เทรดด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

List of Contents

คือ การประเมินหามูลค่าที่แท้จริงหรือความเหมาะสมของสินทรัพย์ทางการเงินตัวหนึ่งๆโดยจะเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงคุณภาพ รวมถึงตัวแปรเชิงปริมาณอื่นที่ “ไม่ใช่ราคา” เช่น ข้อมูลงบการเงิน อัตราส่วนกำไร ตัวเลขเงินเฟ้อ เป็นต้น ตลอดจนดัชนีชี้วัดต่างๆ ทางเศรษฐกิจ หรือเทคโนโลยี รวมถึงปัญหาและปัจจัยทางการเมืองด้วย ทั้งหมดนี้ถือเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 

1.นักลงทุนได้ประโยชน์จากแนวโน้มของหลักทรัพย์นั้นๆ ในระยะยาว หรืออย่างน้อยก็หลักไตรมาส

2.เป็นการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากที่เกิดขึ้นจริงจากในอดีตมาทำการวิเคราะห์ จึงทำให้แนวโน้มมีความเป็นไปได้และน่าเชื่อถือ

3.สามารถประเมินมูลค่าที่ควรจะเป็นได้ และบอกได้ว่า ราคาของสินทรัพย์นั้นๆ ว่า”มูลค่าแพงเกินไป” หรือ “มูลค่าถูกเกินไป” แล้วไม่

วิเคราะห์ทางพื้นฐาน(Fundamental Analysis) จะมีขั้นตอนวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานซึ่งมีอยู่หลักๆ ดังนี้

  • วิเคราะห์เศรษฐกิจ (Economic Analysis)

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก

  • วิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis)

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมเป็นการวิเคราะห์วงจรอุตสาหกรรม โดยวิเคราะห์จากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม ตลอดจนอนาคตของอุตสาหกรรมว่าจะมีการเติบโตอย่างไร

  • วิเคราะห์บริษัท (Company Analysis)

การวิเคราะห์บริษัทเป็นตัวสุดท้ายในการวิเคราะห์ โดยจะเน้นวิเคราะห์ประเภทของบริษัทและประเภทของหลักทรัพย์ ซึ่งจะวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) และเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)

บทสรุปของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) นั้นจะช่วยให้เราเข้าใจปัจจัยการกำหนดราคาที่สำคัญที่สุดได้ เพื่อให้เราสามารถประเมินว่าตัวแปรเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อราคาในอนาคตได้อย่างไรนั่นเอง

แต่หากจะพูดกระแสการลงทุนในยุคนี้ที่ถือว่ามาแรงมากๆ และหากใครกำลังสนใจการลงทุน สิ่งที่ควรคำนึงถึงเลยคือ การเลือกโบรกเกอร์ ที่มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์นักลงทุน ยกตัวอย่างเช่น ต้องเป็นโบรกที่สามารถเทรดได้หลากหลายตลาด, มีการฝากเงินที่รวดเร็ว, ค่า Commission ต่ำ เป็นต้น ซึ่งทางเราขอแนะนำเว็บไซต์ที่เราได้ไปทดลองใช้
อย่างโบรกเกอร์ Awonar ที่สามารถลงทุนได้ในทุกตลาด ไม่ว่าจะเป็นหุ้นต่างประเทศ (Stock), กองทุนรวม (ETF), สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity), สกุลเงินต่างประเทศ (Currency) รวมไปถึงสกุลเงินดิจิตอล (Cryptocurrency) จากที่เราได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งถือได้ว่า การฝากเงินเข้าเพื่อเทรดนั้นมีระยะเวลาในการแปลงสกุลเงินที่รวดเร็ว, สะดวกและครบถ้วนในที่เดียวเลย แถมยังมีเครดิตฟรี $50 อีกด้วย
nasdaq

Nasdaq เตรียมเปิดศูนย์ซื้อขายคริปโตเป็นของตัวเอง

ตลาดหลักทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา Nasdaq ออกมาประกาศว่า จะมีการเปิดตัวศูนย์บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นของตัวเอง! โดยเหตุผลที่ Nasdaq ต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการซื้อขายคริปโต เพราะทางตลาดหลักทรัพย์อ้างว่า ต้องการที่จะซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนสถาบัน

binance

Binance จดทะเบียนและเปิดตัวสำนักงานในนิวซีแลนด์แล้ว!

Binance บริษัทซื้อขายคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เข้าจดทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศนิวซีแลนด์กับกระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม และการจ้างงาน (MBIE) ของประเทศเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งยังได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว CZ ที่เป็น