Table of Contents
Table of Contents

6 หุ้นธุรกิจ Healthcare ลงทุนอย่างไรดี? เมื่อโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ!

ธุรกิจ Healthcare

เมื่อระบบเศรษฐกิจโลกเกิดความไม่แน่นอนและกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย ส่งผลให้ความมั่นคงทางด้านการเงินเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้อัตราการเกิดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในปัจจุบันสังคมของเราก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว” จากการวิเคราะห์ของ World Population Prospects เมื่อปี 2022 คาดการณ์ว่า จำนวนประชากรโลกมีมากถึง 8,000 ล้านคน แต่กลับมีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ที่มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้นถึง 10% และคาดว่า ในปี 2050 จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นถึง 16% ซึ่งมีมากกว่าจำนวนเด็กแรกเกิดถึง 2 เท่า!

แน่นอนว่า เมื่อสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ธุรกิจที่เกี่ยวกับ Healthcare จึงกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะความต้องการด้านการรักษาพยาบาล, การใช้ยา และความต้องการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณสุขมีเพิ่มมากขึ้น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในอนาคตธุรกิจ Healthcare จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ตาม รวมทั้ง ธุรกิจ Healthcare ยังเป็นที่กำลังได้รับความนิยมสำหรับการลงทุนในระยะยาวอีกด้วย

วันนี้ทีมงาน Gotradehere จะพาทุกคนมารู้จักกับ 6 หุ้นธุรกิจ Healthcare ลงทุนอย่างไรดี? เมื่อโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเหมาะแก่การเก็บเข้าพอร์ตการลงทุนในระยะยาวของคุณบ้าง? ไปหาคำตอบกันเลย!

สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society คืออะไร?

ธุรกิจ Healthcare

สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society คือ สังคมที่มีสัดส่วนของจำนวนประชากรผู้สูงอายุมากกว่าจำนวนเด็กแรกเกิด ซึ่งสัดส่วนของผู้สูงอายุสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่

 • สังคมสูงวัย (Aging Society) คือ จำนวนประชากรที่มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 7% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ 
 • สังคมสูงวัยสมบูรณ์ (Complete Aging Society) คือ จำนวนประชากรที่มีผู้สูงอายุมากกว่า 14% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ 
 • สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aging Society) คือ จำนวนประชากรที่มีผู้สูงมากกว่า 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ

สำหรับประเทศไทยนั้น ได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดเป็นที่เรียบร้อย เนื่องจากการอ้างอิงข้อมูลของ Statista ให้ข้อมูลว่า ในปี 2023 จำนวนผู้สูงอายุของไทยสามารถคิดสัดส่วนได้ถึง 20.17% ของประชากรทั้งหมดในประเทศและคาดการณ์ไว้ว่า ในปี 2040 จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึง 31.37% ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ เพราะปัญหาทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ค่าครองชีพเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสวัสดิการของรัฐที่ไม่ได้เอื้ออำนวยมากพอ เป็นเหตุให้คนไทยไม่ต้องการมีครอบครัวและบุตรเพิ่ม

ดังนั้น จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณจะต้องวางแผนการเกษียณอายุเอาไว้ในอนาคต เพราะประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว

เมื่อสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นส่งผลให้ธุรกิจ Healthcare น่าจับตามอง!

เมื่อสังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ธุรกิจ Healthcare มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะการมีอายุที่มากขึ้น มักมาพร้อมกับปัญหาทางสุขภาพที่ตามมาด้วย ดังนั้นแล้ว เพื่อไม่ให้สุขภาพแย่ลง ผู้คนจึงหันมาใส่ใจกับสุขภาพของตนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเอง, การทานอาหารที่มีประโยชน์, การทานอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน หรือแม้แต่การซื้อประกันสุขภาพ เป็นต้น 

นอกจากนี้ การจัดการของภาครัฐก็เริ่มตระหนักถึงการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตวัยเกษียณให้ดีมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจ Healthcare สามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง 10% ต่อปี ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อีกทั้ง ยังคาดการณ์ว่า ในอนาคตผลตอบแทนของธุรกิจนี้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

6 หุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Healthcare

ทีมงาน Gotradehere ได้รวบรวมหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ Healthcare สำหรับการเก็บพอร์ตในระยะยาว เมื่อคุณเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีทั้งหมด 6 หุ้น สามารถแบ่งประเภทของหุ้นออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ หุ้นโรงพยาบาล, หุ้นธุรกิจยา และหุ้นเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หุ้นโรงพยาบาลหุ้นธุรกิจยาหุ้นเครื่องมือทางการแพทย์
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) : หุ้น BDMSบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด
(มหาชน) : หุ้น MEGA
บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) : หุ้น SMD
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) : หุ้น THG
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) : หุ้น APCOบริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) : หุ้น WINMED

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) : หุ้น BDMS

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) : หุ้น BDMS

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ภายใต้ชื่อโรงพยาบาล 6 กลุ่ม ได้แก่ 1). กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ 2.) โรงพยาบาลสมิติเวช 3.) โรงพยาบาลบี เอ็น เอช 4.) โรงพยาบาลพญาไท 5.) โรงพยาบาลเปาโล และ 6.) โรงพยาบาลรอยัล

ภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจ Healthcare ของหุ้น BDMS

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

 • 421,138.05 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

 • 6,533.38 ล้านบาท

P/E (เท่า)

 • 32.31

P/BV (เท่า)

 • 4.59

Beta*

 • 0.62

% ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)

 • 69.75

อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 

 • 2.26

อัตรากำไรสุทธิ 6 เดือนแรก (%)

 • 13.88

งบการเงิน BDMS

หุ้น Healthcare

* ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2023 จาก SET

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : หุ้น THG

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : หุ้น THG

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลธนบุรี”

ภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจ Healthcare ของหุ้น THG

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

 • 52,754.85 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

 • 339.41 ล้านบาท

P/E (เท่า)

 • 51.91

P/BV (เท่า)

 • 5.42

Beta*

 • 0.09

% ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)

 • 40.29

อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 

 • 1.45

อัตรากำไรสุทธิ 6 เดือนแรก (%)

 • 7.87

งบการเงิน BDMS

หุ้น Healthcare

* ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2023 จาก SET

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) : หุ้น MEGA

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) : หุ้น MEGA

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา เพื่อสุขภาพ โดยบริษัทเป็นผู้ผลิต, พัฒนา, จัดทำการตลาด และขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบำรุงสุขภาพภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We CareTM ที่จัดจำหน่ายกว่า 35 ประเทศทั่วโลก

ภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจ Healthcare ของหุ้น MEGA

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

 • 35,964.62 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

 • 983.94 ล้านบาท

P/E (เท่า)

 • 17.61

P/BV (เท่า)

 • 3.95

Beta*

 • 0.73

% ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)

 • 39.07

อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 

 • 3.88

อัตรากำไรสุทธิ 6 เดือนแรก (%)

 • 12.68

งบการเงิน MEGA

หุ้น Healthcare

* ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2023 จาก SET

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) : หุ้น APCO

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) : หุ้น APCO

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม โดยเป็นผลงานการพัฒนาและวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทย

ภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจ Healthcare ของหุ้น APCO

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

 • 3,150.00 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

 • 57.63 ล้านบาท

P/E (เท่า)

 • 29.70

P/BV (เท่า)

 • 5.64

Beta*

 • 1.02

% ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)

 • 32.17

อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 

 • 2.95

อัตรากำไรสุทธิ 6 เดือนแรก (%)

 • 36.52

งบการเงิน APCO

หุ้น Healthcare

* ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2023 จาก SET

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) : หุ้น SMD

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) : หุ้น SMD

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้แก่สถานพยาบาลในประเทศไทย

ภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจ Healthcare ของหุ้น SMD

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

 • 1,065.00 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

 • 36.63 ล้านบาท

P/E (เท่า)

 • 9.65

P/BV (เท่า)

 • 1.11

Beta*

 • 0.44

% ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)

 • 50.56

อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 

 • 15.90

อัตรากำไรสุทธิ 6 เดือนแรก (%)

 • 9.13

งบการเงิน SMD

หุ้น Healthcare

* ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2023 จาก SET

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) : หุ้น WINMED

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) : หุ้น WINMED

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการนำเข้า-จัดจำหน่ายเครื่องมือของชุดอุปกรณ์และการบำบัดรักษาทางการแพทย์

ภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจ Healthcare ของหุ้น WINMED

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

 • 1,184.00 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

 • 10.81 ล้านบาท

P/E (เท่า)

 • 27.36

P/BV (เท่า)

 • 2.03

Beta*

 • 0.42

% ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)

 • 29.25

อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 

 • 1.92

อัตรากำไรสุทธิ 6 เดือนแรก (%)

 • 3.58

งบการเงิน WINMED

หุ้น Healthcare

* ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2023 จาก SET

ข้อดีของการลงทุนในธุรกิจ Healthcare

ธุรกิจ Healthcare

 • ธุรกิจ Healthcare เป็นเมกะเทรนด์ที่มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต
 • การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้เกิดการรักษาพยาบาลที่มากขึ้น
 • โรคระบาด ทำให้ผู้คนเริ่มหันมารักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น
 • อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเอื้อให้อัตราการเข้าใช้สถานพยาบาลเพิ่มมากยิ่งขึ้น
 • มาตรการและนโยบายจากภาครัฐ ส่งเสริมการจัดการสุขภาพและบริการที่มากขึ้น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหุ้นในธุรกิจ Healthcare

ธุรกิจ Healthcare มีอะไรบ้าง?

 • ธุรกิจสถานพยาบาล (โรงพยาบาล, หัตถกรรม, ร้านขายยา และคลินิกความงาม)
 • ธุรกิจยาและอาหารเสริม
 • ธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Healthcare มีอะไรบ้าง?

 • บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) : หุ้น BDMS
 • บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : หุ้น THG
 • บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) : หุ้น MEGA
 • บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) : หุ้น APCO
 • บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) : หุ้น SMD
 • บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) : หุ้น WINMED

การเลือกหุ้นในธุรกิจ Healthcare ที่ดีทำได้อย่างไร?

 • เลือกหุ้นที่พื้นฐานดี
 • มีกำไรในผลประกอบการย้อนหลัง 5-10 ปี
 • รอระยะเวลาในการซื้อหุ้นที่เหมาะสม
 • กระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนอย่างเหมาะสม
 • ติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด


คุณกำลังมองหาบทความยอดนิยมอยู่หรือเปล่า?

7 ธนาคารพาณิชย์ กวาดกำไรทะลุ 3 หมื่นล้านบาท! ในไตรมาส 3 ปี 2023

5 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2566 จ่ายดอกเบี้ยสูงสุดถึง 4.95% ต่อปี ห้ามพลาด!

10 หุ้นไทยมาแรง พื้นฐานดีปี 2023 ซื้อตัวไหนดี?

สรุป

จากที่กล่าวไปข้างต้น สรุปได้ว่า การลงทุนในธุรกิจ Healthcare มีโอกาสในการเติบโตเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันสังคมได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” อย่างแท้จริง ซึ่งหุ้นที่ได้รับอานิสงส์จากธุรกิจ Healthcare มีด้วยกันหลายตัว เช่น

 • บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) : หุ้น BDMS
 • บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : หุ้น THG
 • บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) : หุ้น MEGA
 • บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) : หุ้น APCO
 • บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) : หุ้น SMD
 • บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) : หุ้น WINMED

โดยหุ้นแต่ละตัวที่กล่าวไป ล้วนแต่มีเงื่อนไขและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ซึ่งการคัดเลือกหุ้นที่ดีนั้น สามารถทำได้จากการคัดเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดี, มีผลประกอบการตลอด 5-10 ปี และเหมาะสำหรับการลงทุนในระยะยาว ซึ่งนักลงทุนควรเลือกหุ้นที่เหมาะกับเป้าหมายของตนเอง จึงจะสามารถประเมินได้ว่า หุ้นตัวนั้น คุ้มค่าในการลงทุนของคุณ


อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –