Table of Contents
Table of Contents

เปิดข้อตกลงเพดานหนี้ของ ‘โจ ไบเดน-เควิน แมคคาร์ธี’ ก่อนส่งให้สภาคองเกรสโหวตวันพรุ่งนี้!

เพดานหนี้

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และเควิน แมคคาร์ธี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้บรรลุข้อตกลงการปรับเพิ่มเพดานหนี้สำเร็จ แต่กว่าจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ทั้งสองฝ่ายก็ผ่านการเจรจามาหลายครั้ง และแลกมาด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ ที่แม้ทั้งสองฝ่ายอาจไม่เต็มใจ แต่ก็ต้องถอยคนละก้าวเพื่อผลักดันข้อตกลงฉบับนี้ให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาในสภาคองเกรส ซึ่งฝั่งสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐฯ จะมีการโหวตในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

ซึ่งเพดานหนี้ คือ จำนวนเงินที่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้รับอนุญาตให้ทำการกู้ยืมเพื่อที่รัฐบาจะได้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการด้านประกันสังคมและด้านสุขภาพ, ดอกเบี้ยตราสารหนี้ของรัฐบาล รวมถึงการใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งข้อตกลงเพดานหนี้ของโจ ไบเดน-เควิน แมคคาร์ธี มีดังนี้

1. การระงับเพดานหนี้ชั่วคราว : กำหนดให้มีการระงับเพดานหนี้ชั่วคราว และจะมีผลให้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ มีสิทธิ์ที่จะให้การกู้ยืมเงินอย่างเป็นอิสระไปจนถึงเดือนมกราคม 2568 ก่อนจะมีการปรับเพิ่มเพดานหนี้ครั้งต่อไป ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรสก่อน

2. การใช้จ่ายในโครงการซึ่งสภาคองเกรสต้องอนุมัติเป็นรายปี : จะเป็นการจำกัดเพดานการใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ที่สภาคองเกรสต้องทำการอนุมัติเป็นรายปี (Discretionary Spending) อย่างเช่น การใช้จ่ายด้านกลาโหม และการจัดหาที่อยู่อาศัย แต่ข้อตกลงนี้จะไม่บังคับใช้กับโครงการเมดิแคร์ (Medicae) และโครงการประกันสังคม และข้อตกลงนี้ระบุว่า จะทำการจำกัดเพดานการใช้จ่ายด้านความมั่นคงซึ่งรวมถึงการใช้จ่ายด้านกลาโหมเอาไว้ที่ 8.86 แสนล้านดอลลาร์ และจำกัดเพดานการใช้จ่ายภายในประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเอาไว้ที่ 7.04 แสนล้านดอลลาร์ ในระหว่างปีงบประมาณ 2567 จากนั้นจึงจะมีการปรับเพิ่มการใช้จ่ายเหล่านี้สู่ระดับ 8.95 แสนล้านดอลลาร์ และ 7.11 แสนล้านดอลลาร์ตามลำดับ ในปีงบประมาณ 2568

3. ข้อกำหนดการรับคูปองอาหารสำหรับประชาชน : จะมีการปรับเพิ่มอายุของประชาชนที่มีสิทธิ์จะได้รับคูปองอาหารในโครงการ Supplemental Nutrition Assistance Program หรือ SNAP ซึ่งเดิมกำหนดอายุไว้ที่ 49 ปี เพิ่มเป็น 54 ปี รวมทั้ง ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น คนไร้บ้าน และบรรดาทหารผ่านศึก มีสิทธิ์ที่จะได้รับคูปองอาหารในโครงการ SNAP โดยไม่ติดเงื่อนไขเรื่องอายุ

4. การอนุมัติด้านพลังงาน : มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเล็กน้อยในกฎหมาย National Environmental Policy Act ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดให้มีการทบทวนโครงการด้านพลังงานของรัฐบาลกลาง โดยข้อตกลงนี้ระบุว่า จะมีการกำหนดกรอบระยะเวลาการประเมินสิ่งแวดล้อมเอาไว้ที่ 1 ปี และกำหนดกรอบระยะเวลาการออกแถลงการณ์เพื่อชี้แจงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเอาไว้ที่ 2 ปี รวมทั้ง ยังระบุถึงการเร่งสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ “Mountain Valley Pipeline” มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ผ่านทางรัฐเวอร์จิเนียตะวันออกให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หลังจากที่โครงการสร้างท่อส่งก๊าซดังกล่าวเผชิญภาวะชะงักงันหลายครั้งอันเนื่องมาจากความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม

5. โยกงบประมาณบางส่วนจากกรมสรรพากรสหรัฐ (IRS) : ตัวเนื้อหาในกฎหมายปรับลดอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Reduction Act) ซึ่งเริ่มโดยประธานาธิบดี โจ ไบเดนนั้น จะมีการเพิ่มข้อกำหนดการโยกงบประมาณจำนวน 2 หมื่นล้านดอลลาร์ จากงบประมาณรวม 8 หมื่นล้านดอลลาร์ใน IRS ไปเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านกลาโหมในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 และค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 จากเดิมที่เคยกำหนดไว้ว่าเงินจำนวน 2 หมื่นล้านดอลลาร์นี้จะถูกใช้ในการปรับปรุงคุณภาพด้านการให้บริการแก่ผู้บริโภคและต่อสู้กับการหลีกเลี่ยงภาษี

Source: Infoquest

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –