Table of Contents
Table of Contents

ราคา Bitcoin ลดลงต่ำกว่า $66,000 ก่อน Bitcoin Halving ที่จะเกิดขึ้นในอีก 2 สัปดาห์

bitcoin

Bitcoin ราคาลดลงต่ำกว่า $66,000 ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่า การลดลงของราคาครั้งนี้อาจเป็นผลมาจากข่าวการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ในอนาคต ซึ่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin

นอกจากนี้ เหตุการณ์ Bitcoin Halving ที่กำลังจะมาถึงก็อาจส่งผลต่อราคา Bitcoin อีกด้วย เพราะ Bitcoin Halving เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุก ๆ 4 ปี ซึ่งทำให้จำนวน Bitcoin ใหม่ที่สร้างขึ้นลดลงครึ่งหนึ่ง นักวิเคราะห์บางคนมองว่าเหตุการณ์นี้จะลดอุปทานของ Bitcoin และส่งผลให้ราคา Bitcoin เพิ่มขึ้นในระยะยาว

ราคา bitcoin


อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เขียนข่าวนี้ราคาของ Bitcoin อยู่ที่ระดับ 66,385 ดอลลาร์ ซึ่งนักวิเคราะห์บางคนระบุว่า เหตุการณ์ Bitcoin Halving ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าราคา Bitcoin จะเพิ่มขึ้นเสมอไป เพราะราคา Bitcoin เคยลดลงหลังจากเหตุการณ์ Bitcoin Halving ในปี 2018 ที่ผ่านมา ดังนั้น นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบริหารความเสี่ยงให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน


อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –