Table of Contents
Table of Contents

ซื้อ Bitcoin ลดหย่อนภาษี! Bitkub ประกาศเข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt ปี 2567

bitkub

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัทฯ”) จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้และนักลงทุนของบริษัทฯ รับทราบว่า บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt ตามที่รัฐบาลได้ประกาศมาตรการ “Easy E-Receipt” เพื่อสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศในช่วงต้นปี 2567 สำหรับผู้บริโภคที่มีการซื้อสินค้าหรือรับบริการตามที่กฎหมายกำหนด สูงสุด 50,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ใช้บริการและนักลงทุนสามารถนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-receipt/E-tax Invoice) ที่แสดงข้อมูลการเสียค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมต่อไปนี้บนศูนย์ซื้อขายฯ ของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ เพื่อยื่นประกอบการใช้สิทธิในการขอลดหย่อนภาษี ปี 2567 ได้

  • ค่าธรรมเนียมที่ชำระสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
  • ค่าธรรมเนียมที่ชำระสำหรับการถอนสินทรัพย์ดิจิทัล และถอนเงินบาท
  • การใช้เหรียญ Bitkub Coin (KUB) แลกเป็นเครดิตค่าธรรมเนียม (Fee credit)


2. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมที่ระบุในข้อ 1. ที่สามารถใช้ในการยื่นประกอบการใช้สิทธิในการขอลดหย่อนภาษี ปี 2567 เฉพาะกรณีที่การชำระค่าธรรมเนียม หรือ การแลกค่าธรรมเนียมและการนำเครดิตค่าธรรมเนียมมาใช้ชำระค่าธรรมเนียม เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น

3. ผู้ใช้บริการและนักลงทุนจะได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลโดยอัตโนมัติในวันถัดไป (T+1)

4. โบนัสทุกประเภท เช่น เครดิตค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการชดเชย จากโปรแกรม Bitkub Reward หรือวิธีการอื่น ๆ จะไม่สามารถนำมาเข้าร่วมโครงการนี้ได้

5. รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามข้อมูลโครงการ Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท ที่รัฐบาลกำหนด (อ้างอิง 1 , อ้างอิง 2)

อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่ต้องการทำการซื้อขายและต้องการลดหย่อนภาษี สามารถติดต่อ Bitkub Support เพื่อสอบถามข้อมูลการใช้ Fee Credit และขอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการลดหย่อนภาษีได้

Source : Bitkub


อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –