Table of Contents
Table of Contents

7 ธนาคารพาณิชย์ กวาดกำไรทะลุ 3 หมื่นล้านบาท! ในไตรมาส 3 ปี 2023

ธนาคารพาณิชย์

ในปัจจุบัน ธนาคารพาณิชย์เติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยขาลงในช่วงต้นปี 2022 เป็นเหตุให้ต้นทุนความเสี่ยงของสินเชื่อปรับตัวลดลงตามไปด้วย ประกอบเศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวจากการฟื้นตัวของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและส่งออก ทำให้ธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเอง!

วันนี้ทีมงาน Gotradehere จะพาทุกคนมาส่อง 7 ธนาคารพาณิชย์ กวาดกำไรทะลุ 3 หมื่นล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2023 จะมีธนาคารไหนบ้าง? ไปดูกันเลย!

ธนาคารพาณิชย์ คืออะไร?

ธนาคารพาณิชย์ คือ ธนาคารที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การรับฝากเงินประเภทที่จ่ายคืนเมื่อถูกทวงถาม (เงินฝากกระแสรายวัน) การให้กู้ยืม การเก็บเงินตามตั๋วเงิน และการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น

นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ยังให้บริการด้านอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เช่น การปล่อยสินเชื่อ, การปรับดอกเบี้ย, การให้บริการทางบัตรเครดิต, การให้บริการในการคุ้มครองอุบัติเหตุ, การให้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค และการให้บริการเป็นผู้จัดการมรดก เป็นต้น

ข้อสังเกต* ธนาคารพาณิชย์จะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์จากกระทรวงการครั้งและธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้น!

หน้าที่หลักของธนาคารพาณิชย์เป็นอย่างไร?

หน้าที่หลักของธนาคารพาณิชย์ คือ การให้บริการทางด้านการเงินทั้งในและนอกประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการระดมเงินออมและการกระจายเงินสำหรับการลงทุน เช่น การรับฝากเงินประเภทต่าง ๆ , การจ่ายเงินตามพันธะผูกพัน, การให้บริการในการเก็บเช็ค, ดราฟต์ และตราสารทางการเงินให้แก่ลูกค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ยังมีลักษณะที่พิเศษแตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ คือ การรับชำระหนี้จากผู้กู้ยืมและการให้สินเชื่อกับผู้ที่ต้องการนำเงินลงทุนไปทำธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในประเทศนั่นเอง

ทำไมธนาคารพาณิชย์ถึงเติบโตพุ่งสูง ในปี 2023?

ในช่วง 3- 4 ปีที่ผ่านมา ธนาคารพาณิชย์ได้ค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ ที่มีแนวโน้มพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสิ้นปี 2023 ที่คาดการณ์ว่า สินเชื่อจะมีการฟื้นตัวประมาณ 4.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน เพราะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อีกทั้ง เกิดจากการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยว, ธุรกิจสายสุขภาพ, ธุรกิจส่งออก และธุรกิจค้าปลีกที่มีผลประกอบการดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ อีกปัจจัยที่ทำให้ธนาคารพาณิชย์เกิดการฟื้นตัวที่เพิ่มขึ้นในปี 2023 คือ การพัฒนาธุรกิจสู่ “การเงินในรูปแบบดิจิทัล” ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 • การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการปรับฟีเจอร์การทำธุรกรรมออนไลน์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • มีการช่วยเหลือ Virtual Bank สำหรับค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมทั้งในและนอกประเทศ
 • การพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการฝากเงินดิจิทัลของธนาคาร
 • เพิ่มช่องทางในการอัปเดตข้อมูลให้หลากหลายมากขึ้น อย่างเช่น การเปิดบริการ LINE เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ที่ต้องการทราบละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อ เป็นต้น 
 • อัปเดตข่าวสารทางการเงิน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับทางการเงินได้ทุกที่ทุกเวลา

จากที่กล่าวไปข้างต้น เป็นการปรับกลยุทธ์ให้พร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีของธนาคารพาณิชย์ จนทำให้ธนาคารพาณิชย์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

ตารางเปรียบเทียบ 7 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้กำไรพุ่งขึ้นในปี 2023

ธนาคารกำไรไตรมาส 3 ปี 2023
(ล้านบาท)
กำไรไตรมาส 3 ปี 2022
(ล้านบาท)
เปลี่ยนแปลง (%)
KBANK33,01732,5741.35
BBL32,77321,73650.8
SCBX32,52730,4037.0
KTB30,50525,58819.2
BAY25,19823,3228.0
TTB13,59610,34831.4
TISCO5,5215,4171.9

* ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ณ วันที่ 30 กันยายน 2023

7 ธนาคารพาณิชย์ที่กำไรพุ่งขึ้นในปี 2023

เราได้รวบรวม 7 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้กำไรพุ่งขึ้นในปี 2023 โดยอ้างอิงข้อมูลจากการดำเนินงาน ของธนาคารในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา โดย 7 ธนาคารพาณิชย์ที่มีกำไรสูงสุด ได้แก่

 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) : KBANK
 •  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : BBL
 • บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) : SCB
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : KTB 
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) : BAY
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) : TTB
 • บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : TISCO

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) : KBANK

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) : KBANK

มูลค่าสินทรัพย์ 

 • 306,827.92 ล้านบาท

P/E (เท่า)

 • 8.64

P/BV (เท่า)

 • 0.59

Beta*

 • 0.83

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่มีเครือข่ายสาขาจำนวน 824 สาขาทั่วประเทศ อีกทั้ง ยังมีเครือข่ายที่ให้บริการในต่างประเทศรวม 16 แห่ง ใน 8 ประเทศอีกด้วย

อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)

 • 3.09

กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2023

 • 33,017 ล้านบาท

งบการเงิน

ธนาคารพาณิชย์

*ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2023 จาก SET

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : BBL

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : BBL

มูลค่าสินทรัพย์ 

 • 301,597.18 ล้านบาท

P/E (เท่า)

 • 8.23

P/BV (เท่า)

 • 0.58

Beta*

 • 0.74

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้บริการครบวงจรแก่ธุรกิจขนาดใหญ่และ SME โดยมีสาขาทั้งในประเทศและนอกประเทศ

อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)

 • 2.85

กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2023

 • 32,773 ล้านบาท

งบการเงิน

ธนาคารพาณิชย์

*ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2023 จาก SET

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) : SCB

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) : SCB

มูลค่าสินทรัพย์ 

 • 327,451.18 ล้านบาท

P/E (เท่า)

 • 8.12

P/BV (เท่า)

 • 0.70

Beta*

 • 0.76

ข้อมูลทั่วไป

SCBX ดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทลงทุน โดยมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล รวมทั้งบริหารความเสี่ยงในเครือข่ายของบริษัทอื่น ๆ ที่ร่วมถือหุ้น ซึ่งการประกอบธุรกิจของ SCBX เป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)

 • 6.88

กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2023

 • 32,257 ล้านบาท

งบการเงิน

ธนาคารพาณิชย์

*ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2023 จาก SET

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : KTB

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : KTB

มูลค่าสินทรัพย์ 

 • 264,147.56 ล้านบาท

P/E (เท่า)

 • 7.18

P/BV (เท่า)

 • 0.68

Beta*

 • 0.62

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารที่ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์แบบเต็มรูปแบบ

อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)

 • 3.61

กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2023

 • 30,505 ล้านบาท

งบการเงิน

ธนาคารพาณิชย์

*ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2023 จาก SET

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) : BAY

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) : BAY

มูลค่าสินทรัพย์ 

 • 213,317.09 ล้านบาท

P/E (เท่า)

 • 6.55

P/BV (เท่า)

 • 0.60

Beta*

 • 0.74

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่ให้บริการด้านสินทรัพย์,สินเชื่อ และเงินฝาก โดยเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้เครือข่ายสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอย่าง “มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป” หรือ MUFG นั่นเอง

อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)

 • 2.93

กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2023

 • 23,322 ล้านบาท

งบการเงิน

ธนาคารพาณิชย์

*ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2023 จาก SET

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) : TTB

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) : TTB

มูลค่าสินทรัพย์ 

 • 160,217.46 ล้านบาท

P/E (เท่า)

 • 9.76

P/BV (เท่า)

 • 0.71

Beta*

 • 0.78

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการลูกค้า 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มลูกค้าธนาคารขนาดใหญ่, ลูกค้า SME และลูกค้ารายย่อย ซึ่งมีพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับกลุ่ม ไอเอ็นจี สถาบันการเงินของประเทศเนเธอร์แลนด์

อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)

 • 4.41

กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2023

 • 13,596 ล้านบาท

งบการเงิน

ธนาคารพาณิชย์

*ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2023 จาก SET

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : TISCO

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : TISCO

มูลค่าสินทรัพย์ 

 • 76,461.66 ล้านบาท

P/E (เท่า)

 • 10.58

P/BV (เท่า)

 • 1.90

Beta*

 • 0.34

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินการในการถือหุ้นบริษัทอื่น ๆ ของกลุ่มสถาบันการเงิน TISCO โดยได้รับการอนุมัติให้เป็นธนาคารพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งให้บริการด้านสินเชื่อแก่ธุรกิจขนาดกลาง, ธุรกิจขนาดย่อม และลูกค้ารายย่อย

อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)

 • 8.12

กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2023

 • 5,521 ล้านบาท

งบการเงิน

ธนาคารพาณิชย์

*ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2023 จาก SET


คุณกำลังมองหาบทความยอดนิยมอยู่หรือเปล่า?

10 อันดับ เงินฝากดอกเบี้ยสูง 2566 : ฝากเงินธนาคารไหนดี ดอกเบี้ยสูง 1.5%-6% ต่อปี (เงินฝากดิจิทัล)

สุดยอด! 10 หุ้นปันผลสูง 2566 หุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน จ่ายปันผลมานานกว่า 10 ปี

5 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2566 จ่ายดอกเบี้ยสูงสุดถึง 4.95% ต่อปี ห้ามพลาด!

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย คือธนาคารอะไร? 

ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย คือ แบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นั่นเอง

ธนาคารพาณิชย์ที่มีกำไรมากที่สุด ปี 2023 มีธนาคารอะไรบ้าง? 

 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) : KBANK
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : BBL
 • บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) : SCB
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : KTB
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) : BAY
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) : TTB
 • บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : TISCO

ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ มีกี่ธนาคารในประเทศไทย? 

ธนาคารพาณิชย์มี 17 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารเกียรตินาคินภัทร, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย), ธนาคารไอซีบีซี (ไทย), ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์, ธนาคารไทยเครดิต, ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์, ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) และธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย)

ธนาคารพาณิชย์ประเภทเงินฝากมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง? 

ธนาคารพาณิชย์ประเภทเงินฝากที่ได้รับมาจากประชาชนมี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. เงินฝากกระแสรายวัน 2. เงินฝากออมทรัพย์ และ 3. เงินฝากประจำ

เงินฝากดิจิทัล (E-Saving) คืออะไร? 

เงินฝากดิจิทัล (E-Saving) คือ การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบออนไลน์ โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีสมุดคู่ฝากก็สามารถเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันได้เลย

สรุป

จากที่กล่าวไปข้างต้น เห็นได้ว่า 7 ธนาคารพาณิชย์ที่มีกำไรสูงสุด ไตรมาส 3 ประจำปี 2023 ได้แก่

 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) : KBANK
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : BBL
 • บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) : SCB
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : KTB 
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) : BAY
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) : TTB
 • บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : TISCO

จะเห็นได้ว่า 7 ธนาคารพาณิชย์นั้น มีกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นอย่างมาก ซึ่งได้กำไรสูงถึง 50.1% เนื่องจากในปีนี้ธนาคารมีกำไรเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน โดยคาดการณ์ได้ว่า ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะธนาคารได้รับอานิสงส์มาจากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นที่ปล่อยมาตั้งแต่ต้นปี 2022 นั่นเอง


อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –