ธนาคารกลางต้องสร้างเหรียญ CBDC ขึ้นมาเพื่ออะไร

ธนาคารกลางต้องสร้างเหรียญ-CBDC-ขึ้นมาเพื่ออะไร 6