Day: October 31, 2022

ตลาดสกุลเงินเอเชีย

ตลาดสกุลเงินเอเชีย กดดันหนัก! จากสถานการณ์ในจีน พร้อมจับตาประชุม FED

ในวันจันทร์นี้ สกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่ถูกกดดันหนัก ส่งผลให้อ่อนค่าลง จากข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอลง และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น

Read More »