให้ค่าเงินของประเทศต่าง ๆ แข็งค่าขึ้นหรืออ่อนค่าลงได้ โดยสิ่งที่เรากำลังจะกล่าวถึงนี้ คือ ข่าวที่แรงที่สุดในตลาด Forex, หุ้น และคริปโต เนื่องจากมันสามารถทำให้คุณ “รวย” หรือ “พอร์ตแตก” ไปได้เลย

. . . . . . . . . . . . . .

ตัวเลข CPI ย่อมาจาก (Consumer Price Index) หรือที่คุณอาจเคยได้ยินผ่านหูในนาม “ดัชนีราคาผู้บริโภค” เป็นหนึ่งในข่าวที่ส่งผลรุนแรงที่สุดโลกการลงทุน เพราะ CPI คือ ตัวชี้วัดเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ทำให้นักลงทุนจับตาดูการประกาศตัวเลข CPI เป็นพิเศษ โดยเฉพาะการประกาศ CPI สหรัฐ 🔥

ประเด็นสำคัญที่นักลงทุนควรรู้ และทำความเข้าใจอย่างเจาะลึกเกี่ยวกับดัชนี CPI

 • ดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI คืออะไร?
  • CPI ย่อมาจากอะไร?
  • ความสำคัญของ CPI คืออะไร?
 • ประเภทของ CPI ดัชนีผู้บริโภค คืออะไร?
  • ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป คืออะไร?
  • ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน คืออะไร?
 • วิธีคำนวณค่า CPI ดัชนีผู้บริโภครายปี และ CPI เงินเฟ้อ
  • สูตร CPI ประจำปี
  • สูตร CPI เงินเฟ้อ
  • การวิเคราะห์ CPI ดัชนีราคาผู้บริโภค
  • CPI สูง แปลว่าอะไร? CPI ต่ำ แปลว่าอะไร?
 • ตัวเลข CPI เท่าไรดี?
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวเลข CPI ดัชนีราคาผู้บริโภค
 • สรุป
 • คำถามที่พบบ่อย

*หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพียงการให้ความรู้ และการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

. . . . . . . . . . . . . .

ดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI คืออะไร?

CPI คือ

CPI (Consumer Price Index) คือ ดัชนีราคาผู้บริโภค หรือตัวเลขทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคทำการจับจ่ายใช้สอย ซึ่ง CPI ถือเป็นดัชนีหลักสำหรับคาดการณ์แนวโน้มการบริโภค, อัตราเงินเฟ้อ และเงินฝืด

ความสำคัญของ CPI คืออะไร?

CPI ถูกคิดค้นมาจากสำนักสถิติแรงงานของสหรัฐฯ (Bureau of Labor Statistics) โดยปัจจุบันถูกใช้กันอย่างแพร่พลายเพื่อวัดอัตราเงินเฟ้อ เช่น คำนวณตัวเลข GDP ที่แท้จริง และแผนการลงทุน นอกจากนี้ ธนาคารกลางแห่งสหรัฐฯ (FED) มักนำ CPI เข้ามาพิจารณาสำหรับการกำหนดทิศทางนโยบาย ทำให้นักลงทุนในทุกสินทรัพย์ต้องจับตาดูการประกาศ CPI ในแต่ละเดือน เพื่อนำไปสู่การปรับพอร์ตการลงทุนที่มีโอกาสทำกำไรให้สูงขึ้น โดยประเภทสินค้าและบริการที่นำมาคิดค่า CPI หรือ ดัชนีผู้บริโภค แบ่งออกเป็น 8 หมวดหมู่ ดังนี้

ข้อมูลการจัดหมวดหมู่เพื่อคำนวณ CPI ตามน้ำหนัก จากสำนักสถิติแรงงาน (เดือนมิถุนายน 2566)

ประเภทสินค้าและบริการเปอร์เซ็นต์ (%)
Housing34.7%
Food13.4%
Transportation5.9%
Commodities21.4%
Health Care6.4%
Energy6.9%
Education4.8%
Other Expenses6.5%

*หมายเหตุ: มีการประกาศ CPI ออกมาทุกเดือนจากตัวอย่างข้อมูล, ตัวอย่างราคา และดัชนีราคาในด้านของผู้บริโภค ดังนั้น CPI จะแตกต่างจาก PPI ที่คำนวณข้อมูลจากด้านของผู้ผลิต

ประเภทของ ดัชนีผู้บริโภค หรือ CPI คืออะไร?

โดยทั่วไปในการคำนวณ CPI จะแบ่งผู้บริโภคออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ ผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) และผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) คืออะไร?

ผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) คือ ดัชนีราคาที่รวมสินค้าทุกหมวดหมู่เกี่ยวข้องกับโภคภัณฑ์ บริการ และสินค้าทั้งหมด

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) คืออะไร?

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ และสินค้าทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ หักสินค้าด้วยราคาเชื้อเพลิงและอาหารสด เนื่องจากมีความผันผวนสูงในระยะสั้น

ประเภท CPIความหมาย
ผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI)คำนวณ CPI โดยใช้ข้อมูลทุกหมวดหมู่ของสินค้าและบริการ
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI)คำนวณ CPI โดยใช้ข้อมูลทุกหมวดหมู่ของสินค้าและบริการ ยกเว้นเชื้อเพลิงและอาหารสด

วิธีคำนวณ ค่า CPI ดัชนีผู้บริโภครายปี และ CPI เงินเฟ้อ

ค่า CPI ประจำปี สามารถหาได้จากราคาขายปลีกเฉลี่ย ณ ปีที่สนใจ เปรียบเทียบกับราคาขายปลีกเฉลี่ย ณ ปีฐาน โดยราคาขายปลีกสามารถดูได้จากมูลค่าสินค้าเเละบริการที่บริโภคทั้งหมดที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ ณ ปีนั้น ๆ ซึ่งสามารถสรุปสูตร CPI ออกมาได้ ดังนี้

สูตร CPI ประจำปี

สูตร CPI คือ

หลังจากที่ BLS คำนวณค่า CPI รายปีเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะนำ CPI รายปี มาคำนวณหาอัตราเงินเฟ้อต่อได้ โดย CPI เงินเฟ้อ สามารถคำนวณได้ทั้งรายเดือนหรือระยะเวลาที่ต้องการ

สูตร CPI เงินเฟ้อ

CPI คือ เงินเฟ้อ

การวิเคราะห์ค่า CPI ดัชนีราคาผู้บริโภค

CPI เป็นบวก (+)CPI เป็นลบ (-)
CPI บวก คือ สินค้าและบริการมีราคาที่สูงขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมากCPI ลบ คือ สินค้าและบริการมีราคาที่ลดลง ซึ่งอาจนำไปสู่อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นน้อย

CPI สูง แปลว่าอะไร? CPI ต่ำ แปลว่าอะไร?

หากคุณอยู่ในตลาดเงินมามาสักพัก คงเคยได้ยินคำว่า “CPI สูงกว่าคาด” หรือ “CPI ต่ำกว่าคาด” ซึ่งมันความว่า ตัวเลข CPI ที่ทำการประกาศออกมานั้นสูงหรือต่ำกว่าการคาดการณ์จากนักลงทุนส่วนใหญ่นั่นเอง โดยปกติแล้วก่อนที่จะมีข่าว CPI ออกมา จะมีการคาดการณ์ตัวเลข CPI จากสถานการณ์เศรษฐกิจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยคุณอาจดูการคาดการณ์ CPI ได้จาก Forex Factory ในคอลัมน์ “Forecast” สำหรับความหมายโดยละเอียดของแต่ละประเด็นเราจะอธิบายในหัวข้อถัดไป

CPI คือ

ตัวเลข CPI เท่าไรดี?

สำหรับการวิเคราะห์ CPI ส่วนใหญ่นักลงทุนจะให้ความสำคัญกับการประกาศ CPI สหรัฐ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กรณี ดังนี้

 1. CPI สูงกว่าคาด (ในกรณีที่ไม่มากจนเกินไป)
 2. CPI สูงกว่าคาด (ในกรณีที่มากจนเกินไป)
 3. CPI ต่ำกว่าคาด (ในกรณีที่ไม่มากจนเกินไป)
 4. CPI ต่ำกว่าคาด (ในกรณีที่มากจนเกินไป)

CPI สูงกว่าคาด (ในกรณีที่ไม่มากจนเกินไป)

อาจบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจมีการเติบโตและมีสภาพคล่องที่สูงขึ้น ส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนจะหันมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยจากอานิสงค์ของการขึ้นดอกเบี้ย เพื่อสกัดเงินเฟ้อไม่ให้สูงขึ้น

CPI สูงกว่าคาด (ในกรณีที่มากจนเกินไป)

อาจบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจมีโอกาสสูงที่จะเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง (Hyperinflation) ทำให้นักลงทุนเริ่มมีความกังวลต่อตลาด และหันไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้เปรียบมากก่า

CPI ต่ำกว่าคาด (ในกรณีที่ไม่มากจนเกินไป)

อาจบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจมีการเติบโตและสภาพคล่องที่ลดลง ส่งผลให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนจะหันไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน

CPI ต่ำกว่าคาด (ในกรณีที่มากจนเกินไป)

อาจบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจมีโอกาสเกิดภาวะเงินฝืด (Deflation) ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างแน่นอน ดังนั้น นักลงุทนจึงต้องการหาหลุมหลบภัยจากความเสี่ยง ด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย

CPI สูงกว่าคาด (ไม่มากเกินไป)▪ สินทรัพย์เสี่ยงได้เปรียบ
CPI สูงกว่าคาด (มากเกินไป)▪ สินทรัพย์ปลอดภัยได้เปรียบ
CPI ต่ำกว่าคาด (ไม่มากเกินไป)▪ สินทรัพย์ปลอดภัยได้เปรียบ
CPI ต่ำกว่าคาด (มากเกินไป)▪ สินทรัพย์ปลอดภัยได้เปรียบ

*หมายเหตุ: ปัจจุบันธนาคารกลางแห่งสหรัฐฯ (FED) ตั้งเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อไว้ที่ 2%

ปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวเลข CPI ดัชนีราคาผู้บริโภค

ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่า CPI (Consumer Price Index)
▪ ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
▪ ความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
▪ การใช้จ่ายของรัฐบาลและการเก็บภาษี

สรุป ตัวเลข CPI คือ ดัชนีราคาผู้บริโภค

CPI (Consumer Price Index) คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคที่เป็นเครื่องมือวัดอัตราเงินเฟ้อและเงินฝืด โดยคำนวณจากวัดการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคทำการจับจ่ายใช้สอยในสินค้าและบริการ 8 หมวดหมู่ ดังนี้

 • ที่อยู่อาศัย
 • อาหาร
 • การขนส่ง
 • สินค้า
 • ดูแลสุขภาพ
 • พลังงาน
 • การศึกษา
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

โดยการคำนวณ CPI จะแบ่งผู้บริโภคออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ ผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) และผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งจะแตกต่างกันที่ Core CPI จะไม่นำเชื้อเพลิงและอาหารสดเข้ามาคำนวณด้วย

หลังจากนั้นค่า CPI ประจำปีที่หาออกมาได้จะถูกนำไปคิดอัตราเงินเฟ้อ ดังนั้น นักลงทุนจึงค่อนข้างให้ความสำคัญกับการประกาศ CPI โดยเฉพาะ CPI สหรัฐ เนื่องจาก FED มักนำตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคไปพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงโดยตรง

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามข่าวและปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจอยู่เสมอ เพื่อโอกาสในการทำกำไรที่สูงขึ้น อีกทั้ง การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

. . . . . . . . . . . . . .

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ CPI ดัชนีราคาผู้บริโภค

ตัวเลข CPI คืออะไร?

คำตอบ: CPI (Consumer Price Index) คือ ดัชนีราคาผู้บริโภค หรือตัวเลขทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคทำการจับจ่ายใช้สอย

CPI เงินเฟ้อ คืออะไร?

คำตอบ: หลังจากที่ BLS คำนวณค่า CPI รายปีเรียบร้อยแล้วจะนำ CPI รายปีมาคำนวณหาอัตราเงินเฟ้อต่อ ซึ่งเราเรียกว่า “CPI เงินเฟ้อ”

CPI ย่อมาจากอะไร?

คำตอบ: CPI ย่อมาจาก Consumer Price Index

ตัวเลข CPI มีผลกับทองหรือไม่?

คำตอบ: ตัวเลข CPI มีผลต่อทอง เนื่องจากหาก CPI ออกมาต่ำกว่าคาด หรือสูงกว่าคาดในกรณีที่มากจนเกินไป จนอาจเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง นักลงทุนจะหันไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย และส่งผลให้ราคาทองสูงขึ้น

ข่าว CPI คืออะไร?

คำตอบ: ข่าว CPI คือ คำที่เทรดเดอร์มักใช้เรียกเวลาที่มีการประกาศ CPI ออกมา

Core CPI คืออะไร?

คำตอบ: Core CPI คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน โดยใช้ข้อมูลทุกหมวดหมู่ของสินค้าและบริการมาคำนวณ ยกเว้นเชื้อเพลิงและอาหารสด

ประกาศ CPI สหรัฐ ดูที่ไหน?

คำตอบ: สามารถติดตามการประกาศ CPI สหรัฐได้ทาง Forex Factory

ประกาศ CPI วันไหน?

คำตอบ: CPI จะมีการประกาศออกมาทุกเดือน และส่วนใหญ่นักลงทุนจะติดตามทางปฏิทิน Forex หรือ Forex Factory โดยคุณสามารถเลือกวันที่ล่วงหน้าได้ว่าในอนาคตจะมีการประกาศ CPI ออกมาวันไหน (อาจมีการคลาดเคลื่อน)

คาดการณ์ CPI สหรัฐ

คำตอบ: โดยปกติแล้วก่อนที่จะมีข่าว CPI ออกมา จะมีการคาดการณ์ตัวเลข CPI จากสถานการณ์เศรษฐกิจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยคุณอาจดูการคาดการณ์ CPI ได้จาก Forex Factory ในคอลัมน์ “Forecast”

CPI เพิ่มขึ้น คืออะไร?

คำตอบ: CPI เพิ่มขึ้น อาจบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจมีการเติบโตและมีสภาพคล่องที่สูงขึ้น ส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยง

CPI สูง แปลว่าอะไร?

คำตอบ: CPI สูงกว่าคาด (ในกรณีที่ไม่มากจนเกินไป) อาจบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจมีการเติบโตและมีสภาพคล่องที่สูงขึ้น ส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนจะหันมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยจากอนิสงค์ของการขึ้นดอกเบี้ย เพื่อสกัดเงินเฟ้อไม่ให้สูงขึ้น

ในทางกลับกัน หาก CPI สูงกว่าคาด (ในกรณีที่มากจนเกินไป) อาจบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจมีโอกาสสูงที่จะเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง (Hyperinflation) ทำให้นักลงทุนเริ่มมีความกังวลต่อตลาด และหันไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้เปรียบมากกว่า

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน คืออะไร?

คำตอบ: ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน คือ Core CPI โดยใช้ข้อมูลทุกหมวดหมู่ของสินค้าและบริการมาคำนวณ ยกเว้นเชื้อเพลิงและอาหารสด

ตารางประกาศ CPI สหรัฐ 2566

คำตอบ: คุณสามารถเข้าไปติดตามตารางประกาศ CPI สหรัฐ 2566 ได้ทางเว็บไซต์ Investing


อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –