Table of Contents
Table of Contents

ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเตรียมปรับเกณฑ์-ใช้แอปเป๋าตัง ชี้! อาจล่าช้าไปถึงกันยายน 67

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายพิชัย ชุณหวชิร ออกมายืนยันว่า โครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท มีความจำเป็นที่จะต้องปรับหลักเกณฑ์ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความล่าช้าไปถึงเดือนกันยายน ปี 2567 และต้องใช้งานผ่านแอปเป๋าตัง

โดยในงานเวทีเสวนา “นานาทัศนะกับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท : เป้าหมายการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้ความท้าทายและพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ร่วมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา และคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา

เงินดิจิทัลวอลเล็ต


ภาพจาก : Bangkokbiznews

อย่างไรก็ตาม ทางด้านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีระบุว่า ยอมรับว่าโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ โดยเน้นย้ำถึงคนที่มีรายได้สูง เพราะอาจไม่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยแท้จริง และยังเสริมว่า มีความเป็นไปได้ที่จะกลับไปใช้งานแอปเป๋าตัง เพราะหากต้องมีการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ อาจจะใช้ระยะเวลานานขึ้น และทำให้อาจล่าช้าไปเป็นเดือนกันยายน 2567

Source : Thaipbs


อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –