การเชิดเงินหนี หรือเหตุการณ์ Rug Pull

การเชิดเงินหนี-หรือเหตุการณ์-Rug-Pull 6