Table of Contents
Table of Contents

รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ พร้อมค้ำประกันเงินฝากในธนาคารขนาดเล็กทั้งหมดหากเกิดวิกฤตธนาคาร

รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Janet Yellen กล่าวในการปราศรัยต่อสมาคมธนาคารอเมริกันรัฐบาลว่า พร้อมที่จะค้ำประกันเงินฝาก หากเกิดวิกฤตธนาคาร

หลังเกิดวิกฤตธนาคารรายใหญ่หลายแห่ง รวมทั้งธนาคาร Silicon Valley Bank และธนาคาร Signature Bank ทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ เข้ามาแทรกแซงและรับประกันเงินฝากทั้งหมดของธนาคารที่ล้มละลายทั้งสองแห่ง ซึ่งเกินขีดจำกัดความคุ้มครองของ Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ที่กำหนดไว้ที่ 250,000 ดอลลาร์ต่อบัญชี

โดย Yellen ย้ำว่า “ระบบธนาคารของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง” โดยมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังกำลังตรวจสอบวิธีการขยายความคุ้มครองการประกัน FDIC ไปยังเงินฝากทั้งหมดเป็นการชั่วคราว และเมื่อสัปดาห์ก่อน ธนาคารขนาดกลาง Coalition of America ได้ขอให้หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางมีการขยายการประกัน FDIC ให้ครอบคลุมเงินฝากทั้งหมดในอีก 2 ปีข้างหน้า อีกทั้ง สมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐฯ Blaine Luetkemeyer ยังเรียกร้องให้รัฐบาลทำการรับประกันเงินฝากทุกธนาคารในประเทศชั่วคราว

อย่างไรก็ตาม เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Janet Yellen ปฏิเสธเกี่ยวกับแนวคิดที่บอกว่ารัฐบาลจะทำการรับประกันเงินฝากทั้งหมดในกรณีที่ธนาคารล้มเหลวในอนาคต

Source: bitcoin.com

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –