Table of Contents
Table of Contents

3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหุ้น

ราคาหุ้น

ความหมายของหุ้น 

หุ้น (Stock) คือ สินทรัพย์ที่กิจการออกมาเพื่อแสดงสัดส่วนความเป็นเจ้าของ ตามสัดส่วนที่นักลงทุนเข้าซื้อ ซึ่งหากนักลงทุนซื้อมากเท่าไหร่ มีสัดส่วนความเป็นเจ้าของเท่านั้น โดยได้รับผลตอบแทนระยะยาว ซึ่งราคาหุ้นที่จ่ายวันนี้ เป็นราคาหวังของนักลงทุนในอนาคต 

3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหุ้น 

หุ้น เป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนตลอด เนื่องจากหุ้นได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย การที่เราศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อหุ้น และติดตามปัจจัยที่ส่งผลต่อหุ้นเสมอ ทำให้เรามีโอกาสในการประสบความสำเร็จการลงทุนในหุ้น ซึ่งปัจจัยที่เราจะเล่ามีทั้ง 3 ปัจจัย ดังนี้ 

1. ภาวะเศรษฐกิจ

ภาวะเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหุ้นที่สุด ซึ่งปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาระดับใหญ่ จึงส่งผลต่อวงกว้าง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อจิตวิทยาของนักลงทุนมากที่สุด 

  • อัตราดอกเบี้ย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยถูกกำหนดโดยธนาคาร ซึ่งหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนของกิจการสูงขึ้น และกำลังซื้อของคนทั่วไปลดน้อยลง การใช้จ่ายจึงต้องมีความระมัดระวัง แต่ถ้าหากอัตราดอกเบี้ยต่ำลง ทำให้ต้นทุนลดลง คนทั่วไปมีกำลังซื้อมากขึ้น ทำให้กิจการมีรายได้เพิ่มขึ้น 
  • ค่าเงิน ถือว่ามีความสำคัญกับเรื่องการส่งออกและการนำเข้า หากค่าเงินบาทอ่อนตัวลง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าเข้าสูงขึ้น แต่สำหรับกิจการส่งออกได้ผลประโยชน์ 
  • เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เป็นคู่ค้ากับประเทศไทย หากอยู่สภาพดี ความต้องการสินค้ามีมากขึ้น ส่งผลดีต่อประเทศไทย ในทางตรงกันข้าม หากเศรษฐกิจประเทศนั้นได้รับผลกระทบที่ไม่ดี ทำให้ความต้องการสินค้าน้อยลง 

2. ภาวะอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม เป็นปัจจัยที่ได้รับผลกระทบมาจากปัจจัยเศรษฐกิจ เนื่องจากถ้าหากเศรษฐกิจอยู่ในสภาพดี อุตสาหกรรมก็อยู่ในช่วงขาขึ้น ราคาของหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นก็จะมีการปรับตัวขึ้น และในทางตรงกันข้าม เมื่ออุตสาหกรรมอยู่ในช่วงขาลง ราคาของหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมก็จะปรับตัวลงตามไปด้วยนั่นเอง

3. การเคลื่อนย้ายเงินทุน 

การเคลื่อนย้ายเงินทุน เป็นการเคลื่อนย้ายเงินทุนของต่างชาติ โดยขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของประเทศนั้น ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับเงินทุนของนักลงทุนต่างประเทศ ดังนั้น ราคาหุ้นจึงปรับตัวสูงขึ้น เมื่อมีเงินทุนเข้ามาในประเทศ ในทางตรงกันข้ามราคาหุ้นจะปรับตัวลง หากเงินทุนไหลออกนอกประเทศ 

กล่าวโดยสรุป หุ้น เป็นสินทรัพย์ที่กิจการออกมาเพื่อแสดงสัดส่วนความเป็นเจ้าของของนักลงทุน ซึ่งราคาของหุ้นมีความผันผวนอยู่ตลอด เนื่องจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ, อุตสาหกรรม และเงินทุนของนักลงทุนต่างประเทศ ดังนั้น นักลงทุนจึงควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น เพื่อที่จะลงทุนกับหุ้นที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต เนื่องจากการลงทุนในหุ้นเป็นการหวังผลระยะยาว แต่นอกจากปัจจัยที่เราได้กล่าวมาข้างต้น อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ คือ จิตวิทยาของนักลงทุน ซึ่งนักลงทุนอาจเกิดความโลภและความกลัวขึ้นมา ฉะนั้น นักลงทุนควรพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเอง เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนครับ 

Source :  setinvestnow

——————————————————————————————————————————————

อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

อ่านรีวิว Exchange อื่น ๆ ได้ที่: Crypto Exchanges

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –