Table of Contents
Table of Contents

อิทธิพลของ “วาฬ” ส่งผลต่อราคาของ Bitcoin ขนาดไหน?

บุคคลหรือกลุ่มคนบางรายที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่ มีสินทรัพย์ในมือมากมาย ซึ่งทำให้มีอิทธิพลมากพอที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และอัตราสินทรัพย์ดังกล่าวสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อทั้งตลาดได้ ตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงการเปลี่ยนทิศทางของตลาดกันเลยทีเดียว ซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะเรียกว่า “วาฬ” หรือ “Whale” ซึ่งหมายความว่าเป็นบุคคลประจำท้องทะเลของตลาดสินทรัพย์ต่างๆ

ซึ่งที่มาของชื่อ “วาฬ” หรือ “Whale” เกิดขึ้นในช่วงปี 2012 โดยหนึ่งในอดีตนักลงทุนของบริษัท J.P. Morgan นาย Bruno Iksil ได้สร้างความเสียหายให้กับฝ่ายการลงทุนของบริษัท ในการซื้อ-ขายเครดิตของทางธนาคาร จากการซื้อ-ขายครั้งใหญ่ในตลาด  ส่งผลให้เขาถูกเรียกว่า “วาฬแห่งกรุงลอนดอน”

จะเห็นได้ว่า ‘วาฬ’ หรือนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดของคริปโตเป็นสิ่งที่นักลงทุนรายย่อยอย่างเราๆ รู้จักกันดี เพราะปริมาณทรัพย์สินที่วาฬถือนั้น หากมีการซื้อ-ขาย จะส่งผลให้ตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เช่น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตลาดของเหรียญต่างๆ โดยส่วนใหญ่ ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาสูง โดยไม่มีเหตุการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกับตลาดเกิดขึ้น นั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณว่า วาฬได้ดำเนินการซื้อ-ขาย ครั้งใหญ่ในตลาดนั่นเอง

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –