Table of Contents
Table of Contents

รวม! 4 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤษภาคม 2567 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 5.00% ประชาชนทั่วไปซื้อได้

รวม 4 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤษภาคม 2567

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤษภาคม 2567 ถือเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีหุ้นกู้น่าสนใจเครดิตบริษัทดีและที่สำคัญคือ “ประชาชนทั่วไปสามารถจอง / ซื้อได้” ในวันนี้ทีมงาน Gotradehere ขอแนะนำ Top 4 หุ้นกู้ออกใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 5.00% ต่อปี จะมีหุ้นกู้ตัวไหนบ้างติดตามได้ในบทความนี้เลยครับ 


ทำความรู้จักหุ้นกู้คืออะไร
รวม! 4 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤษภาคม 2567 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 5.00% ประชาชนทั่วไปซื้อได้ 7

หุ้นกู้ หมายถึง ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ภายในบริษัท โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสถานะเป็น “เจ้าหนี้” และบริษัทที่ออกหุ้นกู้จะมีสถานะเป็น “ลูกหนี้” โดยผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับคือ “ดอกเบี้ย”

หุ้นกู้เหมาะกับใคร ?

 • นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
 • นักลงทุนที่มีเงินเย็นติดตัวเป็นจำนวนมากแต่ไม่รู้ว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ไหนดี
 • นักลงทุนที่รับความเสี่ยงในการลงทุนได้ไม่มาก
 • นักลงทุนที่ไม่มีเวลา

ข้อดีของหุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤษภาคม 2567 

 • หุ้นกู้ออกใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ให้ผลตอบแทนดี อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 5.00% 
 • หุ้นกู้ออกใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ส่วนใหญ่จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
 • บริษัทที่ออกหุ้นกู้ เดือนพฤษภาคม 2567 มีความน่าเชื่อถือ 

ข้อเสียของหุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤษภาคม 2567 

 • หุ้นกู้ออกใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 มีตัวเลือกสำหรับประชาชนทั่วไปน้อย

⛔️ ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของหุ้นกู้ออกใหม่ผ่าน “หนังสือชี้ชวน” ให้ละเอียดและครบถ้วนทุกบรรทัดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการลงทุนในหุ้นกู้เป็นการลงทุนระยะยาวครับ

ในวันนี้ทีมงาน Gotradehere ได้รวบรวมและสรุปประเด็นสำคัญของ “หุ้นกู้ออกใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567” ที่น่าสนใจ เพื่อใช้สำหรับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและประกอบการตัดสินใจสำหรับนักลงทุนทุกท่านครับ

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤษภาคม 2567 จ่ายดอกเบี้ยสูง 5.00% ต่อปี
รวม! 4 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤษภาคม 2567 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 5.00% ประชาชนทั่วไปซื้อได้ 8

หุ้นกู้ออกใหม่เดือนพฤษภาคม 2567 มีอะไรบ้าง ?

 • บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) : BANPU
 • บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด : ORI 
 • บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) : MTC
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : TRUE

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤษภาคม 2567 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) : BANPU
รวม! 4 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤษภาคม 2567 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 5.00% ประชาชนทั่วไปซื้อได้ 9

วันเปิดจอง 

 • วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2567

ยอดจองขั้นต่ำ

 • 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท 

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ออกใหม่

 •  3.10% – 4.21% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจร โดยมี 3 ธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจแหล่งพลังงาน, ธุรกิจผลิตพลังงาน และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีบานธุรกิจใน 9 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ไทย, จีน, อินโดนีเซีย, ออสเตรเลีย, ลาว, มองโกเลีย, สิงคโปร์, ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา 

โดยวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ คือ เพื่อชำระหนี้เดิมและใช้เป็นเงินทุนสำหรับหมุนเวียนธุรกิจ

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ของหุ้นกู้ออกใหม่

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
 • เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป  

รายละเอียดของหุ้นกู้ออกใหม่

1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
3. ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อัตราดอกเบี้ย 3.76% ต่อปี
4. ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 อัตราดอกเบี้ย  4.08% ต่อปี
5. ชุดที่ 5 อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579 อัตราดอกเบี้ย 4.21% ต่อปี

หุ้นกู้ออกใหม่ซื้อได้ที่ไหน

 • ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 •  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤษภาคม 2567 บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
รวม! 4 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤษภาคม 2567 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 5.00% ประชาชนทั่วไปซื้อได้ 10

วันเปิดจอง 

 • วันที่ 9 – 10  และ 13 พฤษภาคม 2567

ยอดจองขั้นต่ำ

 • 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท 

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ออกใหม่

 •  4.25% – 5.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจุบันบริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้มีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าและต้องการสร้างภาพจำของบริษัทในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมชั้นนำที่มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

โดยวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ คือ เพื่อนำมาซื้อที่ดิน, ลงทุนเพิ่มเติม, เป็นเงินทุนในบริษัท และชำระคืนหุ้นกู้และหนี้สินระยะสั้นที่กำลังจะครบกำหนด

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ของหุ้นกู้ออกใหม่

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
 • เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป  

รายละเอียดของหุ้นกู้ออกใหม่

1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 10 เดือน 8 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี
3. ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี

หุ้นกู้ออกใหม่ซื้อได้ที่ไหน

 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤษภาคม 2567 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
รวม! 4 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤษภาคม 2567 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 5.00% ประชาชนทั่วไปซื้อได้ 11

วันเปิดจอง 

 • วันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2567

ยอดจองขั้นต่ำ

 • 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท 

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ออกใหม่

 • 4.30% – 4.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภทสินเชื่อ โดยเน้นการปล่อยสินเชื่อประเภทสินเชื่อรถจักรยานยนต์เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อประเภทอื่น ๆ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น สินเชื่อรถยนต์ทุกประเภท, สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร หรือสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น ซึ่งบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทด้านสินเชื่อที่ครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย

โดยวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ คือ เพื่อใช้ชำระคืนหนี้สินจากการออกหุ้นกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ของหุ้นกู้ออกใหม่

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
 • เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป  

รายละเอียดของหุ้นกู้ออกใหม่

1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 22 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 21 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี
3. ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 27 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 4.95% ต่อปี

หุ้นกู้ออกใหม่ซื้อได้ที่ไหน

 • ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน),
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤษภาคม 2567 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รวม! 4 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤษภาคม 2567 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 5.00% ประชาชนทั่วไปซื้อได้ 12

วันเปิดจอง 

 • วันที่ 23 – 24 และ 27 พฤษภาคม 2567

ยอดจองขั้นต่ำ

 • 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท 

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ออกใหม่

 • 2.95% – 4.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีชั้นนำในประเทศไทย มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและการโทรคมนาคมของประเทศ และขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก ปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 51.9 ล้านคน และมีผู้ใช้งานบริการอินเทอร์เน็ต 5G จำนวน 10.5 ล้านคน

โดยวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ คือ เพื่อใช้ชำระคืนหนี้สินจากการออกหุ้นกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ของหุ้นกู้ออกใหม่

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
 • เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป  

รายละเอียดของหุ้นกู้ออกใหม่

1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.95 – 3.00% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.45 – 3.55% ต่อปี
3. ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.70 – 3.85% ต่อปี
4. ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อัตราดอกเบี้ย 4.00 – 4.20% ต่อปี
5. ชุดที่ 5 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 อัตราดอกเบี้ย 4.30 – 4.50% ต่อปี

หุ้นกู้ออกใหม่ซื้อได้ที่ไหน

 • ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤษภาคม 2567 มีบริษัทอะไรบ้าง ?

บริษัทที่เปิดจองหุ้นกู้ออกใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 5.00% ต่อปี

 • บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) : BANPU
 • บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด : ORI 
 • บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) : MTC
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : TRUE

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤษภาคม 2567 ซื้อได้ที่ไหน

ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อหุ้นกู้ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ครับ

 1. ธนาคารที่ให้บริการทางการเงิน
 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)

โดยผู้ลงทุนจะต้องศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน เพื่อตรวจสอบว่าหุ้นกู้ที่ต้องการซื้อเปิดให้ซื้อผ่านช่องทางใดบ้างครับ

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ คืออะไร 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ คือ หุ้นกู้ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายหุ้นกู้ทั่วไป เพียงแต่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิในการเรียกร้องเมื่อผู้ออกหุ้นกู้เกิดล้มละลาย โดยผู้ถือหุ้นกู้ประเภทนี้จะมีสิทธิในการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้หรือคืนสินทรัพย์เป็นอันดับสองรองจากเจ้าหนี้สามัญรายอื่นครับ


สำหรับเดือนพฤษภาคมในปีนี้ถือว่ามีหุ้นกู้ออกใหม่ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทีมงาน Gotradehere ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหุ้นกู้ออกใหม่สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจแก่นักลงทุนทุกคน โดยในเดือนพฤษภาคม 2567 มีหุ้นกู้ออกใหม่ที่น่าสนใจดังนี้ครับ 

 • บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) : BANPU
 • บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด : ORI 
 • บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) : MTC
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : TRUE

อย่างไรก็ตามทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง นักลงทุนต้องไม่ลืมที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้นักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ครับ


อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –