Table of Contents
Table of Contents

ทำความรู้จักกับประเภทคำสั่ง Forex

คำสั่ง Forex (Forex Order) เป็นคำศัพท์ที่แสดงถึงวิธีการที่คุณจะเข้าหรือออกจากการเทรด คำสั่งคือเครื่องมือการเทรดที่จำเป็นในตลาด Forex จะมีอยู่ 3 ประเภทที่ยอดนิยม ไปดูกันเลย

1.คำสั่งซื้อขายทันที (Market Order)

คำสั่งประเภทนี้เป็นคำสั่งที่เห็นได้บ่อยมากที่สุดในตลาด Forex ซึ่งคำสั่งจะถูกดำเนินการที่ราคาที่ดีที่สุดในตอนที่คำสั่งถูกส่งออกไป คำสั่งประเภทนี้ถูกเรียกว่า “Market Order” เพราะเป็นคำสั่งซื้อหรือขายคู่เงินที่ราคาตลาด ณ ปัจจุบัน คำสั่งจะถูกดำเนินการทันที เพราะไม่ต้องระบุราคา

2.คำสั่งซื้อขายตามราคาที่ระบุ (Limit Order)

คำสั่งซื้อขายตามราคาที่ระบุไม่เหมือนกับคำสั่งซื้อขายทันที เพราะเป็นคำสั่งที่ถูกกำหนดให้ซื้อหรือขายออกไปในราคาที่แน่นอน เนื่องจากเป็นคำสั่งที่เปิดตำแหน่งในระดับราคาที่ดีกว่าราคาตลาดในขณะนั้น ถ้าต้องการซื้อในราคาที่ต่ำกว่า หรือขายในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน คุณเลือกใช้คำสั่งประเภทนี้

3.คำสั่งซื้อขายที่มีเงื่อนไข (Stop Order)

คำสั่งที่เหมือนกับการซื้อขายตามราคาที่ระบุตรงที่คำสั่งประเภทนี้จะถูกระบุเพื่อซื้อราคาที่สูงกว่าตลาด หรือขายในราคาที่ต่ำกว่าตลาดในราคาที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม คำสั่งซื้อขายที่มีเงื่อนไขมีทั้งหมด 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

  • คำสั่งซื้อขายที่มีเงื่อนไขเพื่อป้องกัน (Stop-Loss)

คำสั่งประเภทนี้ใช้เพื่อจำกัดปริมาณขาดทุนของตำแหน่งการเทรดที่เปิดไว้ โดยคำสั่งนี้จะปิดการเทรดที่ระดับขาดทุนที่กำหนดไว้เมื่อตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับคุณ แม้การแตะถึงจุดหยุดขาดทุนอาจเจ็บบ้าง แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณอยู่รอดในการเทรดได้

  • คำสั่งซื้อขายที่มีเงื่อนไขเพื่อเข้าตลาด

ปกติแล้วจะใช้เพื่อฝ่าวงล้อมการเทรด ยกตัวอย่าง ถ้าคุณคิดว่าราคาของคู่ค่าเงิน EUR/USD จะสูงขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ คุณอาจจะวางคำสั่งตั้งราคาซื้อสูงกว่าราคาปัจจุบัน (Buy Stop Order) ไว้เหนือราคาปัจจุบัน คำสั่งก็จะถูกดำเนินการต่อเมื่อราคาฟื้นตัวขึ้นไปเหนือคำสั่งที่ตั้งไว้ เป็นกรณีเดียวกันกับคำสั่งตั้งราคาขายต่ำกว่าราคาปัจจุบัน (Sell Stop Order) คำสั่งซื้อขายที่มีเงื่อนไขสามารถเปลี่ยนเป็นคำสั่งซื้อขายทันทีได้เมื่อตลาดซื้อขายในราคานั้น ๆ

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –