Table of Contents
Table of Contents

GDP คืออะไร? สำคัญอย่างไร ทำไมนักลงทุนควรรู้จัก

GDP คือ

หากจะพูดถึงปัจจัยหนึ่งที่มีผลอย่างมากต่อตลาด Forex คงหนีไม่พ้น ค่า GDP ซึ่งหลายคนก็น่าจะพอได้ยินมาแล้วบ้างจากข่าวต่างๆทางเศรษฐกิจ ดังนั้นแล้ว GDP คืออะไร? สำคัญอย่างไร ทำไมนักลงทุนควรรู้จักและส่งผลต่อตลาดมากน้อยแค่ไหน? วันนี้ Gotradehere จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกันครับ

GDP คืออะไร? GDP ย่อมาจากอะไร?

GDP ย่อมาจาก Gross Domestic Product หรือเรียกง่าย ๆ ว่า GDP คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ซึ่งเป็นมูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ และ GDP สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงมาตรฐานการครองชีพของประชากรในประเทศนั้นๆ 

GDP คือ ตัวชี้วัดที่กว้างที่สุดของเศรษฐกิจภายในประเทศ เพราะตัวเลข GDP จะแสดงถึงมูลค่าทางการเงินของสินค้าและบริการที่ผลิตในพรมแดนของประเทศนั้น ๆ ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปคือ 1 ปี ส่วนใหญ่แล้วแต่ละประเทศจะกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตรา 2% ต่อปี

เมื่อตัวเลข GDP เพิ่มขึ้นความต้องการสกุลเงินของประเทศก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งจะทำให้สกุลเงินของประเทศนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน หากตัวเลข GDP ลดลงอาจหมายถึงประเทศไม่มีการเจริญเติบโต ในความเป็นจริงคือ การเติบโตติดลบ 2 ไตรมาสติดต่อกันถือเป็นสภาวะเศรษฐกิจถดถอย

GDP คือ

ที่มาของค่า GDP

ค่า GDP มาจากการรวมกันของค่าต่าง ๆ ดังนี้

C = Consumption

การบริโภคของภาคเอกชนและประชาชน เป็นการจับจ่ายใช้สอยทั่วไป เช่น ค่าอาหาร สาธาณูปโภค เป็นต้น

I = Investment

การลงทุนของภาคเอกชน ในการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ถนนทางเดิน รถไฟฟ้า ฯลฯ

G = Government Spending

การใช้จ่ายของรัฐบาล หรือ การลงทุนภาครัฐ ตามนโยบายต่างๆ

X = Export

การส่งออก (ขายสินค้าให้กับต่างประเทศ)

M = Import

การนำเข้า (การนำเข้าสินค้าภายในประเทศ)

สูตร GDP คืออะไร?

สูตร GDP สามารถคำนวณได้ ดังต่อไปนี้

GDP = C + I + G + (X-M)

X-M หมายถึงอะไร?

X-M หมายถึง Net Export หรือการดูมูลค่าการส่งออกสุทธิที่เปรียบเทียบได้ว่า การส่งออก (X) คือ รายได้ ส่วนการนำเข้า (M) คือ รายจ่าย ซึ่ง X-M ก็หมายถึงรายได้-รายจ่ายนั่นเอง

GDP มีผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจ

การดูค่า GDP จะแสดงถึงการปรับตัวขึ้นลงของระบบเศรษฐกิจ หากค่า GDP ปรับตัวขึ้นหรือที่เรียกว่า GDP เป็นบวก จะแสดงให้เห็นว่า มีการบริโภคในปริมาณที่มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต ส่งผลให้มีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นของการลงทุนในภาคเอกชน รวมไปถึงการใช้จ่ายจากภาครัฐและการส่งออกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

หาก GDP ลดลงหรือ GDP เป็นลบ จะแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจในขณะนั้น มีการชะลอตัวลง เพราะการใช้จ่ายของคนในประเทศลดลง ทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศลดลงตามไปด้วย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ GDP

GDP ส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจ

GDP เป็นบวกจะแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก และหาก GDP เป็บลบจะแสดงถึงเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลง ทำให้เงินหมุนเวียนในประเทศลดลงตามไปด้วย

จุดอ่อนของการวัด GDP คืออะไร?

จุดอ่อนของการวัด GDP ประกอบไปด้วย 3 ข้อ ได้แก่ 1) GDP ไม่รวมมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ซื้อขายผ่านตลาด 2) GDP ไม่ได้คำนึงถึงการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม และ 3) GDP ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เสื่อมโทรม

GDP มีความสำคัญอย่างไร?

GDP มีความสำคัญในการแสดงถึงมูลค่าทางการเงินของสินค้าและบริการที่ผลิตในพรมแดนของประเทศนั้น ๆ ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งปกติแล้ว ในระยะเวลา 1 ปี ประเทศส่วนใหญ่จะกำหนดค่า GDP ไว้ที่ 2% ต่อปี

ค่า GDP ส่งผลอย่างไรต่อตลาด Forex?

ค่า GDP มีผลต่อตลาด Forex เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าเงินเป็นอย่างมาก หากค่า GDP สูงขึ้น จะส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น แต่ถ้าหาก ค่า GDP ลดลง จะส่งผลให้ค่าเงินอ่อนค่าลง อีกทั้ง GDP ยังส่งผลต่อราคาทองคำอีกด้วย

เมื่อคุณเข้าใจเกี่ยวกับ GDP มากขึ้นแล้ว ก็จะสามารถเข้าออเดอร์ได้อย่างถูกต้องมากขึ้น และหากวันใดมีการประกาศเกี่ยวกับค่า GDP ก็ให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลย และหวังว่าบทความนี้จะทำให้ตัดสินใจเข้าออเดอร์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ

อย่างไรก็ตาม กระแสการลงทุนในยุคนี้ถือว่ามาแรงมากๆ หากใครกำลังสนใจการลงทุน สิ่งที่ควรคำนึงถึงเลยคือ การเลือกโบรกเกอร์ ที่มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์นักลงทุน ยกตัวอย่างเช่น ต้องเป็นโบรกที่สามารถเทรดได้หลากหลายตลาด, มีการฝากเงินที่รวดเร็ว, ค่า Commission ต่ำ เป็นต้น


อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –