Table of Contents
Table of Contents

Binance บุกตลาดยุโรป! ได้รับใบอนุญาตในไซปรัสแล้ว

binance

วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Binance กระดานเทรดระดับโลกได้ออกมาประกาศว่า ได้รับอนุญาตการจดทะเบียนผู้ให้บริการคริปโตจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของประเทศไซปรัสอย่างเป็นทางการแล้ว

ประเทศไซปรัสนับเป็นประเทศที่ 4 ของยุโรป ที่ Binance ได้รับการอนุมัติให้มีการให้บริการรองจากประเทศฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน โดยใบอนุญาต Cypriot ของไซปรัส ทำให้กระดานเทรดชื่อดัง Binance สามารถเปิดให้บริการในประเทศไซปรัสได้

ในขณะเดียวกันทาง Binance ก็จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายตามที่ CySEC หรือหน่วยงานกำกับสถาบันการเงินของประเทศไซปรัสกำหนดไว้

CZ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของกระดานเทรด Binance ได้กล่าวในประกาศว่า “Binance มีนโยบายที่จะปฏิบัติตาม AML และ CTF อย่างเคร่งครัด และทางเราจะแสดงให้เห็นว่า Binance จะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ และการที่เราสามารถจดทะเบียนในไซปรัสได้ก็เป็นข้อพิสูจน์นั้นแล้ว ซึ่งกฏระเบียบที่ดีนั้น จะช่วยปกป้องผู้ใช้งานและจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ Binance มีการพัฒนานวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อโลกคริปโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต”

อย่างไรก็ตาม Binance ยังได้รับการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งล่าสุดก็ได้รับการอนุญาตให้มีการให้บริการที่นิวซีแลนด์เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั่นเอง

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –