Table of Contents
Table of Contents

บริษัทรักษาความปลอดภัยทาง Cyber ย้ำ! ตอนนี้ Crypto ปลอดภัยกว่าเงิน Fiat

crypto

แม้ผู้คนจะเป็นกังวลกับเรื่องความปลอดภัยของตลาดคริปโตมานาน เพราะมีเรื่องของการโจรกรรม การแฮ็ก และการฉ้อโกงมาโดยตลอด แต่รายงานใหม่ออกมายืนยันว่าตอนนี้ Crypto ปลอดภัยกว่าสกุลเงิน Fiat แล้ว

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ CipherTrace ความปลอดภัยโดยรวมของระบบนิเวศของ Cryptocurrency มีการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญ ในทางตรงกันข้ามนั้น ความปลอดภัยของระบบการเงินแบบดั้งเดิมค่อย ๆ แย่ลง ส่งผลให้สกุลเงิน Fiat มีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการโดนโจมตีทางไซเบอร์และนำไปสู่การฟอกเงิน

ทางรายงานของ CipherTrace ย้ำให้เห็นถึงความซับซ้อนของเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย Cryptocurrency ที่เพิ่มขึ้น อย่างเช่น Multi-signature wallets, Hardware wallets รวมถึงเว็บเทรดแบบกระจายอำนาจเช่นเดียวกันกับการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรม ซึ่งมาตรการเหล่านี้ก็อาจจะเป็นช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนนี้ได้ยากขึ้น

ส่วนระบบการเงินแบบเดิมกำลังเจอกับความท้าทายด้านความปลอดภัย แม้จะลงทุนในเทคโนโลยีความปลอดภัยจำนวนมากก็ตาม แต่ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดี อย่างที่เห็นในข่าวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

แต่อย่างไรก็ตาม ในรายงานมีการยอมรับว่าอุตสาหกรรมคริปโตก็ไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ 100% แต่เพียงเท่านี้ก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าตอนนี้ Crypto ปลอดภัยกว่าสกุลเงิน Fiat ในหลาย ๆ ด้าน แต่ก็ยังยังคงจำเป็นที่ต้องพัฒนาขึ้นต่อไป

Source: Trusenodes

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –