Table of Contents
Table of Contents

เทรด Forex ในไทย ผิดกฎหมายหรือไม่ ?

เทรด Forex

คำถามยอดฮิตที่หลายคนคงสงสัยว่า เทรด Forex ในประเทศไทยนั้น ผิดกฎหมายหรือไม่ ?

เทรด Forex ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับ มีเพียงแค่กลุ่มของสถาบันการเงินใหญ่ ๆ ที่รัฐบาลอนุญาตให้ทำการซื้อ-ขาย หรือเทรดค่าเงินได้ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น เนื่องจากในอดีตมีประวัติที่ค่อนข้างจะไม่ดีเท่าไหร่ และการลงทุนนั้น ก็มีความเสี่ยงสูง เนื่องจาก ในอดีตต้องใช้เงินจำนวนมากทีเดียว

เทรด Forex

ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้รัฐบาลเกิดความหวั่นใจว่า มิจฉาชีพจะเลือกใช้ช่องทางนี้เป็นการฟอกเงิน จึงไม่อนุญาตให้มีบริษัทโบรกเกอร์ Forex ในประเทศไทย และมีกฎหมายว่า ห้ามมีการเล่นแชร์ลูกโซ่หรือระดมทุนเพื่อนำเงินมาเทรดค่าเงินนั่นเอง

โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้อธิบายเกี่ยวกับกฎหมายไทยและตลาด Forex ว่า “นักลงทุนที่ดำเนินธุรกรรมการซื้อหรือขาย Forex ด้วยตนเองนั้น สามารถที่จะกระทำได้ แต่ผู้ลงทุนต้องรับผิดชอบในด้านความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความเสียหายจากการขาดทุนในการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของท่านเอง ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีผู้ใดประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอัตราการแลกเปลี่ยน ในลักษณะการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ดังนั้น หากมีบุคคลใดมาชักชวนให้ร่วมลงทุนในลักษณะดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ท่านอาจโดนมิจฉาชีพหลอกลวงและอาจได้รับความเสียหายได้ กรณีที่มีการชักชวนประชาชนให้ลงทุนในการเก็งกำไรอัตราแลกปเลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ โดยที่ผู้ชักชวนดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้น ไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน การกระทำดังกล่าวถือว่าเข้าข่าย เป็นการกระทำความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา 4 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนด การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527”

สรุปได้ว่า การเทรด Forex ในไทย ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย เพียงแค่นักลงทุนต้องรับผิดชอบความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทั้งจากการขาดทุนหรืออาจเกิดการฉ้อโกงจากทางโบรกเกอร์ ซึ่งหากต้องการจะเทรดหรือลงทุน ควรเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม กระแสการลงทุนในยุคนี้ถือว่ามาแรงมาก ๆ หากใครกำลังสนใจการลงทุน สิ่งที่ควรคำนึงถึงเลยคือ การเลือกโบรกเกอร์ ที่มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์นักลงทุน ยกตัวอย่างเช่น ต้องเป็นโบรกที่สามารถเทรดได้หลากหลายตลาด, มีการฝากเงินที่รวดเร็ว, ค่า Commission ต่ำด้วยนะครับ

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –