Table of Contents
Table of Contents

Token กับ Coin แตกต่างกันอย่างไร ?

Token

Cryptocurrency ที่หลายคนรู้จักแต่ละสกุลนั้น ได้มีการแบ่งประเภทโดยใช้คำว่า เหรียญ (Coin) และโทเค็น (Token) ถึงแม้จะเรียกรวม ๆ กันว่าเหรียญ แต่ทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน และหากเราเข้าใจความหมายอย่างชัดเจน จะช่วยให้เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นว่าเรากำลังลงทุนกับอะไรอยู่!

Token
Token กับ Coin แตกต่างกันอย่างไร ? 3

Token หรือโทเค็น เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นมาบนระบบ Blockchain โดยไม่มีเครือข่ายเป็นของตนเอง และมีฟังก์ชั่นการใช้งานแตกต่างกัน เช่น Tether (USDT), Uniswap (UNI)

ซึ่งโทเค็นถูกสร้างจากการเขียน Smart Contract เพื่อสร้าง DAPPS หรือ Defi นั่นเอง โดยผู้สร้างนั้นสามารถเลือกระบบหรือเครือข่าย Blockchain ในการสร้างได้ด้วยตนเอง เช่น Binance หรือ Ethereum เป็นต้น

หน้าที่ของโทเค็น (Token) : ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้เช่นเดียวกันกับเหรียญ แต่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตามที่ถูกสร้างขึ้นมา เช่น การมอบสิทธิ์การเข้าถึงบริการของ Defi หรือโทเค็นที่มีการผูกมูลค่ากับสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ เพื่อให้มีมูลค่าเหรียญที่คงที่นั่นเอง

Token
Token กับ Coin แตกต่างกันอย่างไร ? 4

เหรียญ (Coin) เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกสร้างมา โดยมีระบบ Blockchain ของตนเอง และมักจะเปรียบเสมือนเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน แต่ว่าอยู่ในรูปแบบดิจิทัล อีกทั้งยังมีโปรเจ็กต์พัฒนาเครือข่ายในอนาคตอีกด้วย โดยเหรียญแต่ละเหรียญนั้น จะมีความแตกต่างกันในแง่ของขนาดเครือข่าย ประสิทธิภาพการทำงาน ปริมาณของเหรียญ เป็นต้น เช่น Bitcoin, Dogecoin, ADA เป็นต้น

หน้าที่ของเหรียญ (Coin) : เหรียญในปัจจุบันมีเป้าหมายคล้ายกับเงินจากโลกจริง ส่วนมากจะถูกใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่าง ๆ ในขณะที่ราคาของเหรียญจะผันผวนไปตามความต้องการและปริมาณของเหรียญในตลาด

โดยเหรียญบางเหรียญ สามารถจะนำไปจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเครือข่าย (Gas Fee) ที่ผู้ใช้จะต้องจ่ายเพื่อใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของระบบ Blockchain เช่น จ่าย Ether (ETH) เพื่อที่จะสร้าง Smart Contract บนเครือข่ายของ Ethereum

จะเห็นได้ว่า เหรียญถูกสร้างขึ้นมาบนระบบ Blockchain ของตนเอง ในขณะที่โทเค็นนั้น จะถูกสร้างขึ้นบนระบบ Blockchain อื่น และเหรียญสามารถนำมาใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้ ส่วนโทเค็นจะมีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างออกไป ทั้งสิทธิ์การเข้าถึงบริการ การลดค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย เป็นต้น

ซึ่งทั้งเหรียญและโทเค็น ต่างก็มีข้อดีและการใช้งานแตกต่างกันออกไป โดยหากเพื่อน ๆ มีความเข้าใจในส่วนนี้ ก็จะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นก่อนตัดสินใจลงทุนครับ

———————————————————————————————————————————————————————————————

อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –