Day: June 22, 2021

สรุปประเด็นกฎใหม่จาก กลต. การแบนเหรียญ 4 ประเภท

1. จุดประสงค์ของการประกาศนี้คือต้องการจัดการเหรียญที่ไม่มีพื้นฐานที่สร้างๆกันออกมาเยอะมากในช่วงนี้ และป้องกันไม่ให้ Exchange ปั่นราคาเหรียญตัวเอง

Read More »