Table of Contents
Table of Contents

Bitkub เตรียม IPO เข้าตลาดหุ้นไทยและฮ่องกง เตรียมก้าวสู่ผู้นำระดับภูมิภาค!

bitkub

Bitkub ผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของไทย เตรียมความพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ในสองแห่ง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยเล็งเห็นโอกาสในการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าของบริษัท

การเข้าตลาดหุ้นครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันให้บิทคับซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลอันดับหนึ่งในอาเซียน ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสินทรัพย์ดิจิทัลระดับภูมิภาค ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงและศักยภาพในการเติบโตของบริษัท เนื่องจากตลาดหุ้นถือเป็นแหล่งระดมทุนที่สำคัญที่จะช่วยให้บิทคับสามารถนำเงินไปขยายธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกที่ปรึกษาการเงิน และผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งภายหลังจากได้ที่ปรึกษาการเงิน และผู้ตรวจสอบภายใน ก็จะมีการทำเรื่องขอเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ และอาจใช้เวลา 1-2 ปี


อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –