Table of Contents
Table of Contents

5 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกรกฎาคม 2567 ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 5.80% ประชาชนทั่วไปเตรียมตัวจองได้เลย

5 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกรกฎาคม 2567 ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 5.80% ประชาชนทั่วไปเตรียมตัวจองได้เลย

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกรกฎาคม 2567 ถือเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีหุ้นกู้น่าสนใจ เครดิตบริษัทดีและที่สำคัญคือ “ประชาชนทั่วไปสามารถจอง/ซื้อได้” ในวันนี้ทีมงาน Gotradehere ขอแนะนำ Top 5 หุ้นกู้ออกใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 5.80% ต่อปี ติดตามได้ในบทความนี้เลยครับ 

———————————— 🐣 ————————————

หุ้นกู้ (Bond) คือ ตราสารหนี้รูปแบบหนึ่งที่ออกโดยบริษัทภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ภายในบริษัท โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสถานะเป็น “เจ้าหนี้” และบริษัทที่ออกหุ้นกู้จะมีสถานะเป็น “ลูกหนี้” โดยผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับคือ “ดอกเบี้ย”

หุ้นกู้เหมาะกับใคร ?

 • นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
 • นักลงทุนที่มีเงินเย็นติดตัว แต่ไม่รู้ว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ไหนดี
 • นักลงทุนที่รับความเสี่ยงในการลงทุนได้ไม่มาก
 • นักลงทุนที่ไม่มีเวลา

ถึงแม้การลงทุน “หุ้นกู้” จะมีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำ แต่นักลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลการลงทุนในหุ้นกู้ให้ละเอียดและครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน วันนี้ทีมงาน Gotradehere จึงได้รวบรวมข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุนหุ้นกู้ครับ
อัตราดอกเบี้ย : เป็นผลตอบแทนในรูปแบบของอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ออกหุ้นกู้สัญญาว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนตลอดระยะเวลาในสัญญา
งวดการจ่ายดอกเบี้ย : จำนวนครั้งที่ทางผู้ออกหุ้นกู้สัญญาจะจ่ายคืนให้กับนักลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญา เช่น จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (2 ครั้งต่อ / ปี) 
อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) : เป็นข้อมูลการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ว่าสามารถชำระหนี้ได้ครบตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่ ยิ่งอันดับสูง ความปลอดภัยในการลงทุนก็สูงด้วยเช่นกัน
วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระ “เงินต้น” คืนให้ครบจำนวนแก่นักลงทุน
อายุหุ้นกู้ : ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้กับหุ้นกู้ตามสัญญา เช่น 4 ปี 10 เดือน 27 วัน นับจากวันออกหุ้นกู้

⛔️ ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของหุ้นกู้ออกใหม่ผ่าน “หนังสือชี้ชวน” ให้ละเอียดและครบถ้วนทุกบรรทัดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการลงทุนในหุ้นกู้เป็นการลงทุนระยะยาวครับ

ในวันนี้ทีมงาน Gotradehere ได้รวบรวมและสรุปประเด็นสำคัญของ “หุ้นกู้ออกใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567” ที่น่าสนใจ เพื่อใช้สำหรับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและประกอบการตัดสินใจสำหรับนักลงทุนทุกท่านครับ

แนะนำ 5 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกรกฎาคม 2567 จ่ายดอกเบี้ยสูง 5.80% ต่อปี
5 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกรกฎาคม 2567 ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 5.80% ประชาชนทั่วไปเตรียมตัวจองได้เลย 7

หุ้นกู้ออกใหม่เดือนกรกฎาคม 2567 มีอะไรบ้าง ?

 • บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

หุ้นกู้บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
5 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกรกฎาคม 2567 ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 5.80% ประชาชนทั่วไปเตรียมตัวจองได้เลย 8

วันเปิดจอง 

 • วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2567

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ออกใหม่

 • อัตราดอกเบี้ย 4.95% – 5.80%

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายกระดาษและเยื่อกระดาษที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในเอเชีย ยุโรป ไปจนถึงตะวันออกกลาง นอกจากการจัดจำหน่ายกระดาษแล้วนั้น บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ยังมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงานไปจนถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ โฟม และสบู่ล้างมือ เป็นต้นครับ 
โดยวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ คือ ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ของหุ้นกู้ออกใหม่

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB

รายละเอียดของหุ้นกู้ออกใหม่

1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 4.95% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี

หุ้นกู้ออกใหม่ซื้อได้ที่ไหน

 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 

หุ้นกู้บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) : BRI
5 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกรกฎาคม 2567 ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 5.80% ประชาชนทั่วไปเตรียมตัวจองได้เลย 9

วันเปิดจอง 

 • วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2567

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ออกใหม่

 • อัตราดอกเบี้ย 5.00 – 5.25 %

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ตั้งแต่บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ก่อตั้งภายใต้บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาโครงการมาแล้วทั้งสิ้นกว่า 30 โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 36,449 ล้านบาท
โดยวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ คือ ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และใช้ในการดำเนินแผนธุรกิจเพื่อจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ของหุ้นกู้ออกใหม่

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB

รายละเอียดของหุ้นกู้ออกใหม่

1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี

หุ้นกู้ออกใหม่ซื้อได้ที่ไหน

 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 

หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
5 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกรกฎาคม 2567 ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 5.80% ประชาชนทั่วไปเตรียมตัวจองได้เลย 10

วันเปิดจอง 

 • วันที่ 19 และ 23-25 กรกฎาคม 2567

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ออกใหม่

 • อัตราดอกเบี้ย 4.00 %

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงผสมถ่านหิน/เชื้อเพลิงขยะ และให้บริการด้านการกำจัดขยะด้วยเช่นกันครับ 
โดยวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ คือ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ของหุ้นกู้ออกใหม่

 •  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
 •  หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-

รายละเอียดของหุ้นกู้ออกใหม่

ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี

หุ้นกู้ออกใหม่ซื้อได้ที่ไหน

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),
 • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

หุ้นกู้บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
5 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกรกฎาคม 2567 ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 5.80% ประชาชนทั่วไปเตรียมตัวจองได้เลย 11

วันเปิดจอง 

 • วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2567

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ออกใหม่

 • อัตราดอกเบี้ย 4.50-5.50 %

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ (EA) มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานสะอาด ทั้งในด้านของพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน หรือแม้แต่แบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้า โดยบริษัทมีกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจไบโอดีเซล, ธุรกิจโรงไฟฟ้า, ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่, ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าครับ
โดยวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ คือ เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ของหุ้นกู้ออกใหม่

 •  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
 •  หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

รายละเอียดของหุ้นกู้ออกใหม่

1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 4.50-4.70% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 5.25-5.50% ต่อปี

หุ้นกู้ออกใหม่ซื้อได้ที่ไหน

 • ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
5 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกรกฎาคม 2567 ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 5.80% ประชาชนทั่วไปเตรียมตัวจองได้เลย 12

วันเปิดจอง 

 • วันที่ 25-30 กรกฎาคม 2567

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ออกใหม่

 • อัตราดอกเบี้ย 4.85-5.25 %

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อ โดยประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ สินเชื่อแบบมีหลักประกันประเภททะเบียนรถเก่า บ้าน และโฉนดที่ดิน, สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันภายใต้การกำกับ, บริหารสินทรัพย์, รับจ้างติดตามหนี้ และให้คำปรึกษาหรือแนะนำด้านธุรกิจสินเชื่อครับ
โดยวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ คือ เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดและเพื่อขยายกิจการ

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ของหุ้นกู้ออกใหม่

 •  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
 •  หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

รายละเอียดของหุ้นกู้ออกใหม่

ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.85% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.00% ต่อปี
ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% ต่อปี

หุ้นกู้ออกใหม่ซื้อได้ที่ไหน

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซส์ ปริง จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส อนิเตอร์เนชั่น แนล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 •  ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

———————————— 🐣 ————————————

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกรกฎาคม 2567 มีบริษัทอะไรบ้าง ?

บริษัทที่เปิดจองหุ้นกู้ออกใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 5.80% ต่อปี มีดังนี้ครับ

 • บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกรกฎาคม 2567 ซื้อได้ที่ไหน

ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อหุ้นกู้ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ครับ

 1. ธนาคารที่ให้บริการทางการเงิน
 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)

โดยผู้ลงทุนจะต้องศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน เพื่อตรวจสอบว่าหุ้นกู้ที่ต้องการซื้อเปิดให้ซื้อผ่านช่องทางใดบ้างครับ

หุ้นกู้มีกี่ประเภท?

หุ้นกู้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ครับ

ประเภทหุ้นกู้ แบ่งตามวิธีการจ่ายอัตราดอกเบี้ย

 • หุ้นกู้ชนิดจ่ายดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate Bond)
 • หุ้นกู้ชนิดดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Bond)
 • หุ้นกู้ชนิดไม่จ่ายดอกเบี้ย (Zero-coupon Bond)

ประเภทหุ้นกู้ แบ่งตามประกันและสิทธิหุ้นกู้

 • หุ้นกู้มีประกัน (Secured Bond)
 • หุ้นกู้ไม่มีประกัน (Unsecured Bond)
 • หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Bond)
 • หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (Senior Bond)

———————————— 🐣 ————————————

สำหรับเดือนกรกฎาคมในปีนี้ถือว่ามีหุ้นกู้ออกใหม่ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากให้ดอกเบี้ยต่อปีที่สูงถึง 5.80% ซึ่งถือว่าสูงกว่าเดือนที่ผ่านมาครับ และทีมงาน Gotradehere ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหุ้นกู้ออกใหม่สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจแก่นักลงทุนทุกคน โดยในเดือนกรกฎาคม 2567 มีหุ้นกู้ออกใหม่ที่น่าสนใจดังนี้ครับ 

 • บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

อย่างไรก็ตามทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง นักลงทุนต้องไม่ลืมที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้นักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ครับ

⚠️ สุดท้ายนี้ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนให้ละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน และบทความนี้เป็นเพียงการให้ความรู้ ไม่ใช่การแนะนำหรือชักชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดครับ

อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –