Table of Contents
Table of Contents

Pivot Point คืออะไร? อินดิเคเตอร์ระบุแนวรับแนวต้านสำหรับเทรด Forex

Pivot Point คือ อะไร? อินดิเคเตอร์ระบุแนวรับแนวต้าน

Pivot Point อินดิเคเตอร์วิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุระดับแนวรับแนวต้านที่สำคัญ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น สำหรับอินดิเคเตอร์ Pivot Point ถือว่าเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน ในวันนี้ทีมงาน Gotradehere จะพาทุกคนไปรู้จักกับ Pivot Point คืออะไร? มีวิธีใช้หรือตั้งค่ายังไง? มาติดตามกันได้ในบทความครั้งนี้เลยครับ

———————————— 🐣 ————————————

คำศัพท์ความหมาย
แนวรับ (Support)เส้นที่รับแนวของกราฟราคาไม่ให้ลงต่อไปมากกว่าเดิม จะอยู่ต่ำกว่าระดับราคาปัจจุบันเสมอ
แนวต้าน (Resistance)เส้นที่รับแนวของกราฟราคาไม่ให้ขึ้นไปต่อมากกว่าเดิม จะอยู่เหนือระดับราคาปัจจุบันเสมอ
ราคาสูงสุด (High)จุดที่ราคาเคยขึ้นไป “สูงสุด”
ราคาต่ำสุด (Low)จุดที่ราคาเคยลงไป “ต่ำสุด”

Pivot Point คือ เครื่องมือที่เทรดเดอร์ใช้สำหรับระบุระดับของแนวรับและแนวต้านแบบอัตโนมัติ ซึ่ง Pivot Point สามารถนำไปใช้กับการเทรด Forex ได้เช่นกัน เนื่องจากตลาดดังกล่าวถือว่าเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการใช้แนวรับ-แนวต้านเข้ามาช่วยในการเทรดจึงเป็นผลดีกับตัวเทรดเดอร์เอง ดังนั้นแล้ว Pivot Point จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับ

แนวรับ (Support) หมายถึง แนวที่ไว้รองรับ หรือแนวที่รองรับกราฟไว้ไม่ให้มันลงต่อไปมากกว่านี้นั่นเอง ซึ่งแนวรับนั้นจะต้องอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันเท่านั้นจึงจะเรียกว่าแนวรับ ซึ่งเส้นแนวรับสามารถช่วยให้เทรดเดอร์เห็นจุดกลับตัวของแนวโน้มราคาฝั่งขาขึ้นได้เช่นกันครับ

แนวต้าน (Resistance) หมายถึง แนวที่ต้านกราฟไว้ไม่ให้ขึ้นไปต่อ ซึ่งแนวต้านนั้นก็จะตรงกันข้ามกับแนวรับนั่นเอง คือ แนวต้านจะเป็นแนวราคาที่ต้องอยู่เหนือราคาปัจจุบันเท่านั้นจึงจะเป็นแนวต้าน ซึ่งเส้นแนวต้านสามารถช่วยให้เทรดเดอร์เห็นจุดกลับตัวของแนวโน้มราคาฝั่งขาลงได้เช่นกันครับ

แนวรับ-แนวต้านช่วยอะไรเทรดเดอร์บ้าง

 • ช่วยให้หาจุดเข้าซื้อ-ขาย: เทรดเดอร์สามารถใช้แนวรับ-แนวต้านเป็นแนวทางในการหาจุดเข้าซื้อเมื่อราคาตกลงมาถึงแนวรับ และหาจุดขายเมื่อราคาขึ้นไปถึงแนวต้าน
 • ช่วยวางแผนการเทรด: แนวรับ-แนวต้านช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดจุดตัดสินใจในการซื้อ-ขาย หรือตั้งจุด Stop Loss และ Take Profit ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงได้
 • ช่วยในการคาดการณ์แนวโน้มราคา: แนวรับ-แนวต้านช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต โดยพิจารณาจากการทะลุหรือไม่ทะลุแนวรับ-แนวต้าน

เทรดเดอร์สามารถคำนวณ Pivot Point ได้ด้วยสูตรการคำนวณดังต่อไปนี้ครับ 

Pivot Point = [ราคาสูงสุด(High) + ราคาต่ำสุด(Low) + ราคาปิด(Close)] / 3

จากนั้นเทรดเดอร์จะต้องนำผลลัพธ์ที่ได้จากสูตรข้างต้นมาคำนวณหาเส้นแนวรับ-แนวต้านเพิ่มดังนี้ครับ

 • เส้นแนวรับที่ 1 (S1) : (Pivot Point x 2) – ราคาสูงสุด (High)
 • เส้นแนวรับที่ 2 (S2) : Pivot Point – [ราคาสูงสุด (High) – ราคาต่ำสุด (Low)]
 • เส้นแนวต้านที่ 1 (R1) : (Pivot Point x 2) – ราคาต่ำสุด (Low)
 • เส้นแนวต้านที่ 2 (R2) : Pivot Point + [ราคาสูงสุด (High) – ราคาต่ำสุด (Low)]

Pivot Point แบบ Classic 

เป็น Pivot Point ที่เทรดเดอร์นิยมใช้กันมากที่สุดโดยจะต้องคำนวณหาเส้นแนวรับ-แนวต้านทั้งหมด 6 เส้น ประกอบไปด้วยเส้นแนวต้าน 3 เส้น (R1-R3) และเส้นแนวรับ 3 เส้น (S1-S3) โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

Pivot Point = [ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด + ราคาปิด] / 3

 • เส้นแนวรับที่ 1 (S1) : (Pivot Point x 2) – ราคาสูงสุด
 • เส้นแนวรับที่ 2 (S2) : Pivot Point – [ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด]
 • เส้นแนวรับที่ 3 (S3) : ราคาต่ำสุด – 2 x [ราคาสูงสุด – Pivot Point]
 • เส้นแนวต้านที่ 1 (R1) : (Pivot Point x 2) – ราคาต่ำสุด
 • เส้นแนวต้านที่ 2 (R2) : Pivot Point + [ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด]
 • เส้นแนวต้านที่ 3 (R3) : ราคาสูงสุด + 2 x [ราคาต่ำสุด – Pivot Point]

Pivot Point แบบ Fibonacci

เป็น Pivot Point ที่มีการนำเอาอัตราส่วน Fibonacci เข้ามาคำนวณแนวรับแนวต้านโดย Pivot Point แบบ Fibonacci จะประกอบไปด้วย Pivot Point จำนวน 1 จุด และเส้นแนวรับแนวต้านจำนวน 6 ระดับ ซึ่งช่วยให้การระบุเส้นแนวรับแนวต้านมีความแม่นยำและชัดเจนมากกว่าแบบ Classic โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้ 

Pivot Point = [ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด + ราคาปิด] / 3

 • เส้นแนวต้าน 1 (R1): Pivot Point + 0.236 x [ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด]
 • เส้นแนวต้าน 2 (R2): Pivot Point + 0.382 x [ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด]
 • เส้นแนวต้าน 3 (R3): Pivot Point + 0.500 x [ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด]
 • เส้นแนวต้าน 4 (R4): Pivot Point + 0.618 x [ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด]
 • เส้นแนวต้าน 5 (R5): Pivot Point + 0.786 x [ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด]
 • เส้นแนวต้าน 6 (R6): Pivot Point + 1.000 x [ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด]
 • เส้นแนวรับ 1 (S1): Pivot Point – 0.236 x [ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด]
 • เส้นแนวรับ 2 (S2): Pivot Point – 0.382 x [ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด]
 • เส้นแนวรับ 3 (S3): Pivot Point – 0.500 x [ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด]
 • เส้นแนวรับ 4 (S4): Pivot Point – 0.618 x [ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด]
 • เส้นแนวรับ 5 (S5): Pivot Point – 0.786 x [ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด]
 • เส้นแนวรับ 6 (S6): Pivot Point – 1.000 x [ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด]

Pivot Point แบบ Camarilla

เป็น Pivot Point ที่นำเอาราคาปิดของแต่ละวันมาคำนวณแทนค่า Pivot Point พื้นฐาน ซึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นแนวรับและแนวต้านจำนวนอย่างละ 4 เส้น เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้น โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้ครับ 

 • เส้นแนวต้านที่ 1 (R1) = (ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด) x 1.1 /12 + ราคาปิด
 • เส้นแนวต้านที่ 2 (R2) = (ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด) x 1.1 /6 + ราคาปิด
 • เส้นแนวต้านที่ 3 (R3) = (ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด) x 1.1 /4 + ราคาปิด
 • เส้นแนวต้านที่ 4 (R4) = (ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด) x 1.1 /2 + ราคาปิด 
 • เส้นแนวรับที่ 1 (S1) = ราคาปิด – (ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด) x 1.1 /12 
 • เส้นแนวรับที่ 2 (S2) = ราคาปิด – (ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด) x 1.1 /6 
 • เส้นแนวรับที่ 3 (S3) = ราคาปิด – (ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด) x 1.1 /4 
 • เส้นแนวรับที่ 4 (S4) = ราคาปิด – (ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด) x 1.1 /2

Pivot Point ใช้บอกอะไรได้บ้าง ?

Pivot Point ใช้ระบุจุดแนวรับ-แนวต้าน

อย่างที่ได้กล่าวไปในช่วงแรกของบทความ Pivot Point ถือเป็น Indicator ที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดแนวรับ-แนวต้านได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งเส้นแนวรับ-แนวต้านจะช่วยเทรดเดอร์สามารถระบุจุดกลับตัวของราคาผ่านการดีดกลับของราคาเมื่อตกถึงเส้นแนวรับ-แนวต้านครับ

Pivot Point ใช้บอกจุดเข้าซื้อขายผ่านเส้นแนวรับ-แนวต้าน

เทรดเดอร์สามารถใช้ Pivot Point คำนวณเส้นแนวรับ-แนวต้านได้อัตโนมัติและใช้เส้นดังกล่าวในการวิเคราะห์ทิศทางราคาเพื่อหาจุดเข้าซื้อขายเพื่อทำกำไรได้ โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้ครับ

 • หากกราฟราคาทะลุเส้นแนวต้าน มีโอกาสที่ราคาจะดีดตัวกลับลง เทรดเดอร์สามารถพิจารณาเปิดออเดอร์ฝั่ง Sell เพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้
 • หากกราฟราคาทะลุเส้นแนวรับ มีโอกาสที่ราคาจะดีดตัวขึ้น เทรดเดอร์สามารถพิจารณาเปิดออเดอร์ฝั่ง Buy เพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ครับ

ข้อดีของ Pivot Point

 • ใช้ระบุแนวรับ-แนวต้านได้อัตโนมัติ
 • ใช้มองแนวโน้มทิศทางราคาและโอกาสกลับตัวของราคา
 • ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่
 • ปรับใช้กับกลยุทธ์อื่น ๆ เช่น Pending Order, Stop Loss หรือ Take Profit เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดได้

ข้อเสียของ Pivot Point

 • Pivot Point อาจเกิดสัญญาณหลอกได้
 • Pivot Point ถือเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณหาแนวรับ-แนวต้าน ไม่ได้ใช้เพื่อวัดทิศทางตลาดโดยตรง ทำให้การวิเคราะห์แนวโน้มราคาอาจไม่ได้แม่นยำ 100% 
 • เทรดเดอร์จำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือ Indicator ชนิดอื่นควบคู่ไปกับ Pivot Point เพื่อป้องกันความเสี่ยง

แนะนำการตั้งค่า Pivot Point ให้เหมาะกับสไตล์การเทรด

สำหรับการตั้งค่า Pivot Point เทรดเดอร์จะต้องพิจารณา Time Frame ให้เหมาะกับสไตล์การเทรดของแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น

 • การเทรดแบบ Day Trade คือ การเก็งกำไรในระยะสั้น โดยอาศัยการเคลื่อนไหวของของราคาในช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น โดยปกติจะไม่ถือออเดอร์แบบข้ามวัน ดังนั้นรูปแบบการตั้งค่าที่แนะนำ คือ 5 นาที, 15 นาที, 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง ครับ
 • การเทรดแบบ Swing คือ คือการเก็งกำไรในระยะสั้น – ระยะกลาง โดยอาศัยการทำกำไรจากการแกว่งตัวของราคา ดังนั้นรูปแบบการตั้งค่าที่แนะนำ คือ 4 ชั่วโมง, 1 วัน, 1 สัปดาห์ หรือ 3 สัปดาห์ ครับ
 • การเทรดตาม Breakout คือ การเทรดจากกราฟราคาที่ทะลุเส้นแนวรับหรือแนวต้าน ซึ่งการเกิด Breakout หมายถึง ราคามีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในทิศทางเดิม ซึ่งเทรดเดอร์สามารถหวังผลจากการทำกำไรจากจุดนี้ได้ ดังนั้นรูปแบบการตั้งค่ามักจะขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของแต่ละคนครับ

⛔ทั้งนี้การตั้งค่า Time Frame เพื่อประยุกต์ใช้กับอินดิเคเตอร์ Pivot Point สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างอิสระและไม่มีกฎตายตัว เทรดเดอร์ควรศึกษาเครื่องมือและปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกับแนวโน้มทิศทางราคาเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาณหลอกจากอินดิเคเตอร์หรือเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนครับ

📌 การใช้ Pivot Point เพื่อดูความแข็งแกร่งของราคา

การใช้ Pivot Point เพื่อดูความแข็งแกร่งของราคา
Pivot Point คืออะไร? อินดิเคเตอร์ระบุแนวรับแนวต้านสำหรับเทรด Forex 6

เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของราคาเพื่อคาดการณ์แนวโน้มทิศทางราคาในอนาคตได้ โดยมีหลักการสังเกตดังนี้ครับ 

 • สังเกตจากเส้นสีเหลือง Pivot Point (P) หากกราฟราคามีการปรับตัวลงมาชนกับเส้น (P) มีโอกาสที่ราคาจะลงต่อไปจนถึงระดับแนวรับแรก (S1) ซึ่งหากกราฟราคาสามารถทะลุผ่านเส้นแนวรับที่ 1 (S1) ไปได้ มีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวลงไปต่อจนถึงเส้นแนวรับที่ 2 (S2) ครับ 

💬 นอกจากนี้เทรดเดอร์สามารถสังเกต Price Action เพื่อประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางราคาควบคู่ไปกับการใช้ Pivot Point ได้เช่นกัน จากภาพเทรดเดอร์จะเห็นกราฟแท่งเทียนแบบ Bearish Doja ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า มีโอกาสสูงที่ราคาจะกลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้น เป็นแนวโน้มขาลงครับ

 • สังเกตจากเส้นสีเหลือง Pivot Point (P) หากกราฟราคามีการปรับตัวขึ้นไปชนกับเส้น (P) มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปต่อจนไปถึงระดับแนวต้านที่ 1 (R1) ซึ่งหากกราฟราคาสามารถทะลุเส้นแนวต้านที่ 1 (R1) มีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปต่อหรือกลับตัวลงครับ 

💡นอกจากนี้เทรดเดอร์ยังสามารถใช้อินดิเคเตอร์อื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และยืนยันแนวโน้มของทิศทางราคาคู่กับ Pivot Point เช่น การใช้อินดิเคเตอร์ Moving Average ในการดูทิศทางราคาผ่านเส้น EMA และ SMA ครับ

📌 การใช้ Pivot Point ควบคู่กับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit

การใช้ Pivot Point ควบคู่กับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit
Pivot Point คืออะไร? อินดิเคเตอร์ระบุแนวรับแนวต้านสำหรับเทรด Forex 7

เทรดเดอร์สามารถใช้ Pivot Point เพื่อสร้างแนวรับ-แนวต้านสำหรับวิเคราะห์ทิศทางของราคาได้ นอกจากนี้เส้นแนวรับ-แนวต้านยังช่วยให้เทรดเดอร์สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการเทรดได้ด้วยการใช้คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit ควบคู่กับเส้นแนวรับ-แนวต้าน โดยพิจารณาการใช้คำสั่งได้ดังนี้ครับ

 • เทรดเดอร์สามารถตั้ง Stop Loss ในกรณีที่ราคาทะลุระดับแนวรับไปแล้ว โดยเทรดเดอร์สามารถตั้งคำสั่งนี้ไว้ล่วงหน้าในจุดที่ต่ำกว่าเส้นแนวรับ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากราคาที่อาจร่วงลงอย่างต่อเนื่องครับ
 • เทรดเดอร์สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ในกรณีที่ราคาทะลุระดับแนวต้านไปแล้ว โดยเทรดเดอร์สามารถตั้งคำสั่งนี้ไว้ล่วงหน้าในจุดที่อยู่เหนือกว่าเส้นแนวต้าน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากราคาที่อาจมีการกลับตัวครับ

📌 การใช้ Pivot Point หาจุดซื้อ-ขายเปิดออเดอร์

การใช้ Pivot Point หาจุดซื้อ-ขายเปิดออเดอร์
Pivot Point คืออะไร? อินดิเคเตอร์ระบุแนวรับแนวต้านสำหรับเทรด Forex 8

เทรดเดอร์สามารถใช้เส้นแนวรับ-แนวต้านในการหาจุดเข้าซื้อและจุดขายได้ เมื่อราคามีการชนกันกับเส้นแนวรับ-แนวต้านมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวหรือเป็นการเริ่มต้นเทรนด์ราคาใหม่ได้เช่นกัน ซึ่งเทรดเดอร์สามารถพิจารณาได้ด้วยหลักการดังต่อไปนี้ครับ 

 • เมื่อราคามีการชนกับเส้นแนวต้าน (R) มีแนวโน้มว่าราคาอาจมีการกลับตัวเป็นขาลงได้ เทรดเดอร์สามารถพิจารณาเปิดออเดอร์ Sell เพื่อทำกำไรจากการกลับตัวของราคาในแนวโน้มขาลงครับ
 • เมื่อราคามีการชนกับเส้นแนวรับ (S) มีแนวโน้มว่าราคาอาจมีการกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ เทรดเดอร์สามารถพิจารณาเปิดออเดอร์ Buy เพื่อทำกำไรจากการกลับตัวของราคาในแนวโน้มขาขึ้นครับ

⛔ ทั้งนี้ Pivot Point ไม่ได้ยืนยันแนวโน้มการกลับตัวจากการชนเส้นแนวรับแนวต้านของกราฟราคาเสมอไป เทรดเดอร์อาจใช้ Indicator วิเคราะห์แนวโน้มทิศทางราคาควบคู่ไปกับการสังเกต Price Action ของกราฟแท่งเทียน เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากเทรดที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับ

📌 การใช้ Pivot Point ควบคู่กับ Indicator ประเภทอื่น

สำหรับ Indicator ประเภทอื่น ๆ สามารถใช้ควบคู่กับ Pivot Point เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้มากขึ้น ซึ่งอินดิเคเตอร์ที่สามารถนำมาใช้ควบคู่กับ Pivot Point ได้มีดังนี้ครับ 

ตัวอย่างการใช้ Bollinger Bands ควบคู่กับ Pivot Point Indicator

สำหรับ Bollinger Bands เป็นอินดิเคเตอร์ที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถมองเทรนด์ของกราฟราคาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นตัวช่วยเสริมในการตั้งเส้นแนวรับแนวต้านควบคู่ไปกับ Pivot Point ได้เช่นกันสำหรับตัวอย่างการใช้งานควบคู่สามารถสังเกตได้จากรูปนี้ครับ

การใช้ Bollinger Bands ควบคู่กับ Pivot Point Indicator
Pivot Point คืออะไร? อินดิเคเตอร์ระบุแนวรับแนวต้านสำหรับเทรด Forex 9
 • เทรดเดอร์สามารถใช้ Bollinger Bands เพื่อเป็น “แนวรับ-แนวต้านรอง” ควบคู่กับ Pivot Point โดยสังเกตจาก Upper Band แทนด้วยเส้นแนวต้านและ Lower Band แทนด้วยเส้นแนวรับ ซึ่งจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินการเด้งกลับของราคาสินทรัพย์ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น
 • เทรดเดอร์สามารถเทรดตามเทรนด์ของตลาดด้วยการสังเกตการวิ่งของกราฟราคาจากเส้น Upper Band และ Lower Band ได้เช่นกัน
 • นอกจากนี้ Bollinger Bands ยังบอกสภาวะ Overbought และ Oversold ได้เช่นกัน เทรดเดอร์สามารถสังเกตได้จากกราฟราคาที่ทะลุเกินเส้น Upper Band และ Lower Band ซึ่งสามารถคาดการณ์แนวโน้มราคาที่อาจกลับตัวจากสภาวะที่มีการซื้อ-ขายมากเกินไปได้เช่นกันครับ

ตัวอย่างการใช้ Relative Strength Index ควบคู่กับ Pivot Point Indicator

Relative Strength Index (RSI) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดการแกว่งตัวของราคาโดยเทียบจากค่าเฉลี่ยราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ซึ่ง RSI ถือเป็นอินดิเคเตอร์ที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถมองแนวโน้มทิศทางราคาได้ง่ายขึ้น และสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้กับ Pivot Point ได้ครับ

การใช้ Relative Strength Index ควบคู่กับ Pivot Point Indicator
Pivot Point คืออะไร? อินดิเคเตอร์ระบุแนวรับแนวต้านสำหรับเทรด Forex 10

สำหรับ RSI Indicator สามารถบอกสภาวะ Overbought และ Oversold ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์แนวโน้มได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยมีหลักการสังเกตและประยุกต์ใช้ดังนี้ครับ

 • หากกราฟราคามีการทะลุเส้นแนวรับ Pivot Point ในขณะเดียวกัน RSI มีค่าน้อยกว่า 30 ซึ่งแสดงถึงสภาวะ Oversold หมายความว่า ตลาดมีการขายที่มากเกินไปทำให้ราคาปรับตัวลดลงกว่าปกติ ส่งผลให้มีแนวโน้มที่แรงขายจะลดลงและถูกแทนที่ด้วยแรงซื้อ ซึ่งทำให้ราคาเกิดการชะลอการปรับตัวลงก่อนกลับตัวเป็นขาขึ้นแทน แนะนำให้เทรดเดอร์เปิดออเดอร์ Buy เพื่อทำกำไรในแนวโน้มขาขึ้นครับ
 • หากกราฟราคามีการทะลุเส้นแนวต้าน Pivot Point ในขณะเดียวกัน RSI มีค่ามากกว่า 70 ซึ่งแสดงถึงสภาวะ Overbought หมายความว่า ตลาดมีการซื้อที่มากเกินไปทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นกว่าปกติ ส่งผลให้มีแนวโน้มที่แรงซื้อจะลดลงและถูกแทนที่ด้วยแรงขาย ซึ่งทำให้ราคาเกิดการชะลอการปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนกลับตัวเป็นขาลงแทน แนะนำให้เทรดเดอร์เปิดออเดอร์ Sell เพื่อทำกำไรในแนวโน้มขาลงครับ

💡ซึ่งอินดิเคเตอร์ที่ได้แนะนำให้ใช้ควบคู่กับ Pivot Point เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น เทรดเดอร์สามารถเลือกใช้อินดิเคเตอร์ประเภทอื่น ๆ ให้เหมาะกับสไตล์การเทรดของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้แก่ตัวเทรดเดอร์เองครับ

———————————— 🐣 ————————————

🔎 แนะนำอินดิเคเตอร์ชนิดอื่นที่สามารถประยุกต์ใช้กับ Pivot Point ได้
CCI Indicator คืออะไร ? ทำความรู้จักอินดิเคเตอร์วัดระดับราคา ตัวช่วยการเทรดที่ไม่ควรพลาด!
MACD คือ อะไร? Indicator บอกแนวโน้มราคาได้แม่นยำกว่า 90% พร้อมเคล็ดลับการทำกำไร
Ichimoku (อิชิโมกุ) คือ ? Indicator วิธีใช้ง่าย แม้แต่แม่บ้านก็สามารถทำกำไรได้
Moving Average คือ อะไร? สุดยอด Indicator พื้นฐานที่ใช้ง่ายที่สุด ใครก็เทรดได้
Stochastic Oscillator คืออะไร? อินดิเคเตอร์หาจุดซื้อ-ขายที่ดีที่สุดในการเทรด Forex

———————————— 🐣 ————————————

Bollinger Bands ดูยังไง

> Bollinger Bands เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ดูเทรนด์และแนวโน้มของทิศทางราคาในตลาด โดยอาศัยการสังเกตจากเส้น Upper Band, Lower Band และ Middle Band ครับ

Indicator ที่เหมาะกับการใช้คู่กับ Pivot Point มีอะไรบ้าง 

> สำหรับ Indicator ที่เหมาะสำหรับการใช้คู่กับ Pivot Point มีหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น Bollinger bands, Moving Average (MA), RSI หรือ MACD เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของแต่ละคน เทรดเดอร์ควรศึกษาข้อมูลของอินดิเคเตอร์เพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ควบคู่ไปกับ Pivot Point ครับ

Pivot Point สามารถใช้งานบนแพลตฟอร์มการเทรดใดได้บ้าง 

> ปัจจุบัน Pivot Point สามารถใช้งานบนแพลตฟอร์มการเทรด เช่น MetaTrader4 (MT4), MetaTrader5 (MT5) หรือ TradingView เป็นต้นครับ

สำหรับอินดิเคเตอร์ Pivot Point ถือเป็นตัวช่วยสำหรับเทรดเดอร์ในการกำหนดแนวรับ-แนวต้านแบบอัตโนมัติ ซึ่งแนวรับ-แนวต้านถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ นอกจากจะช่วยให้เทรดเดอร์ป้องกันความเสี่ยงแล้วยังช่วยให้สามารถมองแนวโน้มทิศทางราคาได้ด้วยเช่นกันครับ แต่อย่างไรก็ตาม Pivot Point เพียงตัวเดียวอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์กราฟราคา ดังนั้นแล้วเทรดเดอร์อาจต้องนำเอาอินดิเคเตอร์ประเภทอื่น ๆ เข้ามาช่วยและวิเคราะห์ควบคู่ไปกับ Pivot Point เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์กราฟราคาและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้แก่เทรดเดอร์ได้ครับ 

⛔ สุดท้ายนี้ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง เทรดเดอร์ควรศึกษาข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมอย่างละเอียดควบคู่ไปกับการเทรดเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหรือปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อราคาอื่น ๆ ครับ 


อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –