Table of Contents
Table of Contents

Bitcoin ถูกเสนอเป็นแผนลงทุนเพื่อการเกษียณ โดยวุฒิสมาชิกของสหรัฐฯ

วุฒิสมาชิก Cynthia Lummis เสนอว่า ต้องการให้ชาวอเมริกันพิจารณาให้ซื้อ Cryptocurrency เพื่อเป็นการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุและถือเป็นการออมระยะยาว

bitcoin 2007769 1280

  โดยเธอมีความกังวลว่า จะมีเงินเกษียณของผู้คนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯมากเกินไป ซึ่งการกระจายความเสี่ยงนั้น เราจะต้องมีการจัดการสินทรัพย์ที่หลากหลาย ไม่ควรเก็บในที่ที่เดียวหมด และเธอกล่าวว่า “ฉันคิดว่าหนึ่งในตัวเก็บมูลค่าที่แข็งแกร่งที่สุดในระยะยาวคือ bitcoin”

แต่ก็อาจจะยังเป็นเรื่องยากสำหรับ Cynthia Lummis เพราะว่าทุกอย่างของคริปโตตอนนี้ ต้องเป็นไปตามกฎมายต่อต้านการฟอกเงินในปัจจุบันนี้ เช่นเดียวกับ Bank Secrecy Act ซึ่งกฎเหล่านี้ก็ต้องไม่ไปขัดขวางนวัตกรรมที่กำลังเกิดขึ้นของเหรียญคริปโต ตามที่ Cynthia Lummis คาดไว้ และต้องมีการสร้างโครงสร้างที่เป็นพื้นฐานที่เกี่ยวกับคริปโต เช่น ดอลลาร์ดิจิทัล

และ Cynthia Lummis  กล่าวว่า “เราไม่ได้ต้องการที่จะควบคุมมันมากเกินไปหรือควบคุมการธนาคารแบบดั้งเดิมและสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากว่าเราต้องการให้มันอยู่ในสนามที่มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน”

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –