Table of Contents
Table of Contents

3 เหตุผลที่ทำให้ ทองคำ เป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจทุกยุคสมัย

ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย ทำไมผู้คนจำนวนมากยังให้ความสนใจที่จะลงทุนกับ ทองคำ และทองคำมีจุดเด่นแตกต่างจากสินทรัพย์อื่น ๆ อย่างไร วันนี้เราได้รวบรวมเหตุผลทั้งหมดไว้ในบทความนี้แล้ว โดยสรุปออกมาได้ 3 เหตุผล จะมีอะไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

3 เหตุผลที่ทำให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจในทุกยุคสมัย

1. Store of Value

ทองคำถูกยอมรับในระดับสากลว่าเป็น “หน่วยรักษามูลค่า” (Store of Value) ซึ่งสามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ นั่นเท่ากับว่า ‘ทองคำ’ ก็ถือเป็นสกุลเงินชนิดหนึ่ง แต่จุดแข็งของทองคำ คือ การใช้ต้นทุนในการผลิตและขุดเจาะที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ นั่นทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นมาตลอดในช่วงชีวิตของเรา โดยการที่ทองคำ “ขุดยาก” ขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้ต้นทุนการทำเหมืองสูงมากตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการซื้อทองคำเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก็ไม่เคยลดลงไปเลย โดยเฉพาะการใช้ทองคำในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรศัพท์ เนื่องจากทองคำเป็นสื่อที่เหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าได้ดีที่สุด ดังนั้น ถ้าโลกยังต้องการเทคโนโลยี โลกก็จะยังต้องการทองคำเช่นเดียวกัน

2. Precious Metal

ทองคำ ยังเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่า ‘Precious Metal’ ซึ่งแปลว่า “โลหะมีค่า” หรือมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นสินค้าที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจ เช่น การผลิตในโลกอุตสาหกรรมใหม่ที่จำเป็นต้องใช้ทองคำ ดังนั้น ราคาทองคำจึงต้องถูกเปรียบเทียบกับสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งเสมอ และนี่คือจุดสำคัญของทองคำนั่นเอง 

3. Safe Haven Asset

ทองคำเปรียบเหมือนหลุมหลบภัยจากวิกฤติ “เงินเฟ้อ” หากคิดตามหลักการ การที่เศรษฐกิจขยายตัว ราคาสินค้าจะแพงขึ้น เช่น ค่าอาหาร, ค่าที่อยู่อาศัย, และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น เพราะผู้ขายย่อมคาดหวังว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจจะทำให้คนมีกำลังซื้อมากขึ้น จึงได้มี ‘ดัชนีราคาสินค้า’ ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อบ่งชี้ถึงระดับเงินเฟ้อ จะเห็นว่า “เงินเฟ้อ” จะอยู่ตรงกันข้ามกับมูลค่าของ ‘เงินกระดาษ’ (Fiat Currency) เพราะนับวันราคาสินค้าจะแพงขึ้น ทำให้เงินกระดาษใช้ซื้อสินค้าได้น้อยลง แต่ตรงกันข้ามกับ ‘ทองคำ’ เพราะทองคำก็เป็นสินค้าหนึ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นวัตถุดิบสำคัญในวงการการผลิต ราคาทองคำจึงเติบโตไปพร้อม ๆ กับราคาข้าวของเครื่องใช้อื่น ๆ แต่การเติบโตนั้นจะไม่ใช่แค่การเติบโตไปตามเงินเฟ้อเหมือนเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น ๆ แต่การที่ทองคำนั้น “หายาก” มีต้นทุนในการขุดเจาะที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ราคาทองคำมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดช่วงชีวิตของพวกเรา และกลายเป็นหนึ่งใน Safe Haven ที่จะคอยปกป้องความมั่งคั่งของเราจากสภาวะเงินเฟ้อ


ทำไมทองคำถึงสำคัญต่อเศรษฐกิจ รวมถึงตัวเรา

ทำไม “ทองคำ” ถึงมีความคำสำคัญในระดับเศรษฐกิจ รวมถึงตัวเราด้วย ในระดับเศรษฐกิจนั้น หนึ่งในประโยชน์ที่สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศได้ชี้แจงไว้คือ ทองคำมีประโยชน์ในฐานะเป็นโลหะสื่อกลางแห่งการแลกเปลี่ยนเงินตรา และยังถูกใช้เป็นทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ สาเหตุนี้เพราะ ทองคำนั้นมีมูลค่าในตัวเอง จึงจัดเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven Assets) และเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่ลดลงมากในยามวิกฤติ ตรงกันข้ามกับเงินตรา หรือสกุลเงินต่าง ๆ ที่อาจจะเพิ่ม หรือลดได้ตามสภาพเศรษฐกิจนั้น ๆ จึงสรุปได้ว่า ทองคำเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันความมั่นคงของเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆได้ 

ในคนปกติทั่วไป เราอาจจะซื้อทองคำเพื่อแสดงถึงสถานะความมั่งคั่ง หรืออาจซื้อทองคำเพื่อหวังผลกำไร และหากมองให้ลึกไปกว่านั้น ทองคำ คือหนึ่งในช่องทางที่นักลงทุนใช้เป็นหลักประกันสินทรัพย์ หรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากมูลค่าในตัวทองคำที่ผันผวนน้อย เมื่อเทียบกับการลงทุนอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตชะลอลง แต่ราคาทองคำกลับมีทิศทางของมูลค่าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่รักษามูลค่าและไม่เสื่อมสภาพ โดยทองคำเสมือนเป็นหลักประกันในช่วงที่สินทรัพย์อื่นเผชิญความเสี่ยงสูงหรือมีแนวโน้มด้อยค่าลงในช่วงเศรษฐกิจขาลง จากที่ได้กล่าวมา คือคำตอบว่า ทำไมทองคำนั้นแสดงถึงความมั่งคั่งได้เป็นอย่างดี ทั้งในระดับเศรษฐกิจ การลงทุน และการออม


ความผันผวนของราคาทองคำ

แม้จะได้ชื่อว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย และมีความผันผวนน้อย แต่ความจริงแล้ว ราคาทองคำมีโอกาส “เกิดความผันผวน” ได้ตลอดเวลา เมื่อพิจารณาจากสถิติในอดีต คือ ภาพ (a) และ (b) เป็นราคาทองคำใน Timeframe Day และ Month ตามลำดับ ซึ่งจะสังเกตว่า มีช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนสูงต่อเนื่องติดต่อกันหลายหมื่นจุด ดังนั้น หากจะลงทุนในทองคำ ก็ต้องมีการพิจารณา, หาข้อมูล, และวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอย่างละเอียดก่อนที่จะลงทุน 

ทองคำ

(a) Gold / U.S. Dollar TF. Day

ทองคำ

(b) Gold / U.S. Dollar TF. 1M


การเทรดทองคำ ทำได้กี่วิธี ?

1. การถือครองทองคำแท่ง

2. การลงทุนผ่านกองทุนรวม Mutual Fund

3. การเทรดทองคำแบบ Gold Futures

4. การเทรดทองคำแบบ Gold Spot

กล่าวโดยสรุป เหตุผลที่ทำให้ทองคำกลายเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความสนใจในทุกยุคสมัย เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ถูกยอมรับในสากลว่าเป็น “หน่วยรักษามูลค่า” (Store of Value) และเป็นหลุมหลบภัยในช่วงวิกฤติเงินเฟ้อ อย่างไรก็ดี อีกด้านหนึ่ง คือ ราคาทองคำเองก็มีความผันผวนสูงเช่นกัน เพราะฉะนั้น หากนักลงทุนต้องการจะลงทุนในทองคำ ควรที่จะศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุน


Source : Finxpd

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม : Gotradehere

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –