Table of Contents
Table of Contents

หุ้นกู้ออกใหม่ 2566 เดือนเมษายน ดอกเบี้ยสูงสุด 7.25% ห้ามพลาด!

หุ้นกู้ออกใหม่ 2566

“หุ้นกู้” ถือเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์การลงทุนที่ค่อนข้างมีความเสถียรภาพสูง และนักลงทุนระยะยาวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้รับดอกเบี้ยสูงสุดที่สมเหตุสมผล พร้อมความเสี่ยงที่ต่ำ และหากคุณถือจนครบกำหนด คุณแทบจะไม่มีโอกาสขาดทุน วันนี้ทางทีมงาน Gotradehere ได้ทำการรวบรวม หุ้นกู้ออกใหม่ ที่จะเปิดให้จองในเดือนเมษายนนี้ ที่สำคัญคือ ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 7.25% เรียกได้ว่า ห้ามพลาด!

———————————— 🐣 ————————————

หุ้นกู้ คือ อะไร?

หุ้นกู้ (Corporate Bond) คือ “ตราสารหนี้” ที่ออกโดยภาคเอกชน เพื่อจะระดมทุนไปใช้ในกิจการต่าง ๆ ตามแผนของทางบริษัท เช่น การขยายกิจการ และซื้ออุปกรณ์ โดยหุ้นกู้สามารถแบ่งออกเป็นหน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากัน แต่ในประเทศไทยส่วนใหญ่่จะออกหุ้นกู้มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 

หุ้นกู้ คืออะไร? (Corporate Bond) สินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ และน่าลงทุนระยะยาว

ผู้ซื้อหุ้นกู้จะถือว่าอยู่ในสถานะของ “เจ้าหนี้ของบริษัท”

บริษัทที่ออกหุ้นกู้จะอยู่ในสถานะของ “ลูกหนี้”

สิ่งที่ควรรู้ก่อนลงทุน “หุ้นกู้”

 • บริษัทที่ออก หุ้นกู้ จะต้องจ่ายดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันไว้ตลอดช่วงอายุของ หุ้นกู้ และจะทำการชำระเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดอายุของหุ้นกู้
 • ส่วนใหญ่หุ้นกู้จะมีอายุ 3 ปี, 5 ปี, 7 ปี และ 10 ปี
 • หุ้นกู้ที่ออกโดยรัฐบาลจะเรียกว่า พันธบัตรรัฐบาล

หุ้นกู้ออกใหม่ 2566

ประเภทของ “หุ้นกู้”

หุ้นกู้ออกใหม่ 2566
หุ้นกู้ออกใหม่ 2566 เดือนเมษายน ดอกเบี้ยสูงสุด 7.25% ห้ามพลาด! 8

5 ” หุ้นกู้ออกใหม่ ” เดือนเมษายน 2566 ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 7.25%

เราได้ทำการรวบรวม “หุ้นกู้ออกใหม่ ปี 2566” ที่จะทำการเปิดจองเดือนเมษายนนี้ ต้อนรับการลงทุนในช่วงสงกรานต์ โดยบริษัทต่าง ๆ ทยอยวางขายกันอย่างต่อเนื่อง แถมให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 7.25 โดยอายุ หุ้นกู้ ที่สั้นสุด คือ 1 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS)
 • บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (TAA)
 • บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด มหาชน (SQ)
 • บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด มหาชน (PF)
 • บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด มหาชน (J)

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS)

หุ้นกู้ออกใหม่ 2566
หุ้นกู้ออกใหม่ 2566 เดือนเมษายน ดอกเบี้ยสูงสุด 7.25% ห้ามพลาด! 9

วันเปิดจอง

 • 17-19 เม.ย. 2566

ยอดจองขั้นต่ำ

 • 100,000 บาท

ดอกเบี้ยหุ้นกู้

 • 2.80%-4.15% ต่อปี (จ่ายทุก 6 เดือน)

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Lotuss) ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้าน ดิสเคาท์สโตร์/ซุปเปอร์เซ็นเตอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ คือ นำเงินที่ได้จากการออกขายหุ้นกู้ไปชำระเงินหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB”
 • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

รายละเอียด หุ้นกู้ออกใหม่

 • ชุดที่ 1 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.80-2.95% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.20-3.30% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.50-3.60% ต่อปี
 • ชุดที่ 4 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 8 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อัตราดอกเบี้ย 3.75-3.85% ต่อปี
 • ชุดที่ 5 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อัตราดอกเบี้ย 4.00-4.15% ต่อปี

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (TAA)

หุ้นกู้ออกใหม่ 2566
หุ้นกู้ออกใหม่ 2566 เดือนเมษายน ดอกเบี้ยสูงสุด 7.25% ห้ามพลาด! 10

วันเปิดจอง

 • 24-26 เม.ย. 2566

ยอดจองขั้นต่ำ

 • 100,000 บาท

ดอกเบี้ยหุ้นกู้

 • 7% ต่อปี (จ่ายทุก 3 เดือน)

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (TAA) เป็นบริษัทจำกัด ซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด คือ การให้บริการสายการบินราคาประหยัด โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ คือ ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2566 และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB”
 • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่

รายละเอียด หุ้นกู้ออกใหม่

 • หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด มหาชน (SQ)

หุ้นกู้ออกใหม่ 2566
หุ้นกู้ออกใหม่ 2566 เดือนเมษายน ดอกเบี้ยสูงสุด 7.25% ห้ามพลาด! 11

วันเปิดจอง

 • 25-27 เม.ย. 2566

ยอดจองขั้นต่ำ

 • 100,000 บาท

ดอกเบี้ยหุ้นกู้

 • 5.75 ต่อปี (จ่ายทุก 3 เดือน)

ข้อมูลบริษัท

สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด มหาชน (SQ) เดิมชื่อ บริษัท ศิริวิศวเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด ทำธุรกิจด้านการให้บริการและดำเนินงานเหมืองแร่อย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึงการวางแผนงานเหมือง การปฎิบัติงานเปิดหน้าเหมือง การให้คำปรึกษาด้านงานเหมือง และการให้เช่าและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขนาดใหญ่ ปัจจุบันบริษัทมีการขยายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ คือ นำเงินไปลงทุนในโครงการก่อสร้างสายพานจํานวน 250 ล้านบาท และส่วนที่เหลือนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-”
 • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่

รายละเอียด หุ้นกู้ออกใหม่

 • หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน 7 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด มหาชน (PF)

หุ้นกู้ออกใหม่ 2566
หุ้นกู้ออกใหม่ 2566 เดือนเมษายน ดอกเบี้ยสูงสุด 7.25% ห้ามพลาด! 12

วันเปิดจอง

 • 25-27 เม.ย. 2566

ยอดจองขั้นต่ำ

 • 100,000 บาท

ดอกเบี้ยหุ้นกู้

 • 6.50%-7.25% ต่อปี (จ่ายทุก 3 เดือน)

ข้อมูลบริษัท

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด มหาชน (PF) ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม เพื่อขายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ คือ นำเงินไปไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในวันที่ 10 พ.ค. 2566

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB”
 • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่

รายละเอียด หุ้นกู้ออกใหม่

 • ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยเป็นขั้นบันได : ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี และ ปีที่ 2 ดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด มหาชน (J)

หุ้นกู้ออกใหม่ 2566
หุ้นกู้ออกใหม่ 2566 เดือนเมษายน ดอกเบี้ยสูงสุด 7.25% ห้ามพลาด! 13

วันเปิดจอง

 • 17-19 เม.ย. 2566

ยอดจองขั้นต่ำ

 • 100,000 บาท

ดอกเบี้ยหุ้นกู้

 • 6.50-6.75% ต่อปี (จ่ายทุก 3 เดือน)

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด มหาชน (J) ประกอบธุรกิจประเภทกิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยให้บริการด้านการเช่า และการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเอง หรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ คือ นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปลงทุนโครงการใหม่ เช่น Jas Green Village บางบัวทอง, Jas Green Village รามคำแหง และ Jas Green Village ประเวศ

 • องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่

รายละเอียด หุ้นกู้ออกใหม่

 • หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 6.50-6.75% ต่อปี

สรุป

Gotradehere ได้ทำการรวบรวม หุ้นกู้ออกใหม่ 2566 บางส่วนที่จะเปิดจองในเดือนเมษายนนี้ โดยให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 7.25% ดังนี้

 1. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS)
 2. บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (TAA)
 3. บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด มหาชน (SQ)
 4. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด มหาชน (PF)
 5. บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด มหาชน (J)

อย่างไรก็ตาม ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง การลดความเสี่ยง คือ ต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือกิจการที่เรากำลังจะลงทุนให้ละเอียด เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต และเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายของการลงทุน

———————————— 🐣 ————————————

อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

อ่านรีวิว Exchange อื่น ๆ ได้ที่: Crypto Exchanges

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –