ก.ล.ต. เอาผิด Zipmex

ผู้เสียหายเตรียมเอาผิด Zipmex! วันนี้รวมตัวยื่นข้อมูลกับทาง ก.ล.ต. 6