เราจะได้ใช้เหรียญ CBDC ตอนไหน

เราจะได้ใช้เหรียญ-CBDC-ตอนไหน 6