Category: Knowledge

เงินฝากดอกเบี้ยสูง 2566

10 อันดับ เงินฝากดอกเบี้ยสูง 2566 : ฝากเงินธนาคารไหนดี ดอกเบี้ยสูง 1.5%-6% ต่อปี (เงินฝากดิจิทัล)

10 อันดับ เงินฝากดอกเบี้ยสูง 2566 : ฝากเงินธนาคารไหนดี ดอกเบี้ยสูง 1.5%-6% ต่อปี (เงินฝากดิจิทัล)

Read More »
การ์ดจอ

จริงหรือไม่ ? ที่ราคา Bitcoin ส่งผลต่อราคา ‘การ์ดจอ’

การที่ การ์ดจอ ราคาสูงขึ้นนั้นเกิดจากความต้องการซื้อที่มากขึ้น และความต้องการขายที่น้อยลง เป็นเรื่องของหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานที่หลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้ว (Demand-Supply) แต่ประเด็นคือ อะไรทำให้ความต้องการซื้อการ์ดจอมันเพิ่มมากขึ้น มาค้นหาคำตอบกันครับ ที่มา

Read More »