Table of Contents
Table of Contents

ใบอนุญาต M.I.S.A. (Mwali International Services Authority) คืออะไร?

MISA License

เทรดเดอร์หลายคนคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว ว่าเลือกโบรกเกอร์ที่ดี ต้องเลือกเทรดกับโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาต Forex (Forex Regulator) กำกับดูแล วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ M.I.S.A. (Mwali International Services Authority) หรือที่จะรู้จักในชื่อ ใบอนุญาต M.I.S.A. ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่มีความน่าเชื่อถือ ว่ามีความสำคัญอย่างไร? ทำไมโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือจำเป็นต้องมีใบอนุญาตนี้ รวมไปถึงข้อมูลสำคัญที่คุณต้องรู้ก่อนเทรดกับโบรกเกอร์ที่ถือใบอนุญาตนี้

ใบอนุญาต M.I.S.A. คืออะไร?

ใบอนุญาต M.I.S.A. เป็นใบอนุญาตที่ออกโดย Mwali International Services Authority (MISA) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นของเกาะปกครองตนเอง Mwali (Moheli) ในสหภาพคอโมโรส แอฟริกาตะวันออก ใบอนุญาตนี้จำเป็นสำหรับบริษัทที่ต้องการดำเนินธุรกิจใน Mwali และออกโดยอิงตามการปฏิบัติตามข้อบังคับ และมาตรฐานท้องถิ่นของบริษัท M.I.S.A. ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 และเติบโตขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในองค์กรออกใบอนุญาตที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาค ทำให้ได้รับความเชื่อถือจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก

ใบอนุญาต M.I.S.A. สำคัญอย่างไร ?

Mwali International Services Authority (MISA) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่ตั้งอยู่ในเกาะปกครองตนเอง Mwali (Mohéli) สหภาพคอโมโรส และดูแลภาคการเงินในภูมิภาค ตามเว็บไซต์ของพวกเขา MISA ได้จดทะเบียนบริษัทมากกว่า 12,000 แห่งจนถึงปัจจุบัน รวมถึงธนาคาร 45 แห่ง บริษัทประกัน 36 แห่ง และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ 41 แห่ง ปัจจุบัน M.I.S.A. เป็นบริษัทระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในแอฟริกา

M.I.S.A. มีกฎหมายภายในของตนเองเกี่ยวกับการควบคุม และการจัดการภาคบริการทางการเงินนอกชายฝั่ง ซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2541 ธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ M.I.S.A. ซึ่งดำเนินงานภายใต้เขตอำนาจศาล Mwali นั้น มีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า พนักงานของพวกเขาได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม และมีขั้นตอนที่ถูกต้องในการระบุการระบาดของการฟอกเงิน อาชญากรรมทางการเงิน และการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ทำให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่า โบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตนี้ ได้รับการกำกับดูแล มีความน่าเชื่อถือ มีความมั่นคง และมีความปลอดภัย

นอกจากนี้ ความสำคัญอย่างหนึ่งของการได้รับใบอนุญาต M.I.S.A. คือได้รับการยอมรับจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศหลายแห่ง รวมถึงธนาคารและผู้ประมวลผลการชำระเงิน ซึ่งหมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาต M.I.S.A. สามารถสร้างบัญชีธนาคาร และรับชำระเงินจากผู้บริโภคทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว

ใบอนุญาต M.I.S.A. น่าเชื่อถือไหม ?

 • ใบอนุญาต M.I.S.A. ออกโดย Mwali International Services Authority (MISA) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นของเกาะปกครองตนเอง Mwali (Moheli) ในสหภาพคอโมโรส แอฟริกาตะวันออก ปัจจุบัน M.I.S.A. เป็นบริษัทระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในแอฟริกา
 • บริษัทจำเป็นต้องมีใบอนุญาตสำหรับการดำเนินธุรกิจใน Mwali
 • ใบอนุญาตออกให้โดยอิงตามการปฏิบัติตามข้อบังคับ และมาตรฐานท้องถิ่นของบริษัท
 • ใบอนุญาตประกอบด้วยหมายเลขใบอนุญาต และโลโก้ความปลอดภัยที่สามารถคลิก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาต
 • ทุกคนสามารถเข้าถึงโลโก้การยืนยันได้ และอนุญาตให้ใช้โดยทุกบริษัทที่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องซึ่งออกโดย M.I.S.A. หรือหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่น
 • ในการตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาต M.I.S.A. สามารถคลิกที่โลโก้การตรวจสอบ และป้อนหมายเลขใบอนุญาต
 • ระบบจะให้ข้อมูลชื่อบริษัท ประเภทใบอนุญาต วันหมดอายุ รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ

ประเภทของใบอนุญาต M.I.S.A.

M.I.S.A. เป็นนายทะเบียนของบริษัทใน Mohéli และควบคุม และดูแลการออกใบอนุญาต Mwali ใบอนุญาตแบ่งประเภทตามประเภทธุรกิจที่นักลงทุนต้องการดำเนินการ โดยทั่วไปมีใบอนุญาต M.I.S.A. 3 ประเภท ดังนี้

ใบอนุญาตบริการทางการเงิน (Financial Services Licenses)

ธุรกิจจำเป็นต้องมีใบอนุญาตบริการทางการเงินสำหรับบริษัทที่ให้บริการด้านการธนาคาร และการเงินใน Mohéli ใบอนุญาตเหล่านี้รวมถึง:

 • ใบอนุญาตประเภท A: ใบอนุญาตนี้ออกให้กับธนาคารที่จดทะเบียนใน Mohéli และมีสำนักงานใหญ่ในประเทศ
 • ใบอนุญาตประเภท B: ใบอนุญาตนี้ออกให้แก่ธนาคารที่จดทะเบียนใน Mohéli แต่มีสำนักงานใหญ่อยู่นอกประเทศ
 • ใบอนุญาตประเภท C: ใบอนุญาตนี้ออกให้แก่บริษัทที่ให้บริการทางการเงินนอกเหนือจากการธนาคาร เช่น บริการโอนเงิน บริการที่ปรึกษาการลงทุน และบริการประกันภัย

ใบอนุญาตการเล่นเกม (Gaming Licenses)

ธุรกิจต้องมีใบอนุญาตการเล่นเกมสำหรับบริษัทที่ดำเนินการคาสิโน และสถานประกอบการเกมอื่น ๆ ใน Mohéli ใบอนุญาตเหล่านี้รวมถึง:

 • ใบอนุญาตคลาส D: ใบอนุญาตนี้ออกให้กับบริษัทที่ดำเนินการคาสิโนใน Mohéli
 • ใบอนุญาตประเภท E: ใบอนุญาตนี้ออกให้กับบริษัทที่ให้บริการเกมประเภทอื่น ๆ เช่น เกมออนไลน์ และการพนันกีฬา

ใบอนุญาตบริการที่ไม่ใช่บริการทางการเงิน (Non-Financial Services Licenses)

ธุรกิจจำเป็นต้องมีใบอนุญาตบริการที่ไม่ใช่บริการทางการเงินสำหรับบริษัทที่ให้บริการประเภทอื่น ๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ และบริการทางกฎหมาย ใบอนุญาตเหล่านี้รวมถึง:

 • ใบอนุญาตประเภท F: ใบอนุญาตนี้ออกให้แก่บริษัทที่ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ใน Mohéli
 • ใบอนุญาตประเภท G: ใบอนุญาตนี้ออกให้แก่บริษัทที่ให้บริการด้านกฎหมายใน Mohéli

หน้าที่ของใบอนุญาต M.I.S.A.

MISA (Mwali International Services Authority) มีหน้าที่ในทางกฎหมาย คือ การกำกับดูแลธุรกิจประเภทธนาคาร ประกันภัย บริการทางการลงทุน และบริการทางการเงิน โดยมีความรับผิดชอบ ดังนี้

 • บัญญัติกฎระเบียบ และข้อบังคับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
 • บังคับใช้กฎระเบียบ และข้อบังคับแก่ธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
 • ให้ข้อมูลความรู้แก่สมาชิก
 • คุ้มครองผู้ใช้บริการ รวมถึงนักลงทุน
 • กำกับดูแลธุรกิจที่จดทะเบียน
 • พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต หากสมาชิกทำผิดกฎระเบียบ

โบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาต M.I.S.A.

ปัจจุบัน MISA ได้รับการจดทะเบียนมากกว่า 12,000 บริษัทรวมถึงธนาคาร 63 แห่ง, บริษัทประกันภัย 7 แห่ง, บริษัทนายหน้าหรือโบรกเกอร์ 41 แห่ง และบริษัทการพนัน 11 แห่ง เช่น

 • Jas FX Ltd
 • IUX Markets Limited
 • Zeno Markets Ltd

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเลือกโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือ และได้รับใบอนุญาตจะมีความสำคัญ เพราะมั่นใจได้ว่าโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตนี้ ได้รับการกำกับดูแล มีความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง และมีความปลอดภัย แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า การซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ เช่น ฟอเร็กซ์และ CFD นั้นมีความเสี่ยงสูงต่อเงินทุนของนักลงทุน ดังนั้นนักลงทุนควรเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการซื้อขายดังกล่าว

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –