Table of Contents
Table of Contents

สุดยอด! 10 หุ้นปันผลสูง 2566 หุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน จ่ายปันผลมานานกว่า 10 ปี

หุ้นปันผลสูง 2566

ในสภาวะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์ตัวเลขเงินเฟ้อสูง และเริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอย ทำให้อำนาจการซื้อของคนลดลง แต่หุ้นไทยที่มีพื้นฐานดียังถือเป็นหุ้นปันผลสูง และน่าลงทุนอยู่ เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยยังมีมีผลประกอบการดี และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำในปัจจุบัน ดังนั้น หุ้นปันผลสูง 2566 จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีของนักลงทุนระยะยาว

การเลือกหุ้นปันผลสูง จำเป็นต้องเป็นหุ้นพื้นฐานดี และจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน

นอกจากนี้ คุณสมบัติของหุ้นปันผลสูงที่น่าลงทุนควรมีความสามารถในการสร้างกำไรที่ดี สามารถคาดการณ์รายได้ และที่สำคัญต้องมีผลตอบแทนของเงินปันผล (Dividend Yield) ที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ หุ้นปันผลสูงเหล่านี้จึงจะถือเป็นอีกแหล่งเงินได้ที่มั่นคงนอกจากรายได้ประจำ หากคุณค้นพบหุ้นเหล่านี้แล้ว อย่าพลาดที่จะลงทุนในระยะยาวครับ

วันนี้ Gotradehere ขอนำเสนอ สุดยอด! 10 หุ้นปันผลสูง 2566 พื้นฐานดี น่าลงทุน จ่ายปันผลมานานกว่า 10 ปี เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนของนักเทรดทุกท่าน

———————————— 🐣 ————————————

หุ้นปันผลสูง คืออะไร?

หุ้นปันผลสูง

หุ้นปันผล (Stock Dividend) คือ หุ้นที่มีการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินสดหรือหุ้น โดยจะมีการกำหนดวันไว้ชัดเจน ตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่

ประเภทของ หุ้นปันผลสูง 2566

โดยทั่วไปบริษัทที่ออกหุ้นปันผล (Stock Dividend) จะนิยมจ่ายเงินปันผล 2 แบบ ดังนี้:

หุ้นปันผลสูง แบบจ่ายเป็นเงินสด (Cash Dividend)

การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ได้รับความนิยมมากที่สุดจากบริษัทต่าง ๆ ซึ่งเงินปันผลนำมาจากกำไรหรือกำไรสะสมของบริษัท

หุ้นปันผลสูง แบบจ่ายเป็นหุ้น (Equity Stock Dividend)

การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น บริษัทจะทำการเพิ่มทุนเป็นหุ้นสามัญแล้วนำมาจ่ายปันผลตามสัดส่วนที่กำหนด ตัวอย่างเช่น จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลในอัตราส่วน 10:1 หมายความว่า ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับหุ้นปันผล 1 หุ้นทุก ๆ หุ้นเดิมที่ถือจำนวน 10 หุ้น

วิธีคัดเลือก หุ้นปันผลสูง 2566

เนื่องจากการลงทุนในหุ้นปันผลเป็นการลงทุนระยะยาว ดังนั้น นักลงทุนต้องมั่นใจว่า ผลตอบแทนจากหุ้นปันผลที่เราเลือกนั้นมั่นคง และเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผล โดยเราสามารถวัดได้จากผลตอบแทนจากการลงทุน หรือเรียกว่า ROI (Return on Investment) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนกับต้นทุนที่ลงทุนไปทั้งหมด และ Dividend Yield หรืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล เพื่อวัดเปอร์เซ็นต์ความคุ้มค่าก่อนลงทุนในหุ้นปันผลสูง โดยมีสูตรคำนวณดังนี้:

คำนวณหุ้นปันผลสูงด้วย ROI (Return on Investment)

ROI = (ราคาปิดของหุ้น + มูลค่าเงินปันผลต่อหุ้น + มูลค่าเงินคืนทุนต่อหุ้น) / ราคาปิดวันก่อนหน้าของหุ้น

 • ROI > 0 (+) คือ ซื้อหุ้นได้กำไร ยิ่ง ROI สูง แปลว่า กำไรยิ่งสูง
 • ROI = 0 (0) คือ ซื้อหุ้นแล้วยังเท่าทุน
 • ROI < 0 (-) คือ ซื้อหุ้นแล้วขาดทุน ยิ่ง ROI ติดลบมากเท่าไร แปลว่า ขาดทุนมาก

คำนวณหุ้นปันผลสูงด้วย Dividend Yield

Dividend Yield = (เงินปันผลต่อหุ้น / ราคาหุ้น) x 100

 • Dividend Yield > 0 คือ บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลของหุ้นให้กับนักลงทุน
 • Dividend Yield = 0 คือ บริษัทไม่มีการจ่ายปันผลให้กับนักลงทุน

ทำไมควรลงทุนใน หุ้นปันผลสูง 2566

หุ้นปันผลสูง 2566 ให้ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากประจำ

ประเด็นแรก จากข้อมูลของ Setinvestnow เมื่อพิจารณาผลตอบแทนจากเงินปันผลปี 2561 – 2565 ของบริษัทจดทะเบียนไทย พบว่า ผลตอบแทนจากเงินปันผลของหุ้นปันผลสูงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นั้นสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำต่อปีของธนาคารพาณิชย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุดประมาณ 1.3 เท่า

ตารางเปรียบเทียบดอกเบี้ยเงินฝากประจำต่อปี (ปี 2561 – ปี 2565)

25612562256325642565
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ0.25%-1.85%0.25%-1.85%0.45%-1.50%0.40%-1.35%0.20%-1.90%

ตารางเปรียบเทียบผลตอบแทนจากหุ้นปันผลสูงต่อปี (ปี 2561 – ปี 2565)

25612562256325642565
SET3.22%3.14%3.32%2.10%2.44%
หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภค/บริโภค2.24%4.50%1.47%5.08%10.11%
หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม3.33%3.51%2.68%1.73%3.89%
หุ้นกลุ่มบริการ3.72%3.55%1.80%1.19%1.33%
หุ้นกลุ่มธุรกิจการเงิน2.65%2.27%4.63%2.02%2.14%
หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์2.97%3.56%4.37%3.10%2.66%
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี3.06%3.32%4.22%2.69%2.43%
หุ้นกลุ่มพลังงาน4.33%3.20%3.56%2.09%3.20%
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2566

จากตารางพบว่า หุ้นกลุ่มพลังงาน หุ้นกลุ่มการเงิน และหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี จะให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด โดยในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคมของทุกปี จะเป็นช่วงที่บริษัทต่าง ๆ มักจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุน ดังนั้น จึงเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการลงทุน นอกจากนี้ แม้ว่าที่ผ่านมาตลาดหุ้นได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่กำไรสุทธิรวมทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง และปรับตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วหลังการแพร่ระบาดลดลง ในขณะที่ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลก็คงระดับไว้ได้ดี โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมา มีการจ่ายเงินปันผลสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 645,622 ล้านบาท

หุ้นปันผลสูง 2566 ต่อสู้กับความผันผวนของตลาดได้ดี

หากย้อนดูสถิติย้อนหลัง 10 ปี มีช่วงเวลาที่ SET Index ปรับฐานแรง 11 ครั้ง แต่ SETHD (ตัวแทน หุ้นปันผลสูง) ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าถึง 9 ใน 11 ครั้ง นอกจากนี้ หากหุ้นปันผลตัวนั้นเป็นหุ้น Low Beta จะช่วยลดความเสี่ยงของการลงทุนลงได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากค่าเบต้าเป็นปัจจัยที่ใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเทียบกับการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นโดยรวม ซึ่งหุ้นปันผลสูงส่วนใหญ่จะมีค่าเบต้าน้อยกว่า 1 เช่น FMT DRT WINNER LH และ GC

หุ้นปันผลสูง 2566
ที่มา: pptvhd36

หุ้นปันผลสูง 2566 มักจะมีให้ตอบแทนที่ดีในช่วงไตรมาสแรกของปี

โดยในปี 2015 – 2022 SETHD (SET High Dividend Index) ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วงไตรมาสที่ 1 สูงถึง 8.2% และส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่เติบโตเต็มที่แล้ว หรือที่เราเรียกกันว่า หุ้นพื้นฐานดี ที่สำคัญจะมี Dividend Yield ระดับ 3% ขึ้นไป

รวม! 10 หุ้นปันผลสูง 2566 หุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน จ่ายปันผลมานานกว่า 10 ปี

หุ้นที่เรานำมาเสนอนั้น คือ หุ้นปันผลสูง 2566 หุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน และมีการจ่ายปันผลมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี โดยหุ้นเหล่านี้อยู่ในกลุ่ม SETHD เป็นหุ้นกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET100 ที่มีสภาพคล่อง และมูลค่าการตลาดค่อนข้างสูง นอกจากนี้ยังเป็นหุ้นปันผลสูง 2566 ที่กำลังถูกจับตามองอีกด้วย

หุ้นปันผลสูง 2566

*หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย. 66 รวบรวมจาก set.or.th

บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH

หุ้นปันผลสูง 2566
 • ธุรกิจ: อสังหาริมทรัพย์
 • เงินปันผลต่อปี: 6.03%
 • มูลค่าการตลาด: 1.18 แสนล้านบาท
 • P/E: 14.30 เท่า
 • P/BV: 2.31 เท่า
 • Beta*: 0.82
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์): 9.90 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์): 10.00 บาท

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO

หุ้นปันผลสูง 2566
 • ธุรกิจ: สถาบันการเงิน
 • เงินปันผลต่อปี: 7.60%
 • มูลค่าการตลาด: 8.1 หมื่นล้านบาท
 • P/E: 11.30 เท่า
 • P/BV: 1.91 เท่า
 • Beta*: 0.40
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์): 86.00 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์): 104.00 บาท

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) หรือ LHK

หุ้นปันผลสูง 2566
 • ธุรกิจ: บริษัทจัดหา, แปรรูป และจำหน่ายสแตนเลสรีดเย็น
 • เงินปันผลต่อปี: 13.00%
 • มูลค่าการตลาด: 1.9 พันล้านบาท
 • P/E: 14.57 เท่า
 • P/BV: 1.43 เท่า
 • Beta*: 0.53
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์): 4.10 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์): 6.10 บาท

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASP

หุ้นปันผลสูง 2566
 • ธุรกิจ: สถาบันการเงิน
 • เงินปันผลต่อปี: 7.14%
 • มูลค่าการตลาด: 5.8 พันล้านบาท
 • P/E: 12.30 เท่า
 • P/BV: 1.21 เท่า
 • Beta*: 0.63
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์): 2.74 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์): 3.44 บาท

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT

หุ้นปันผลสูง 2566
 • ธุรกิจ: ก๊าซธรรมชาติ
 • เงินปันผลต่อปี: 6.35%
 • มูลค่าการตลาด: 8.9 แสนล้านบาท
 • P/E: 9.87 เท่า
 • P/BV: 0.5 เท่า
 • Beta*: 0.63
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์): 29.50 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์): 38.50 บาท

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ LALIN

หุ้นปันผลสูง 2566
 • ธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • เงินปันผลต่อปี: 7.27%
 • มูลค่าการตลาด: 8.1 พันล้านบาท
 • P/E: 6.40 เท่า
 • P/BV: 0.31 เท่า
 • Beta*: 0.45
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์): 8.35 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์): 9.65 บาท

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP

หุ้นปันผลสูง 2566
 • ธุรกิจ: สถาบันการเงิน
 • เงินปันผลต่อปี: 6.81%
 • มูลค่าการตลาด: 5.2 หมื่นล้านบาท
 • P/E: 9.14 เท่า
 • P/BV: 0.71 เท่า
 • Beta*: 0.60
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์): 35.75 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์): 46.50 บาท

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AP

หุ้นปันผลสูง 2566
 • ธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • เงินปันผลต่อปี: 5.28%
 • มูลค่าการตลาด: 9.8 หมื่นล้านบาท
 • P/E: 6.58 เท่า
 • P/BV: 1.05 เท่า
 • Beta*: 0.75
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์): 9.00 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์): 12.80 บาท

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SPALI

หุ้นปันผลสูง 2566
 • ธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • เงินปันผลต่อปี: 6.36%
 • มูลค่าการตลาด: 4.4 หมื่นล้านบาท
 • P/E: 5.45 เท่า
 • P/BV: 0.96 เท่า
 • Beta*: 0.78
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์): 18.10 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์): 25.25 บาท

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH

หุ้นปันผลสูง 2566
 • ธุรกิจ: โทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล
 • เงินปันผลต่อปี: 6.31%
 • มูลค่าการตลาด: 2.3 แสนล้านบาท
 • P/E: 22.76 เท่า
 • P/BV: 6.6 เท่า
 • Beta*: 0.61
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์): 67.00 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์): 78.75 บาท

———————————— 🐣 ————————————

อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

อ่านรีวิว Exchange อื่น ๆ ได้ที่: Crypto Exchanges

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –