Table of Contents
Table of Contents

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ของพรรคเพื่อไทย นโยบายนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้จริงหรือไม่?

เงินดิจิทัล

หากย้อนกลับไปในช่วงเลือกตั้ง นโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลของพรรคเพื่อไทยกลายเป็นจุดสนใจของประชาชนเป็นอย่างมาก หลังจาก เศรษฐา ทวีสิน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกคนที่ 30 ของประเทศไทย จึงเกิดเป็นคำถามในโลกออนไลน์อย่างร้อนแรงว่า เงินดิจิทัล 10,000 บาท ของพรรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่? 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าเงินดิจิทัลจะเป็นหนึ่งในนโยบายที่ใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ในปัจจุบันนโยบายนี้ยังไม่มีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการ 

ในวันนี้ทีมงานของ Gotradehere จะพาทุกคนมารู้จักกับเงินดิจิทัล 10,000 บาท ว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้าง? แล้วนโยบายนี้จะกระตุ้นช่วยเศรษฐกิจไทยได้จริงหรือไม่?

เงินดิจิทัล 10,000 บาท คืออะไร?

เงินดิจิทัล

เงินดิจิทัล 10000 บาท คือ เงินดิจิทัลวอลเล็ทที่เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทย ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 โดยจุดประสงค์ของนโยบายนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน เกิดเป็นเงินหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย

ดังนั้น เงินดิจิทัลเลยมาจากการใส่เงินจำนวน 10000 บาท ลงไปในกระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเล็ทของประชาชน โดยที่ประชาชนไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน เพราะระบบจะถูกออกแบบมาให้สามารถผูกกับบัตรประชาชนของคนไทยนั่นเอง
โดยปกติแล้ว กระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet) จะเป็นเงินที่ไม่ได้เก็บในลักษณะของกายภาพ แต่มันจะถูกเก็บในรูปแบบของธุรกรรม ในระบบของ Blockchain

อีกทั้ง Blockchain ยังเป็นธุรกรรมที่เชื่อมต่อเครือข่ายโดยตรงของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบความปลอดภัยและยากต่อการแฮ็กข้อมูลเป็นอย่างมากครับ

งบประมาณเงินดิจิทัล 10,000 บาท มาจากไหน?

งบประมาณเงินดิจิทัล 10,000 มาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล การบริหารระบบงบประมาณและระบบภาษี ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติประกอบร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ที่พรรคการเมืองต้องส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  • ประมาณการรายได้รัฐที่เพิ่มขึ้นในปี 2567 : 260,000 ล้านบาท
  • ภาษีที่ได้มาจากผลคูณต่อเศรษฐกิจจากนโยบาย : 100,000 ล้านบาท
  • การบริหารจัดการงบประมาณ : 110,000 ล้านบาท
  • การบริหารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ด้านการคลังของประเทศ

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ใครได้สิทธิ์บ้าง?

เงินดิจิทัล 10,000 บาท จะแจกให้แก่ประชาชนคนไทยที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป รวมทั้งผู้พิการและคนชรา โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นประชาชนคนไทยที่มีบัตรประชาชน ซึ่งมีเลขประจำตัว 13 หลัก จะได้รับเงินเต็มจำนวน เมื่อนโยบายนี้เริ่มประกาศใช้ก็สามารถได้รับเงิน 10,000 บาท ทันที โดยคาดว่าคนที่จะได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท มีจำนวนประมาณ 50 ล้านคน

*** หมายเหตุ *** ในปัจจุบันนโยบายนี้ยังไม่มีการบังคับใช้ คาดว่าจะเริ่มโครงการนี้ในวันที่ 1 มกราคม ปี 2567

เงื่อนไขการลงทะเบียนและวิธีใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาท

เงื่อนไขการลงทะเบียนและวิธีใช้ เงินดิจิทัล 10,000 บาท มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. เงื่อนไขการลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาท

พรรคเพื่อไทยมีเงื่อนไขการลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาท โดยพรรคจะโอนเงินโดยตรงผ่านแอปพลิเคชันกระเป๋าตังวอลเล็ทที่เชื่อมต่อกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประชาชนบางส่วนจะไม่มีสมาร์ตโฟน ก็สามารถใช้จ่ายได้เช่นกัน โดยผ่านบัตรประชาชนที่จะมาพร้อมกับคิวอาร์โคด (QR Code) ส่วนตัวของแต่ละคน

2. วิธีใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาท ทำได้อย่างไร?

  • ต้องใช้จ่ายในรัศมี 4 กิโลเมตร ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะของภูมิประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไทย
  • สามารถใช้เงินดิจิทัลซื้ออาหาร, เครื่องดื่ม, ยารักษาโรค และของใช้ต่าง ๆ ได้ เพราะเป็นนโยบายที่ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจภาคชุมชนและท้องถิ่นนั่นเอง
  • ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าเกี่ยวกับอบายมุขได้ เช่น ยาเสพติดและการพนัน
  • ไม่สามารถใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาท ในการใช้หนี้สินส่วนตัวได้

*** ระยะเวลาในการใช้เงินดิจิทัลภายใน 6 เดือน ซึ่งอาจจะถอนครั้งเดียวหรือทยอยใช้ได้ ****

เงินดิจิทัล 10,000 บาท สามารถแลกเป็นเงินสดได้ไหม?

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ เนื่องจากเป็นการแจกเงินในรูปแบบของกระเป๋าเงินดิจิทัล ดังนั้นแล้ว เราต้องใช้ผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่านบัตรประชาชนที่มาพร้อมโค้ดส่วนตัว (Code) เท่านั้น

เงินดิจิทัล 10,000 บาท จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่?

เงินดิจิทัล

ตามที่พรรคเพื่อไทยได้ออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเงินดิจิทัลมานั้น ทำให้นักวิชาการหลายท่านเกิดข้อถกเถียงกันเป็นจำนวนมากว่า นโยบายดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่

นักวิชาการอิสระ อดีตกรรมการของกระทรวงการคลัง รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายนี้ว่า การแจกเงินดิจิทัล 10,000 จำเป็นต้องถูกทบทวน เพราะเศรษฐกิจไทยในตอนนี้ไม่ได้เกิดวิกฤติแต่อย่างใด เนื่องจากอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้ คาดว่า ขยายตัวได้ประมาณ 3.5%-3.6% เพียงเท่านั้น

ดังนั้นแล้ว พรรคเพื่อไทยควรกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเน้นช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย โดยใช้มาตรการ Negative Income Tex (NIT) ส่วนผู้ที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป ก็ควรใช้มาตรการลดหย่อนภาษีจึงจะเหมาะสมกว่า เพราะนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท เป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลในทางเศรษฐศาสตร์และการดำเนินนโยบายสาธารณะ

นอกจากนี้ นักวิเคราะห์บางส่วนยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า นโยบายนี้จะทำให้เกิดความเสียหายในแง่ของการคลังและเป็นการเพิ่มหนี้สาธารณะของประเทศมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นเหมือนการบังคับให้ประชาชนไปใช้เงินมากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดอัตราเงินเฟ้อและหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม นักวิชาการบางส่วนกลับเห็นต่างว่า นโยบายเงินดิจิทัลมีข้อดีในการช่วยให้เศรษฐกิจไทยหมุนเวียนได้เพิ่มขึ้น จากการบริโภคของประชาชน ส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้น

สรุป

จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า เงินดิจิทัล 10,000 บาท ยังคงเป็นเพียงนโยบายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2567 ซึ่งคนไทยอาจจะต้องรอดูว่า นโยบายนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ และจะออกมาในรูปแบบใด นอกจากนี้ หากมีแอปพลิเคชันที่คล้ายคลึงกับนโยบายนี้ ก็ควรระมัดระวังและตรวจสอบให้ดีเพราะอาจเป็นแอปพลิเคชันที่เข้าข่ายหลอกลวง ดังนั้น ควรรอการอัปเดตเพิ่มเติมจากพรรคเพื่อไทยเท่านั้น

ที่มา : Thairath Money


อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –