Table of Contents
Table of Contents

Binance กลับลำประกาศล้มดีล! ถอนตัวจากการซื้อกิจการ FTX

binance ftx

ทางด้าน Binance ได้ออกมาแถลงการณ์ว่า บริษัท Binance ตัดสินใจล้มดีล ไม่เข้าซื้อกิจการของ FTX.com ตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้ โดยหลังจากบริษัทได้ทำ Due Diligence (การสอบทานธุรกิจ) ที่เป็นไปตามขั้นตอนก่อนเข้าซื้อกิจการ

อย่างไรก็ตาม ทาง Binance กล่าวว่า ตอนแรกทาง Binance หวังจะเข้าไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับทาง FTX แต่เมื่อได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ปัญหานั้นไปไกลเกินกว่าที่ทาง Binance จะควบคุมหรือสามารถแก้ไขได้ ซึ่งผู้เล่นในตลาดที่ใช้เงินลงทุนอย่างไม่ถูกต้องจะต้องออกจากตลาดไปตามกลไกนั่นเอง และทาง Binance เชื่อว่าระหว่างที่มีกลไกการตรวจสอบยังพัฒนาปรับปรุงนั้น เรื่องที่เกิดขึ้นก็จะทำให้ระบบโดยรวมของอุตสาหกรรมแข็งแกร่งมากขึ้นอีกด้วย

Source: Coindesk

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –