Table of Contents
Table of Contents

โปรตุเกสกลับลำ! เตรียมพิจารณาเก็บภาษีกำไรจาก Cryptocurrency

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Fernando Medina ได้ประกาศว่า สินทรัพย์ดิจิทัลจะถูกเก็บภาษีในอนาคตอันใกล้นี้  โดยขณะนี้หน่วยงานด้านภาษีของโปรตุเกสกำลังพิจารณากรณีต่าง ๆ ในประเทศอื่น ๆ เพื่อแจ้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

คำแถลงการณ์ดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจุดยืนที่ชัดเจนในด้านทัศนคติของโปรตุเกสที่มีต่อ Cryptocurrency นับตั้งแต่ปี 2018 เมื่อประเทศได้ปฏิบัติต่อสกุลเงินดิจิทัลว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเงิน ไม่ใช่เพื่อการลงทุน ดังนั้นจึงประกาศให้มีการปลอดภาษีเงินได้จากกำไรจากการลงทุนใด ๆ

ในปัจจุบัน โปรตุเกสไม่ได้มองว่า Cryptocurrency เป็นสินทรัพย์ แต่พวกเขาถือว่าเป็นสกุลเงินแทน ซึ่งหมายความว่าในขณะที่ธุรกิจที่ให้บริการ Cryptocurrency จะถูกเก็บภาษี บุคคลที่ลงทุนจะไม่ถูกเก็บภาษี

อย่างไรก็ตาม การขาดกฎหมายภาษีสำหรับ Cryptocurrency ทำให้โปรตุเกสเป็นที่นิยมสำหรับนักลงทุน โดยบางคนถึงกับขนานนามว่าที่นี่เป็น “สวรรค์ของ Bitcoin”

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –