Table of Contents
Table of Contents

Binance เข้าซื้อกิจการ FTX เรียบร้อยแล้ว!

binance ftx

CZ ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Binance กล่าวเมื่อวันอังคารว่า Binance ได้ทำการเข้าซื้อแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอย่าง FTX เรียบร้อยแล้ว!

Binance ที่เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนดั้งเดิมของ FTX ได้กระตุ้นการดำเนินการบนฐานเงินฝากของ FTX โดยการใช้เงินทุนของ Binance เอง

โดยทาง CZ โพสต์ใน Twitter ของเขาว่า “บ่ายวันนี้ FTX ขอความช่วยเหลือจากเรา” โดยทวีตสองสามชั่วโมงหลังมีรายงานว่า FTX ถูกบังคับให้ระงับการถอนเงินของลูกค้า ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความกลัวว่า จะเกิดการล่มสลายของเครือข่าย Celsius Network จะเกิดซ้ำอีกครั้ง โดย CZ กล่าวเสริมว่า “มันมีปัญหาด้านสภาพคล่อง และเพื่อที่จะปกป้องผู้ใช้ เราได้ลงนามใน LOI (หนังสือแสดงเจตจำนง) ที่ไม่มีผลผูกพัน โดยตั้งใจที่จะเข้าซื้อกิจการ http://FTX.com อย่างเต็มที่และจะเข้าไปดูแลวิกฤตสภาพคล่องของทาง FTX”

อย่างไรก็ตาม CZ เสริมว่า การซื้อกิจการครั้งนี้ จะต้องอยู่ภายใต้กระบวนการตรวจสอบบัญชีเต็มรูปแบบ

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –