Table of Contents
Table of Contents

ภาษี Forex คืออะไร? เทรด Forex ในไทยต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

ภาษี Forex คืออะไร? เทรด Forex ในไทยต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

เทรดเดอร์รู้ไหมครับว่า รายได้จากการเทรด Forex จะต้องนำไปเสียภาษี? หลายคนอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าภาษีเป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญสำหรับคนไทยที่จะต้องจ่ายภาษีในแต่ละปี แต่น้อยคนที่จะรู้ว่ารายได้จากการเทรดหรือการลงทุนก็จะต้องนำไปเสียภาษีด้วยเช่นกัน วันนี้ทีมงาน Gotradehere จะพาทุกคนไปรู้จักกับ ภาษี Forex คืออะไร? เรื่องใกล้ตัวที่เทรดเดอร์ควรรู้ไว้ เพื่อวางแผนการลงทุนในตลาด Forex ครับ

———————————— 🐣 ————————————

ภาษี Forex คืออะไร ?

ภาษี Forex คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้จากการเทรด Forex หลังหักกำไรขาดทุนเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เทรดเดอร์ชาวไทยจะต้องศึกษา เนื่องจากคนไทยทุกคนจะต้องเสียภาษีตามกฎหมายของประเทศ และเงินได้จากการเทรด Forex ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่จะต้องนำมาเสียภาษีตามกฎหมายครับ


สำหรับ Forex หรือตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างประเทศ คือ ตลาดการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินในตลาด โดยอาศัยการทำกำไรจากส่วนต่างระหว่างคู่เงินทั้ง 2 ค่าที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ ช่วงเวลานั้น ๆ หรือที่เรียกว่า การเทรด Forex ครับ สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ที่สนใจอยากทำความเข้าใจเกี่ยวกับตลาด Forex สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทความนี้เลยครับ 

Forex จัดเป็นเงินได้ประเภทไหน ?

สำหรับกำไรหรือผลตอบแทนที่ได้จากการเทรด Forex จัดเป็นเงินได้ที่เข้าข่ายภาษีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 4 โดยจะต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 90 ภายในเดือนมกราคม – มีนาคม ของรอบปีภาษีถัดไป นอกจากนี้เทรดเดอร์จะต้องรู้จักประเภทเงินได้อื่น ๆ ที่จะต้องเสียภาษีเพื่อวางแผนการเงินของตนเองให้ดี โดยรายละเอียดประเภทเงินได้ที่จะต้องเสียภาษีตามที่กรมสรรพากรแจ้ง มีดังนี้ครับ

 • เงินได้ประเภทที่ 1 เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานและเงินเดือน ค่าจ้าง รวมถึงโบนัส
 • เงินได้ประเภทที่ 2 เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้
 • เงินได้ประเภทที่ 3 ค่าแห่งกู๊ดวิลล์, ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น
 • เงินได้ประเภทที่ 4 ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร เงินลดทุน
 • เงินได้ประเภทที่ 5 เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินหรือเงินจากการผิดสัญญาเช่า
 • เงินได้ประเภทที่ 6 เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น วิชาชีพด้านกฎหมาย, สถาปัตยกรรม, วิศวกรรม หรือการบัญชีเป็นต้น
 • เงินได้ประเภทที่ 7 เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาจะต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ
 • เงินได้ประเภทที่ 8 เงินได้จากการทำธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7 แล้ว

สรุปแล้วใครบ้างต้องเสียภาษี Forex

สำหรับคนที่จะต้องเสียภาษี Forex คือ กลุ่มเทรดเดอร์ที่ได้กำไรจากการเทรด Forex และมีเงื่อนไขตรงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ครับ เป็นผู้ที่มีรายได้จากการลงทุนในต่างประเทศอาศัยอยู่ในประเทศไทยเกิน 6 เดือน หรือ 180 วัน เป็นผู้ที่ได้รับเงินหรือนำเงินเข้ามาภายในประเทศผ่านการโอนหรือการทำธุรกรรมผ่านธนาคารในประเทศไทย

ตารางอัตราการคำนวณภาษี Forex สำหรับเทรดเดอร์

สำหรับเทรดเดอร์ที่มีรายได้จากการเทรด Forex หลังจากหักกำไรขาดทุนเรียบร้อยแล้ว จะต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 90 ภายในเดือนมกราคม – มีนาคม ของรอบปีภาษี เพื่อประเมินภาษีที่จะต้องจ่ายตามรายได้จากการเทรด Forex ตามอัตราภาษีดังนี้ครับ

ตารางอัตราการคำนวณภาษี Forex สำหรับเทรดเดอร์
ภาษี Forex คืออะไร? เทรด Forex ในไทยต้องเสียภาษีหรือไม่ ? 4

โดยที่การคำนวณภาษี Forex จะเป็นการคำนวณแบบขั้นบันได ซึ่งสามารถศึกษาตัวอย่างการคำนวณภาษีได้ในหัวข้อถัดไปครับ

ตัวอย่างการคำนวณภาษี Forex

สำหรับการคำนวณภาษี Forex จะนำเอากำไรสุทธิหลังหักจากการขาดทุนมาคำนวณภาษีในแต่ละขั้น โดยมีตัวอย่างการคำนวณดังนี้ครับ 

นาย A มีรายได้จากการเทรด Forex ตลอดปี 2566 ทั้งสิ้น 375,000 บาท
มีต้นทุนรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งสิ้น 20,000 บาท
รายได้สุทธิของนาย A : 375,000 – 20,000 = 355,000 บาท 

จำนวนภาษีที่จะต้องเสียในแต่ละขั้นเงิน มีดังนี้

 • เงินได้สุทธิ 0 – 150,000 บาท (แต่ได้รับยกเว้น) = 0 บาท
 • เกิน 150,001 – 300,000 บาท เสียภาษีอัตรา 5 % = 7,500 บาท
 • เกิน 355,000 – 300,000 บาท = 55,000 เสียภาษีอัตรา 10 % = 5,500 บาท

ดังนั้นแล้วเทรดเดอร์จะต้องเสียภาษีสุทธิ : 7,500 + 5,500 = 13,000 บาท

💡 Tip : นอกจากวิธีการคำนวณด้วยตนเองแล้ว เทรดเดอร์สามารถใช้แอพพลิเคชั่นคำนวณภาษีอย่าง iTax จากกรมสรรพากรเข้ามาช่วยในการคำนวณภาษีให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับ เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นลงทุนครับ

เทรดเดอร์ลดหย่อนภาษี Forex ได้อย่างไรบ้าง ?

เทรดเดอร์หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่า “มีวิธีลดหย่อนภาษี Forex หรือไม่” ขอตอบได้เลยว่ามีครับ เนื่องจากภาษี Forex ถือเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งสามารถลดหย่อนได้ตามที่กรมสรรพากรกำหนดและถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีรายการลดหย่อนภาษี ดังนี้ครับ 

รายการลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว

 • ค่าลดหย่อนจากค่าใช้จ่ายส่วนตัว 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนจากคู่สมรส 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนจากบุตรตามกฎหมาย 30,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนจากบุตรบุญธรรม 30,000 บาท
 • ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร 60,000 บาท
 • ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 30,000 บาท
 • ค่าอุปการะผู้พิการหรือทุพพลภาพ 60,000 บาท

รายการลดหย่อนจากการออม, การลงทุน และการทำประกัน

 • ลดหย่อนจากประกันสังคม : สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท
 • ลดหย่อนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD), กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน : ไม่เกิน 15% ของรายได้ 
 • ลดหย่อนจากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) : ไม่เกิน 30,000 บาท ตามที่จ่ายจริง
 • ลดหย่อนจากเบี้ยประกันชีวิต และเบี้ยประกันแบบสะสมทรัพย์ : ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ลดหย่อนจากเบี้ยประกันสุขภาพ : ไม่เกิน 25,000 บาท
 • ลดหย่อนจากเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ : สูงสุด 15% ของรายได้ แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บาท
 • ลดหย่อนจากเงินลงทุนธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคม : ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ลดหย่อนจากหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) : ไม่เกิน 30% ของรายได้ และต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • ลดหย่อนจากหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) : ไม่เกิน 30% ของรายได้ และต้องไม่เกิน 200,000 บาท
 • ลดหย่อนจากหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) : ไม่เกิน 30% ของรายได้ และต้องไม่เกิน 100,000 บาท

รายการลดหย่อนจากมาตรการรัฐ

 • ลดหย่อนจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย : ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ลดหย่อนจากโครงการ Easy e-Receipt : ลดหย่อนตามจำนวนจ่ายจริงรวม VAT ไม่เกิน 50,000 บาท

———————————— 🐣 ————————————

โบรกเกอร์แนะนำจากทีมงาน
GoTradeHere
สเปรดเริ่มต้น 0.2 Pips

Leverage สูงสุด : 1:3000
ฝากขั้นต่ำ : $10
โบนัสต้อนรับ : $30
Free Swap

โบรกเกอร์ IUX
with bg

———————————— 🐣 ————————————

Full Time Trader เสียภาษีไหม?

สำหรับการเสียภาษี Forex จำเป็นจะต้องเสียภาษีทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบ Full Time หรือ Part Time เนื่องจากกำไรจากการเทรด Forex จัดเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 4 และจะต้องเสียภาษีตามอัตราภาษีที่กำหนดไว้ครับ

เงินได้ประเภทที่ 8 มีอะไรบ้าง?

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8 ประกอบไปด้วยเงินได้จากการทำธุรกิจ, การพาณิชย์, การเกษตร, การอุตสาหกรรม, การขนส่ง และการขายอสังหาริมทรัพย์

ฟอเร็กซ์ ผิดกฎหมายไหม?

โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้อธิบายไว้ว่า “นักลงทุนที่ดำเนินธุรกรรมการซื้อหรือขาย Forex ด้วยตนเองนั้น สามารถที่จะกระทำได้ แต่ผู้ลงทุนต้องรับผิดชอบในด้านความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความเสียหายจากการขาดทุนในการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของท่านเอง ดังนั้นแล้วการเทรด Forex ในไทย ไม่ถือว่าผิดกฎหมายเพียงแต่ต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนด้วยตนเองครับ

———————————— 🐣 ————————————

สำหรับรายได้ที่ได้รับจากการเทรดในตลาด Forex นั้นจำเป็นจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลทั่วไป เนื่องจากรายได้จากการเทรดจัดอยู่ในเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 4 ซึ่งประกอบไปด้วยดอกเบี้ย เงินปันผล, เงินส่วนแบ่งกำไร และเงินลดทุน เป็นต้น โดยเทรดเดอร์จะต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 90 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปีภาษีถัดไป ซึ่งภาษี Forex เป็นเรื่องที่เทรดเดอร์ควรรู้ไว้เพื่อใช้ในการวางแผนการลงทุนของตนเองในอนาคตครับ 

⚠️ สุดท้ายนี้ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนให้ละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน และบทความนี้เป็นเพียงการให้ความรู้ ไม่ใช่การแนะนำหรือชักชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดครับ

อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –