Day: February 9, 2022

ประกาศ ! ประเทศรัสเซียกำลังจะยอมรับ Cryptocurrency เป็นหนึ่งในสกุลเงินแล้ว !

หลังทางรัฐบาลรัสเซียและธนาคารกลางรัสเซียสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ เมื่อสักครู่ทาง Kommersant หนังสือพิมพ์รายวันรายใหญ่ของประเทศรัสเซียได้ตีพิมพ์ข่าวออกมาว่า “Russia

Read More »