สุดยอด! 10 หุ้นปันผลสูง 2566 หุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน จ่ายปันผลมานานกว่า 10 ปี

List of Contents
หุ้นปันผลสูง

ในสภาวะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์ตัวเลขเงินเฟ้อสูง และเริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอย ทำให้อำนาจการซื้อของคนลดลง แต่หุ้นไทยที่มีพื้นฐานดียังถือเป็นหุ้นปันผลสูง และน่าลงทุนอยู่ เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยยังมีมีผลประกอบการดี และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำในปัจจุบัน ดังนั้น หุ้นปันผลสูง 2566 จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีของนักลงทุนระยะยาว

การเลือกหุ้นปันผลสูง จำเป็นต้องเป็นหุ้นพื้นฐานดี และจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน

นอกจากนี้ คุณสมบัติของหุ้นปันผลสูงที่น่าลงทุนควรมีความสามารถในการสร้างกำไรที่ดี สามารถคาดการณ์รายได้ และที่สำคัญต้องมีผลตอบแทนของเงินปันผล (Dividend Yield) ที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ หุ้นปันผลสูงเหล่านี้จึงจะถือเป็นอีกแหล่งเงินได้ที่มั่นคงนอกจากรายได้ประจำ หากคุณค้นพบหุ้นเหล่านี้แล้ว อย่าพลาดที่จะลงทุนในระยะยาวครับ

วันนี้ Gotradehere ขอนำเสนอ สุดยอด! 10 หุ้นปันผลสูง 2566 พื้นฐานดี น่าลงทุน จ่ายปันผลมานานกว่า 10 ปี เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนของนักเทรดทุกท่าน

———————————— 🐣 ————————————

หุ้นปันผลสูง คืออะไร?

หุ้นปันผลสูง
สุดยอด! 10 หุ้นปันผลสูง 2566 หุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน จ่ายปันผลมานานกว่า 10 ปี 14

หุ้นปันผล (Stock Dividend) คือ หุ้นที่มีการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินสดหรือหุ้น โดยจะมีการกำหนดวันไว้ชัดเจน ตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่

ประเภทของ หุ้นปันผลสูง

โดยทั่วไปบริษัทที่ออกหุ้นปันผล (Stock Dividend) จะนิยมจ่ายเงินปันผล 2 แบบ ดังนี้:

หุ้นปันผลสูง แบบจ่ายเป็นเงินสด (Cash Dividend)

การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ได้รับความนิยมมากที่สุดจากบริษัทต่าง ๆ ซึ่งเงินปันผลนำมาจากกำไรหรือกำไรสะสมของบริษัท

หุ้นปันผลสูง แบบจ่ายเป็นหุ้น (Equity Stock Dividend)

การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น บริษัทจะทำการเพิ่มทุนเป็นหุ้นสามัญแล้วนำมาจ่ายปันผลตามสัดส่วนที่กำหนด ตัวอย่างเช่น จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลในอัตราส่วน 10:1 หมายความว่า ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับหุ้นปันผล 1 หุ้นทุก ๆ หุ้นเดิมที่ถือจำนวน 10 หุ้น

วิธีคัดเลือก “หุ้นปันผลสูง

เนื่องจากการลงทุนในหุ้นปันผลเป็นการลงทุนระยะยาว ดังนั้น นักลงทุนต้องมั่นใจว่า ผลตอบแทนจากหุ้นปันผลที่เราเลือกนั้นมั่นคง และเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผล โดยเราสามารถวัดได้จากผลตอบแทนจากการลงทุน หรือเรียกว่า ROI (Return on Investment) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนกับต้นทุนที่ลงทุนไปทั้งหมด และ Dividend Yield หรืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล เพื่อวัดเปอร์เซ็นต์ความคุ้มค่าก่อนลงทุนในหุ้นปันผลสูง โดยมีสูตรคำนวณดังนี้:

คำนวณหุ้นปันผลสูงด้วย ROI (Return on Investment)

ROI = (ราคาปิดของหุ้น + มูลค่าเงินปันผลต่อหุ้น + มูลค่าเงินคืนทุนต่อหุ้น) / ราคาปิดวันก่อนหน้าของหุ้น

 • ROI > 0 (+) คือ ซื้อหุ้นได้กำไร ยิ่ง ROI สูง แปลว่า กำไรยิ่งสูง
 • ROI = 0 (0) คือ ซื้อหุ้นแล้วยังเท่าทุน
 • ROI < 0 (-) คือ ซื้อหุ้นแล้วขาดทุน ยิ่ง ROI ติดลบมากเท่าไร แปลว่า ขาดทุนมาก

คำนวณหุ้นปันผลสูงด้วย Dividend Yield

Dividend Yield = (เงินปันผลต่อหุ้น / ราคาหุ้น) x 100

 • Dividend Yield > 0 คือ บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลของหุ้นให้กับนักลงทุน
 • Dividend Yield = 0 คือ บริษัทไม่มีการจ่ายปันผลให้กับนักลงทุน

ทำไมควรลงทุนใน หุ้นปันผลสูง 2566

หุ้นปันผลสูง ให้ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากประจำ

ประเด็นแรก จากข้อมูลของ Setinvestnow เมื่อพิจารณาผลตอบแทนจากเงินปันผลปี 2561 – 2565 ของบริษัทจดทะเบียนไทย พบว่า ผลตอบแทนจากเงินปันผลของหุ้นปันผลสูงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นั้นสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำต่อปีของธนาคารพาณิชย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุดประมาณ 1.3 เท่า

ตารางเปรียบเทียบดอกเบี้ยเงินฝากประจำต่อปี (ปี 2561 – ปี 2565)

25612562256325642565
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ0.25%-1.85%0.25%-1.85%0.45%-1.50%0.40%-1.35%0.20%-1.90%

ตารางเปรียบเทียบผลตอบแทนจากหุ้นปันผลสูงต่อปี (ปี 2561 – ปี 2565)

25612562256325642565
SET3.22%3.14%3.32%2.10%2.44%
หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภค/บริโภค2.24%4.50%1.47%5.08%10.11%
หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม3.33%3.51%2.68%1.73%3.89%
หุ้นกลุ่มบริการ3.72%3.55%1.80%1.19%1.33%
หุ้นกลุ่มธุรกิจการเงิน2.65%2.27%4.63%2.02%2.14%
หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์2.97%3.56%4.37%3.10%2.66%
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี3.06%3.32%4.22%2.69%2.43%
หุ้นกลุ่มพลังงาน4.33%3.20%3.56%2.09%3.20%
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2566

จากตารางพบว่า หุ้นกลุ่มพลังงาน หุ้นกลุ่มการเงิน และหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี จะให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด โดยในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคมของทุกปี จะเป็นช่วงที่บริษัทต่าง ๆ มักจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุน ดังนั้น จึงเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการลงทุน นอกจากนี้ แม้ว่าที่ผ่านมาตลาดหุ้นได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่กำไรสุทธิรวมทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง และปรับตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วหลังการแพร่ระบาดลดลง ในขณะที่ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลก็คงระดับไว้ได้ดี โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมา มีการจ่ายเงินปันผลสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 645,622 ล้านบาท

หุ้นปันผลสูง ต่อสู้กับความผันผวนของตลาดได้ดี

หากย้อนดูสถิติย้อนหลัง 10 ปี มีช่วงเวลาที่ SET Index ปรับฐานแรง 11 ครั้ง แต่ SETHD (ตัวแทน หุ้นปันผลสูง) ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าถึง 9 ใน 11 ครั้ง นอกจากนี้ หากหุ้นปันผลตัวนั้นเป็นหุ้น Low Beta จะช่วยลดความเสี่ยงของการลงทุนลงได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากค่าเบต้าเป็นปัจจัยที่ใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเทียบกับการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นโดยรวม ซึ่งหุ้นปันผลสูงส่วนใหญ่จะมีค่าเบต้าน้อยกว่า 1 เช่น FMT DRT WINNER LH และ GC

หุ้นปันผลสูง 2566
ที่มา: pptvhd36

หุ้นปันผลสูง มักจะมีให้ตอบแทนที่ดีในช่วงไตรมาสแรกของปี

โดยในปี 2015 – 2022 SETHD (SET High Dividend Index) ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วงไตรมาสที่ 1 สูงถึง 8.2% และส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่เติบโตเต็มที่แล้ว หรือที่เราเรียกกันว่า หุ้นพื้นฐานดี ที่สำคัญจะมี Dividend Yield ระดับ 3% ขึ้นไป

รวม! 10 หุ้นปันผลสูง 2566 หุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน จ่ายปันผลมานานกว่า 10 ปี

หุ้นที่เรานำมาเสนอนั้น คือ หุ้นปันผลสูง 2566 หุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน และมีการจ่ายปันผลมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี โดยหุ้นเหล่านี้อยู่ในกลุ่ม SETHD เป็นหุ้นกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET100 ที่มีสภาพคล่อง และมูลค่าการตลาดค่อนข้างสูง นอกจากนี้ยังเป็นหุ้นปันผลสูง 2566 ที่กำลังถูกจับตามองอีกด้วย

หุ้นปันผสู
สุดยอด! 10 หุ้นปันผลสูง 2566 หุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน จ่ายปันผลมานานกว่า 10 ปี 15

*หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย. 66 รวบรวมจาก set.or.th

บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH

หุ้นปันผลสูง
สุดยอด! 10 หุ้นปันผลสูง 2566 หุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน จ่ายปันผลมานานกว่า 10 ปี 16
 • ธุรกิจ: อสังหาริมทรัพย์
 • เงินปันผลต่อปี: 6.03%
 • มูลค่าการตลาด: 1.18 แสนล้านบาท
 • P/E: 14.30 เท่า
 • P/BV: 2.31 เท่า
 • Beta*: 0.82
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์): 9.90 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์): 10.00 บาท

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO

หุ้นปันผลสูง
สุดยอด! 10 หุ้นปันผลสูง 2566 หุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน จ่ายปันผลมานานกว่า 10 ปี 17
 • ธุรกิจ: สถาบันการเงิน
 • เงินปันผลต่อปี: 7.60%
 • มูลค่าการตลาด: 8.1 หมื่นล้านบาท
 • P/E: 11.30 เท่า
 • P/BV: 1.91 เท่า
 • Beta*: 0.40
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์): 86.00 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์): 104.00 บาท

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) หรือ LHK

หุ้นปันผลสูง
สุดยอด! 10 หุ้นปันผลสูง 2566 หุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน จ่ายปันผลมานานกว่า 10 ปี 18
 • ธุรกิจ: บริษัทจัดหา, แปรรูป และจำหน่ายสแตนเลสรีดเย็น
 • เงินปันผลต่อปี: 13.00%
 • มูลค่าการตลาด: 1.9 พันล้านบาท
 • P/E: 14.57 เท่า
 • P/BV: 1.43 เท่า
 • Beta*: 0.53
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์): 4.10 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์): 6.10 บาท

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASP

หุ้นปันผลสูง
สุดยอด! 10 หุ้นปันผลสูง 2566 หุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน จ่ายปันผลมานานกว่า 10 ปี 19
 • ธุรกิจ: สถาบันการเงิน
 • เงินปันผลต่อปี: 7.14%
 • มูลค่าการตลาด: 5.8 พันล้านบาท
 • P/E: 12.30 เท่า
 • P/BV: 1.21 เท่า
 • Beta*: 0.63
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์): 2.74 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์): 3.44 บาท

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT

หุ้นปันผลสูง
สุดยอด! 10 หุ้นปันผลสูง 2566 หุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน จ่ายปันผลมานานกว่า 10 ปี 20
 • ธุรกิจ: ก๊าซธรรมชาติ
 • เงินปันผลต่อปี: 6.35%
 • มูลค่าการตลาด: 8.9 แสนล้านบาท
 • P/E: 9.87 เท่า
 • P/BV: 0.5 เท่า
 • Beta*: 0.63
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์): 29.50 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์): 38.50 บาท

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ LALIN

หุ้นปันผลสูง
สุดยอด! 10 หุ้นปันผลสูง 2566 หุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน จ่ายปันผลมานานกว่า 10 ปี 21
 • ธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • เงินปันผลต่อปี: 7.27%
 • มูลค่าการตลาด: 8.1 พันล้านบาท
 • P/E: 6.40 เท่า
 • P/BV: 0.31 เท่า
 • Beta*: 0.45
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์): 8.35 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์): 9.65 บาท

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP

หุ้นปันผลสูง
สุดยอด! 10 หุ้นปันผลสูง 2566 หุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน จ่ายปันผลมานานกว่า 10 ปี 22
 • ธุรกิจ: สถาบันการเงิน
 • เงินปันผลต่อปี: 6.81%
 • มูลค่าการตลาด: 5.2 หมื่นล้านบาท
 • P/E: 9.14 เท่า
 • P/BV: 0.71 เท่า
 • Beta*: 0.60
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์): 35.75 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์): 46.50 บาท

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AP

หุ้นปันผลสูง
สุดยอด! 10 หุ้นปันผลสูง 2566 หุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน จ่ายปันผลมานานกว่า 10 ปี 23
 • ธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • เงินปันผลต่อปี: 5.28%
 • มูลค่าการตลาด: 9.8 หมื่นล้านบาท
 • P/E: 6.58 เท่า
 • P/BV: 1.05 เท่า
 • Beta*: 0.75
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์): 9.00 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์): 12.80 บาท

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SPALI

หุ้นปันผลสูง
สุดยอด! 10 หุ้นปันผลสูง 2566 หุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน จ่ายปันผลมานานกว่า 10 ปี 24
 • ธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • เงินปันผลต่อปี: 6.36%
 • มูลค่าการตลาด: 4.4 หมื่นล้านบาท
 • P/E: 5.45 เท่า
 • P/BV: 0.96 เท่า
 • Beta*: 0.78
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์): 18.10 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์): 25.25 บาท

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH

หุ้นปันผลสูง
สุดยอด! 10 หุ้นปันผลสูง 2566 หุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน จ่ายปันผลมานานกว่า 10 ปี 25
 • ธุรกิจ: โทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล
 • เงินปันผลต่อปี: 6.31%
 • มูลค่าการตลาด: 2.3 แสนล้านบาท
 • P/E: 22.76 เท่า
 • P/BV: 6.6 เท่า
 • Beta*: 0.61
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์): 67.00 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์): 78.75 บาท

———————————— 🐣 ————————————

อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

อ่านรีวิว Exchange อื่น ๆ ได้ที่: Crypto Exchanges

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

bitcoin
Bitcoin อาจขึ้นไปแตะ $45,000 จาก ‘ปัจจัย’ เหล่านี้ ?!

นักวิเคราะห์ JPMorgan ได้ออกมาเผยถึงปัจจัยที่จะดันให้ราคา Bitcoin พุ่งขึ้น โดยเผยว่าหาก BTC เริ่มทำราคาและโครงสร้างการลงทุนที่มีความคล้ายคลึงกันกับทองคำมากขึ้น อาจจะส่งผลให้ราคาของ Bitcoin

สหรัฐฯ
สหรัฐฯ เจรจา “เพิ่มเพดานหนี้” สำเร็จ! รอดภาวะถังแตกแบบฉิวเฉียด

รายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างอิงจากแหล่งข่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน กับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ เควิน แมคคาร์ธี ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการปรับเพิ่มเพดานหนี้1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ไปเมื่อวันที่ 27