Day: August 27, 2021

ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงก่อนการปราศรัยของนายเจอโรม พาวเวลล์ ในการประชุม Jackson Hole

ในเช้าวันนี้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง โดยนักลงทุนได้วิเคราะห์ความคิดเห็นเชิงลบของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ ก่อนการปราศรัยของประธานเจอโรม พาวเวลล์ที่การประชุมสัมมนา Jackson

Read More »