ผู้สร้างเหรียญ ETH

ผู้สร้างเหรียญ ETH เทขาย SH.T พร้อมบอก ‘ไม่ชอบเหรียญไร้ค่า’ 6