Table of Contents
Table of Contents

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนเมษายน 2567 จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 4.40% ประชาชนทั่วไปห้ามพลาด!

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนเมษายน 2567

“หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนเมษายน 2567” ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนที่เหมาะสำหรับมือใหม่ เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยและให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ และยังมีหุ้นกู้ออกใหม่ให้นักลงทุนได้เลือกลงทุนในทุก ๆ เดือน ซึ่งในวันนี้ทีมงาน Gotradehere ได้สรุปข้อมูลหุ้นกู้ออกใหม่ เดือนเมษายน 2567 จ่ายดอกเบี้ยสูงและประชาชนทั่วไปสามารถซื้อได้ สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเดือนนี้ครับ

หุ้นกู้คืออะไร ?

หุ้นกู้ หมายถึง ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ เช่น การขยายกิจการ ใช้เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับเพิ่มกำลังการผลิตหรือจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการทำรายได้ของบริษัท เป็นต้น โดยผลตอบแทนที่ได้รับจะอยู่ในรูปแบบของ “ดอกเบี้ย” และ “ เงินต้น” ครับ 

อยากซื้อหุ้นกู้ออกใหม่เดือนเมษายน 2567 ต้องดูอะไรบ้าง ?

ถึงแม้การลงทุน “หุ้นกู้” จะมีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำ แต่นักลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลการลงทุนในหุ้นกู้ให้ละเอียดและครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน วันนี้ทีมงาน Gotradehere จึงได้รวบรวมข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุนหุ้นกู้ครับ

อัตราดอกเบี้ย : เป็นผลตอบแทนในรูปแบบของอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ออกหุ้นกู้สัญญาว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนตลอดระยะเวลาในสัญญา

งวดการจ่ายดอกเบี้ย : จำนวนครั้งที่ทางผู้ออกหุ้นกู้สัญญาจะจ่ายคืนให้กับนักลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญา เช่น จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (2 ครั้งต่อ / ปี) 

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) : เป็นข้อมูลการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ว่าสามารถชำระหนี้ได้ครบตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่ ยิ่งอันดับสูงความปลอดภัยในการลงทุนก็สูงด้วยเช่นกัน

วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระ “เงินต้น” คืนให้ครบจำนวนแก่นักลงทุน

อายุหุ้นกู้ : ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้กับหุ้นกู้ตามสัญญา เช่น 4 ปี 10 เดือน 27 วัน นับจากวันออกหุ้นกู้

⛔️ ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของหุ้นกู้ออกใหม่ผ่าน “หนังสือชี้ชวน” ให้ละเอียดและครบถ้วนทุกบรรทัดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการลงทุนในหุ้นกู้เป็นการลงทุนระยะยาวครับ

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนเมษายน 2567 จ่ายดอกเบี้ยสูง 4.40% ต่อปี

ทางทีมงาน Gotradehere ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ “หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนเมษายน 2567” ที่น่าสนใจและสรุปประเด็นสำคัญไว้ในบทความนี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับนักลงทุนมือใหม่ทุกท่านครับ

5 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือน เมษายน 2567 ดอกเบี้ยสูง
หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนเมษายน 2567 จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 4.40% ประชาชนทั่วไปห้ามพลาด! 7

หุ้นกู้ออกใหม่เดือนเมษายน 2567 มีอะไรบ้าง 

 • บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) : CK
 • บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด : LOTUSS
 • บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) : BANPU
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : TRUE25OA
 • บริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) : TPIPL256A

1. บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) : CK

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือน เมษายน 2567 บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

วันเปิดจอง 

 • 25 – 26 เมษายน และ 29 เมษายน 2567

ยอดจองขั้นต่ำ

 • ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ออกใหม่

 •  3.20 – 4.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศไทย โดยได้ดำเนินงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในหลายรูปแบบทั่วประเทศ เช่น รถไฟฟ้า, ท่าอากาศยาน, โรงไฟฟ้าพลังน้ำ, โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และทางด่วน เป็นต้น  

CK มีวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อขยายธุรกิจในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของหุ้นกู้ออกใหม่

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
 • เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป  

รายละเอียดของหุ้นกู้ออกใหม่

1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 3.20 – 3.40% ต่อปี

2. ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 3.50 – 3.65% ต่อปี

3. ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ย 3.60 – 3.80% ต่อปี

4. ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย 3.85 – 4.10% ต่อปี

หุ้นกู้ออกใหม่ซื้อได้ที่ไหน

 • ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือน เมษายน 2567 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

วันเปิดจอง 

 •  22 – 24 เมษายน 2567

ยอดจองขั้นต่ำ

 • ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ออกใหม่

 • รอประกาศอัตราดอกเบี้ยต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือ Lotus’s เป็นบริษัทค้าปลีกสินค้าอุปโภคและบริโภคและให้บริการเช่าสถานที่ภายในศูนย์การค้าชั้นนำระดับประเทศ ปัจจุบัน Lotus’s มีร้านค้าปลีกจำนวน 2,597 แห่งทั่วประเทศไทย ประกอบด้วย ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตและมินิซูเปอร์มาร์เก็ต 

LOTUSS มีวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการและชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของหุ้นกู้ออกใหม่

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
 • เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป  

รายละเอียดของหุ้นกู้ออกใหม่

1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 5 เดือน 25 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 

2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 5 เดือน 25 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 

3. ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 5 เดือน 25 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 

4. ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี 5 เดือน 25 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 

*รอการประกาศอัตราดอกเบี้ย % ต่อปีอีกครั้ง

หุ้นกู้ออกใหม่ซื้อได้ที่ไหน

 • ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือน เมษายน 2567 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

วันเปิดจอง 

รอติดตามประกาศวันเปิดจองอีกครั้ง

ยอดจองขั้นต่ำ

 • ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ออกใหม่

 • 2.90 – 4.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ ธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานชั้นนำ อีกทั้งบริษัทยังดำเนินการผลิตถ่านหินประเภทให้ความร้อนและถ่านหินสำหรับอุตสาหกรรมถลุงเหล็กเช่นกันครับ

BANPU มีวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการและชำระหนี้เดิม

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของหุ้นกู้ออกใหม่

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
 • เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป  

รายละเอียดของหุ้นกู้ออกใหม่

1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 2.90 – 3.10% ต่อปี

2. ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ย 3.50 – 3.60% ต่อปี

3. ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ย 3.70 – 3.80% ต่อปี

4. ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย 4.00 – 4.10% ต่อปี

5. ชุดที่ 5 อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2579 อัตราดอกเบี้ย 4.15 – 4.25% ต่อปี

หุ้นกู้ออกใหม่ซื้อได้ที่ไหน

 • ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 • ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือน เมษายน 2567 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเปิดจอง

 • เปิดจองในตลาดรอง ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

จำนวนที่เสนอขาย

 • 2,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ออกใหม่

 • 3.60% ต่อปี

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE25OA เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านสื่อแบบครบวงจรทั้งด้านโทรคมนาคมพื้นฐานและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของประเทศไทย  

TRUE25OA มีวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของหุ้นกู้ออกใหม่

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
 • เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป  

รายละเอียด หุ้นกู้ออกใหม่

 1. อายุคงเหลือ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.60%

หุ้นกู้ออกใหม่ซื้อที่ไหน

 • บริษัทหลักทรัพย์ Finansia 
 • MeBond Mobile App

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือน เมษายน 2567 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)

วันเปิดจอง

 • เปิดจองในตลาดรอง ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

จำนวนที่เสนอขาย

 • 1,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ออกใหม่

 • 4.40% ต่อปี

ข้อมูลบริษัท

บริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) หรือ TPIPL256A บริษัทที่ให้บริการและจัดจำหน่ายวัสดุปูนซีเมนต์ด้วยกำลังการผลิต 13.5 ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ภายใต้เครือของบริษัท เช่น สีนาโน กระเบื้องคอนกรีต หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยชีวภาพครับ

TPIPL256A มีวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้สำหรับชำระหนี้เดิมจากการออกตราสารหนี้  

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของหุ้นกู้ออกใหม่

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
 • เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป  

รายละเอียด หุ้นกู้ออกใหม่

 • อายุคงเหลือ 4 ปี 2 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 4.40%

หุ้นกู้ออกใหม่ซื้อที่ไหน

 • บริษัทหลักทรัพย์ Finansia 
 • MeBond Mobile App

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนเมษายน 2567 มีบริษัทอะไรบ้าง ?

 • บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) : CK
 • บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด : LOTUSS
 • บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) : BANPU
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : TRUE25OA
 • บริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) : TPIPL256A

หุ้นกู้ เหมาะกับใคร ?

หุ้นกู้เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหุ้นกู้เป็นสินทรัพย์ที่ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยที่มีการจ่ายตามงวดที่กำหนดไว้ในสัญญา และได้รับเงินต้นทั้งหมดคืนเมื่อครบกำหนดของอายุหุ้นกู้ครับ

หุ้นกู้มีความเสี่ยงมากไหม 

หุ้นกู้ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อย ซึ่งนักลงทุนอาจพบความเสี่ยงในรูปแบบของความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้ครบตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือแม้แต่สภาพคล่องของตลาดที่ไม่สูงมากครับ


หุ้นกู้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่กำลังมองหาช่องทางการลงทุน ซึ่งหุ้นกู้ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยและได้รับผลตอบแทนดี ทีมงาน Gotradehere จึงได้รวบรวมข้อมูลหุ้นกู้ออกใหม่เดือนเมษายน 2567 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 4.40% ต่อปี ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นกู้ออกใหม่ดังนี้ครับ

 • บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) : CK
 • บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด : LOTUSS
 • บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) : BANPU
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : TRUE25OA
 • บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) : TPIPL256A

แต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนจะต้องตระหนักเสมอว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดสินทรัพย์ที่ต้องการลงทุนให้ครบถ้วนทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้นักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ครับ


อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –