Bitcoin ถูกเสนอเป็นแผนลงทุนเพื่อการเกษียณ โดยวุฒิสมาชิกของสหรัฐฯ

List of Contents

วุฒิสมาชิก Cynthia Lummis เสนอว่า ต้องการให้ชาวอเมริกันพิจารณาให้ซื้อ Cryptocurrency เพื่อเป็นการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุและถือเป็นการออมระยะยาว

  โดยเธอมีความกังวลว่า จะมีเงินเกษียณของผู้คนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯมากเกินไป ซึ่งการกระจายความเสี่ยงนั้น เราจะต้องมีการจัดการสินทรัพย์ที่หลากหลาย ไม่ควรเก็บในที่ที่เดียวหมด และเธอกล่าวว่า “ฉันคิดว่าหนึ่งในตัวเก็บมูลค่าที่แข็งแกร่งที่สุดในระยะยาวคือ bitcoin”

แต่ก็อาจจะยังเป็นเรื่องยากสำหรับ Cynthia Lummis เพราะว่าทุกอย่างของคริปโตตอนนี้ ต้องเป็นไปตามกฎมายต่อต้านการฟอกเงินในปัจจุบันนี้ เช่นเดียวกับ Bank Secrecy Act ซึ่งกฎเหล่านี้ก็ต้องไม่ไปขัดขวางนวัตกรรมที่กำลังเกิดขึ้นของเหรียญคริปโต ตามที่ Cynthia Lummis คาดไว้ และต้องมีการสร้างโครงสร้างที่เป็นพื้นฐานที่เกี่ยวกับคริปโต เช่น ดอลลาร์ดิจิทัล

และ Cynthia Lummis  กล่าวว่า “เราไม่ได้ต้องการที่จะควบคุมมันมากเกินไปหรือควบคุมการธนาคารแบบดั้งเดิมและสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากว่าเราต้องการให้มันอยู่ในสนามที่มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน”

stellar

Stellar Blockchain คืออะไร ?

เนื่องจากการโอนเงินต่างประเทศต้องใช้เวลาในการทำธุรกรรม 3-7 วันทำการ ดังนั้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการในเรื่องนี้จึงถือเป็นเรื่องที่ดี ซึ่ง Stellar คือคำตอบ

twitter

ลุ้น! Elon Musk อาจเข้าซื้อกิจการของ Twitter อีกครั้ง

หลายคนกำลังจับตาดูการเคลื่อนไหวของ Elon Musk ที่อาจจะเปลี่ยนใจเข้าซื้อกิจการของ Twitter อีกครั้ง ซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ได้มีการยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ในราคา

nasdaq

Nasdaq เตรียมเปิดศูนย์ซื้อขายคริปโตเป็นของตัวเอง

ตลาดหลักทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา Nasdaq ออกมาประกาศว่า จะมีการเปิดตัวศูนย์บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นของตัวเอง! โดยเหตุผลที่ Nasdaq ต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการซื้อขายคริปโต เพราะทางตลาดหลักทรัพย์อ้างว่า ต้องการที่จะซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนสถาบัน