Day: August 25, 2023

เงินดิจิทัล

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ของพรรคเพื่อไทย นโยบายนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้จริงหรือไม่?

ในวันนี้ทีมงานของ Gotradehere จะพาทุกคนมารู้จักกับเงินดิจิทัล 10,000 บาท ว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้าง? แล้วจะกระตุ้นช่วยเศรษฐกิจไทยได้จริงหรือไม่?

Read More »