Table of Contents
Table of Contents

Larry Fink ซีอีโอของ BlackRokck กล่าวสงครามรัสเซีย-ยูเครนจะเป็นตัวกระตุ้นการยอมรับให้กับ Cryptocurrency

Larry Fink ซีอีโอของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุนระดับโลก BlackRock กล่าวว่าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นั้นจะช่วยกระตุ้นให้ประเทศต่าง ๆ เริ่มวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินแบบดั้งเดิมและสกุลเงิน Fiat และหันไปใช้ประโยชน์ทาง Cryptocurrency มากขึ้น

จดหมายที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นของ BlackRock ผู้บริหารกล่าวถึง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากวิกฤตสงคามรัสเซีย-ยูเครน และตั้งข้อสังเกตว่า สถานการณ์ดังกล่าวจะช่วยการเร่งให้ สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และแคนาดาหันไปใช้มาตรการควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัล ในขณะที่ประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ปากีสถาน บราซิล ได้เสนอให้ควบคุมแทนที่จะสั่งห้ามใช้โดยเด็ดขาด

ปัจจุบันหลายประเทศได้เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นสำหรับพื้นที่ของสกุลเงินดิจิทัล ท่ามกลางช่วงวิกฤตสงครามใน ซึ่ง Fink เชื่อว่าสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในทั่วโลกนี้อาจช่วยผลักดันระบบการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล

ซีอีโอของบริษัทยักษ์ใหญ่ในนิวยอร์คกล่าวเสริมด้วยว่า ระบบการชำระเงินดิจิทัลทั่วโลกที่วางแผนไว้อย่างรอบคอบสามารถนำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ รวมถึงการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการทุจริต นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า สกุลเงินดิจิทัลสามารถช่วยลดต้นทุนของการชำระเงินข้ามพรมแดนได้

“ระบบการชำระเงินดิจิทัลระดับโลกที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันสามารถปรับปรุงกระบวนการชำระเงินระหว่างประเทศ ในขณะที่ลดความเสี่ยงเรื่องของการฟอกเงินและการทุจริต อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการชำระเงินระหว่างประเทศได้อีกด้วย เช่น เมื่อแรงงานต่างด้าวส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวของพวกเขา”

เพื่อตอบสนองความสนใจที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า BlackRock ยังได้สำรวจ สกุลเงินดิจิทัลตัวอื่น ๆ , เหรียญ Stablecoins และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนนี้

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5

2

3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5

3

4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5

4

3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5

5

4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –