Table of Contents
Table of Contents

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกันยายน 2566 ประชาชนทั่วไปซื้อได้ ดอกเบี้ยสูง ห้ามพลาด!

หุ้นกู้ออกใหม่

หุ้นกู้ ถือได้ว่า เป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากหุ้นกู้นี้เหมาะกับนักลงทุนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนมือใหม่ และนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนระยะยาว เพราะเป็นสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพค่อนข้างสูง และให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก อีกทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนได้ดีอีกด้วย

ในวันนี้ทีมงาน Gotradehere จะพาทุกคนมาเช็กหุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกันยายน 2566 ประชาชนทั่วไปซื้อได้ในทั้งตลาดหลัก (Primary Market) และ (Secondary Market) ซึ่งหุ้นกู้ที่ได้รวบรวมมานั้นมีดอกเบี้ยสูง เรียกได้ว่า ครบ จบ ในที่เดียว ดังนั้น ห้ามพลาด!

หุ้นกู้ตลาดแรก (Primary Market) คืออะไร?

ก่อนที่เราจะไปเช็กหุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกันยายน 2566 อันดับแรกเราควรทำควรรู้จักกับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ก่อน โดยตลาดหุ้นกู้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ตลาด คือ หุ้นกู้ตลาดแรก (Primary Market) เป็นหุ้นกู้ที่มีการเสนอขายเป็นครั้งแรกผ่านการเสนอขายที่เป็นการระดมทุนโดยตรงจากนักลงทุน

นอกจากนี้ ตลาดแรกมีการเจาะจงการเสนอขายแก่นักลงทุนไม่เกิน 35 ราย ในระยะเวลา 12 เดือน และเสนอขายแก่นักลงทุนประเภทสถาบันตามที่ ก.ล.ต. กำหนดไว้ ยกตัวอย่าง เช่น บริษัทหลักทรัพย์อื่น ๆ เป็นต้น

หุ้นกู้ตลาดรอง (Secondary Market) คืออะไร?

ตลาดหุ้นกู้ที่สอง คือ หุ้นกู้ตลาดรอง (Secondary Market) เป็นตลาดที่มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนด โดยจะเป็นการซื้อขายที่ผ่านนักลงทุนด้วยกันเองผ่านตัวกลาง เช่น บริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในการเป็นผู้จัดจำหน่าย

ความแตกต่างของหุ้นกู้ตลาดแรกและตลาดรอง

ความแตกต่างของหุ้นกู้ตลาดแรก (Primary Market) และตลาดรอง (Secondary Market) สามารถเปรียบเทียบได้ ดังต่อไปนี้

หุ้นกู้ตลาดแรก (Primary Market)

 • การเสนอขายหลักทรัพย์แก่บุคคลมีการจำกัด
 • การเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไปต้องผ่านการขออนุญาตจาก ก.ล.ต.
 • ตลาดแรกมีการซื้อเพียงครั้งเดียว

หุ้นกู้ตลาดรอง (Secondary Market)

 • มีตัวกลางในการซื้อขายที่สามารถเปลี่ยนมือได้
 • ตลาดรองสามารถเกิดการซื้อขายได้หลายครั้ง

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกันยายน 2566 ประชาชนทั่วไปซื้อได้

ทีมงาน Gotradehere ได้รวบรวม 5 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกันยายน 2566 ประชาชนทั่วไปซื้อได้ โดยในแต่ละบริษัทได้เริ่มทยอยวางขายในตลาดแรก (Primary Market) กันอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีหุ้นกู้บางตัวที่จะเริ่มเปิดขายในตลาดรอง (Secondary Market) ในเดือนนี้เช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 • บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD
 • บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXT
 • บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE272A
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL256B

1. บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD

หุ้นกู้ออกใหม่

วันเปิดจอง

 • 4-6 กันยายน 2566

ยอดจองขั้นต่ำ

 • 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ดอกเบี้ยหุ้นกู้

 • รอประกาศอัตราดอกเบี้ย

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD ดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเต็มรูปแบบ โดยมีการให้บริการคลังสินค้าทุกประเภท, มีการบริการด้านขนส่ง และพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับโลจิสติกส์ เป็นต้น

นอกจากนี้ SJWD ยังมีการดำเนินการเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมชำนาญพิเศษ ได้แก่ 1) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ 2) กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย และ 3) กลุ่มสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็น

SJWD มีจุดประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้คงค้างและใช้เพื่อหมุนเวียนกิจการภายในบริษัท โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นหุ้นไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน จ่ายทุก ๆ 3 เดือน

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ (tha)
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ (tha)

รายละเอียด หุ้นกู้ออกใหม่

 • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
 • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย

หุ้นกู้ออกใหม่ซื้อที่ไหน

 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXT

หุ้นกู้ออกใหม่

วันเปิดจอง

 • 8 และ 11-12 กันยายน 2566

ยอดจองขั้นต่ำ

 • 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ดอกเบี้ยหุ้นกู้

 • 3.20%-3.95% ต่อปี (จ่ายทุก 6 เดือน)

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXT ดำเนินธุรกิจประเภทการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าและผู้ประกอบการ เช่น กลุ่มผู้ค้าปลีกย่อย, กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร, กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม และธุรกิจจัดเลี้ยง รวมทั้งให้บริการแก่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบริการ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจอื่น ๆ อีกด้วย

CPAXT มีจุดประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ภายใต้โครงการตราสารหนี้, เพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น และใช้เป็นเงินหมุนเวียนกิจการภายในบริษัท โดยเป็นการออกและขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
 • หุ้นกู้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+

รายละเอียด หุ้นกู้ออกใหม่

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.00%-3.15%
 • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.20%-3.35%
 • ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.55%-3.70%
 • ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2573 อัตราดอกเบี้ย 3.80%-3.95%

หุ้นกู้ออกใหม่ซื้อที่ไหน

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA

หุ้นกู้ออกใหม่

วันเปิดจอง

 • รอประกาศวันเปิดจอง

ยอดจองขั้นต่ำ

 • 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ดอกเบี้ยหุ้นกู้

 • 3.20%-4.15% ต่อปี (จ่ายทุก 6 เดือน)

ข้อมูลบริษัท

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ดำเนินธุรกิจประเภทพลังงานทางเลือก โดยบริษัทมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน อีกทั้ง ยังพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้า เช่น เรือไฟฟ้า, สถานีชาร์จรถไฟฟ้า และรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เป็นต้น

EA มีจุดประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้, ใช้ชำระค่ารถโดยสารไฟฟ้า และเพื่อใช้หมุนเวียนกิจการภายในบริษัท โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน

 • องค์กรมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
 • หุ้นกู้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-

รายละเอียด หุ้นกู้ออกใหม่

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.20%-3.40%
 • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.50%-3.70%
 • ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.95%-4.15%

หุ้นกู้ออกใหม่ซื้อที่ไหน

 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้น

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

4. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE272A

หุ้นกู้ออกใหม่

วันเปิดจอง

 • เปิดจองในตลาดรอง ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 จนถึงเดือนกันยายน เป็นต้นไป

ยอดจองขั้นต่ำ

 • ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท

ดอกเบี้ยหุ้นกู้

 • 4.55% ต่อปี

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE272A ดำเนินธุรกิจประเภทเทคโนโลยีโทรคมนาคมแบบครบวงจรและการให้บริการดิจิทัล ได้แก่ การให้บริการสื่อสารแบบไร้สายและธุรกิจอินเทอร์เน็ต

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีจุดประสงค์ในการเสนอหุ้นกู้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมเดิมและใช้เพื่อหมุนเวียนกิจการภายในบริษัท โดยการเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+

รายละเอียด หุ้นกู้ออกใหม่

 • อายุคงเหลือ 3 ปี 5 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.55%

หุ้นกู้ออกใหม่ซื้อที่ไหน

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
 • MeBond Mobile App

ผู้แทนผู้ถือหุ้น

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

5. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL256B

หุ้นกู้ออกใหม่

วันเปิดจอง

 • เปิดจองในตลาดรอง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ยอดจองขั้นต่ำ

 • ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท

ดอกเบี้ยหุ้นกู้

 • 3.00% ต่อปี (จ่ายทุก 6 เดือน)

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL256B ดำเนินธุรกิจประเภทเจริญโภคภัณฑ์ ในการเป็นผู็ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-Eleven อีกทั้งยังให้บริการตัวแทนด้านชำระค่าสินค้าและบริการ (บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด) อีกด้วย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีจุดประสงค์เสนอขายหุ้นกู้ เพื่อชำระคืนหนี้เดิมของบริษัท โดยการเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน

 • องค์กรมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
 • หุ้นกู้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+

รายละเอียด หุ้นกู้ออกใหม่

 • ชุดที่ 1 อายุคงเหลือ 1 ปี 10 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.00%

หุ้นกู้ออกใหม่ซื้อที่ไหน

 • บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้น

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

คุณกำลังมองหาบทความยอดนิยมอยู่หรือเปล่า?

เช็กก่อนเปิดจอง ! หุ้นกู้ออกใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ดอกเบี้ยสูงถึง 5.10%

5 ช่องยูทูปสอนเทรดหุ้นสำหรับมือใหม่ ที่ได้รับความนิยมในปี 2023

หุ้นกู้ คือ อะไร? (Corporate Bond) สินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ และน่าลงทุนระยะยาว

สรุป

Gotradehere ได้ทำการรวบรวม หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกันยายน 2566 ประชาชนทั่วไปซื้อได้ ดอกเบี้ยสูง โดยมีระยะเวลานานถึง 1-7 ปี จาก 5 หุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

 • บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD
 • บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXT
 • บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE272A
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL256B


อย่างไรก็ตาม การลงทุนมีความเสี่ยง ก่อนลงทุนทุกครั้งควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ต้องการลงทุนก่อนเสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการการลงทุนของคุณได้ดียิ่งขึ้น หากต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกันยายน 2566 สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.


อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –