Table of Contents
Table of Contents

Blockchain จะเปลี่ยนรูปแบบระบบการเงินอย่างไร

Blockchain จะเปลี่ยนรูปแบบระบบการเงินอย่างไร

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และการปรากฏตัวของแพลตฟอร์ม Blockchain ได้กลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การเงินและการธนาคาร ดังนั้น บทความนี้จะช่วยให้ได้คุณเรียนรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อคเชนคืออะไร และเหตุใดจึงสามารถทำให้มีความน่าเชื่อถือทั้งในการบันทึกข้อมูลและธุรกรรมทางการเงิน ไปเรียนรู้พร้อม ๆ กันครับ

Blockchain คืออะไร

Blockchain คืออะไร

Block คือ การเก็บข้อมูลเป็นส่วน ๆ Chain ก็คือโซ่ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมต่อกัน เมื่อ 2 คำมารวมกัน ก็จะได้หมายความว่า การเก็บข้อมูลมาเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะมีวิธีเข้ารหัสทางคอมพิวเตอร์เพื่อความปลอดภัย โดยข้อมูลทั้งหมดจะส่งและกระจายเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยู่ในเครือข่าย ไม่เหมือนกับระบบปัจจุบันที่เวลาเราจะเก็บข้อมูลเราจะเก็บไว้ที่เซิฟเวอร์ใดเซิฟเวอร์หนึ่ง ซึ่งเสี่ยงต่อการที่ข้อมูลสูญหายเป็นอย่างมาก 

เมื่อเขียนข้อมูลลงไปแล้วทุกคนจะสามารถตรวจเช็คได้ ทำให้มีความโปร่งใสในการเก็บข้อมูล ซึ่งการแก้ไขก็เป็นไปได้ยากเช่นกัน เพราะจะต้องแก้ไขในเครื่องจำนวนมาก 

Blockchain จะเปลี่ยนรูปแบบระบบการเงินอย่างไร

เมื่อเรานำเอาบล็อกเชนมาใช้ในเงินดิจิทัล โดยเก็บข้อมูลจำนวนเงินที่ทุกคนมี จำนวนการโอนทุกครั้งของทุกๆ คน เข้าไปในบล็อกแต่ละบล็อกต่อกันไปเรื่อยๆ และกระจายไปให้ทุกคนรับรู้ ก็ทำให้เงินดิจิทัลนั้นมีความโปร่งใส ปลอดภัยจากการแก้ไขโดยคนใดคนหนึ่ง และที่สำคัญเมื่อเรากระจายไปให้ทุกคนแล้ว จึงลดความเสี่ยงว่าระบบจะล่มพร้อมกันทั้งหมดทำให้ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้หายไปได้ด้วย

ในปัจจุบันจะพบว่าหลายหน่วยงาน ก็มีการพัฒนาเพื่อจะนำบล็อคเชนมาใช้งาน ที่จะเห็นได้ชัดเจน ก็จะเป็นธนาคาร สถาบันการเงิน ที่เริ่มทำธรุกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ สร้างระบบการยืนยันตัวตน ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาทำธุรกรรมที่สาขาหรือหน้าเคาเตอร์ แนวโน้มของการปิดสาขาของธนาคารมีมากขึ้น แต่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการธุรกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น หัวใจหลักอยู่ที่การจัดการบันทึกฐานข้อมูลในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ ทำให้เทคโนโลยีได้รับการยอมรับและใช้งานกว้างขวางยิ่งขึ้น

Blockchain จะเปลี่ยนรูปแบบระบบการเงินอย่างไร
Blockchain จะเปลี่ยนรูปแบบระบบการเงินอย่างไร 3

บิตคอยน์เกิดขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยีบล็อกเชนที่สามารถแก้โจทย์ เรื่องความปลอดภัยของข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ปัจจุบันบล็อกเชนจึงได้ถูกนำมาใช้ในหลาย ๆ อุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมที่เริ่มใช้ Blockchain มีดังนี้ 

1. ธุรกิจการเงิน  ตัวอย่างชัด ๆ ก็คือ โครงการอินทนนท์ ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะใช้บล็อกเชนมาแทน เงินบาท หรือโครงการ JFIN ที่นำบล็อกเชนมาจัดการเรื่อง ข้อมูลลูกค้าและ Credit Score บนระบบกู้ยืมทางออนไลน์ 

2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  มีการนำบล็อกเชนมาเก็บข้อมูลแทนโฉนด หรือการนำบล็อกเชนมาช่วยในการแบ่งการเป็นเจ้าของ  

3. ธุรกิจโรงพยาบาล มีการนำบล็อกเชนมาเก็บข้อมูลการรักษาของคนไข้  หรือนำบล็อกเชนมาช่วยตรวจสอบที่มาของยาแต่ละชนิด ป้องกันการปลอมแปลง

4. ธุรกิจค้าปลีก มีการนำข้อมูลอาหารที่ขาย มาเก็บเพื่อดูสายการผลิตจากโรงงานมาถึงชั้นวางของ

5. ธุรกิจการศึกษา ได้มีการออกปริญญาบัตร Certificate และก็ Transcript บนเทคโนโลยีบล็อคเชน

บทความข้างต้นได้ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับพื้นฐานของบล็อคเชนเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของการทำงานและศักยภาพในการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในหลายด้านของชีวิต GoTradeHere เชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะสามารถเห็นการใช้งานเทคโนโลยีนี้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นครับ

———————————————————————————————————————————————————————————————

อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –