Day: March 31, 2022

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจัดทำ และส่งรายงานข้อมูลการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน และการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

ปัจจุบันนี้ ในส่วนของหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ยังไมได้มีการกำหนดในเรื่องของการจัดทำรายงานการซื้อขาย

Read More »

โปรตุเกสใจดี เปิดรับผู้ลี้ภัยยูเครนเข้าทำงานด้านคริปโตฯ

สถานการณ์สงครามในยูเครนกำลังดำเนินไปด้วยความตึงเครียด ชาวยูเครนนับล้านต่างต้องพากันอพยพย้ายถิ่นฐานอย่างไม่มีกำหนด หลายคนเลือกไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง โดยหนึ่งในนั้นคือโปรตุเกสเพราะปัจจัยหลายอย่าง โดยหนึ่งในปัจจัยหนึ่งในนั้นคือโปรตุเกสประเทศที่ที่ให้ความยืดหยุ่นในเรื่องของคริปโตเคอร์เรนซี่

Read More »